***NTTUR* *NTHOL*** NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.06.2017 22:38

***NTTUR******NTHOL*** NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Hakim ortağımız Net Holding A.Ş.'nin Şirketimizi "devir alması" suretiyle birleşilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler NTHOL
Düzeltme Nedeni Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporunda KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılan revizyonlar nedeniyle

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2017
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2016
Devrolunan Şirketin Unvanı NET HOLDİNG A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
NTTUR, TRANTTUR91K8 0,89022 B Nâma

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2017

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, hakim ortağımız Net Holding A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Net Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında hazırlanan "Revize Uzman Kuruluş Raporu Yönetici Özeti " ekte yer almaktadır.
Uzman Kuruluş Raporu'nun görüşüldüğü bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında
08.02.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Yönetim Kurulu toplantımızda
"Şirketimizin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Net Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde "birleşme oranı"nın, "değiştirme oranı"nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle devralan sıfatıyla Net Holding A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda Net Holding A.Ş. tarafından ihraç edilecek paylardan Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, her iki şirketin de SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak "Birleşme Sözleşmesi" ve "Duyuru Metni" ile sair raporlarda da söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına" karar verilmiştir.
Bu kapsamda, 22.02.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere, Uzman Kuruluş olarak "KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." ile sözleşme imzalandığı kamuya duyurulmuştur.
Anılan Yönetim Kurulu Kararı gereğince, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan, "Net Holding A.Ş. ve Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu (Uzman Kuruluş Raporu) KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılan revizyonlar nedeniyle yeniden düzenlenmiştir.
Uzman Kuruluş'un 13.06.2017 (bugün) tarihli Revize Raporu'na göre "Birleşme Oranı" %60,04867 olarak belirlenmiş olup buna bağlı olarak 1 adet Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. payına 0,89022 adet Net Holding A.Ş. payı verilmesi (Değiştirme Oranı) tespit edilmiştir.
Uzman Kuruluş Raporundaki oranların "Birleşme İşlemi"nde "birleşme oranı"nın, "değiştirme oranı"nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde "Birleşme İşlemi" nedeniyle devralan sıfatıyla Net Holding A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımında Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde ve "Duyuru Metni"nde, "Birleşme Sözleşmesi" ile "Birleşme Raporu"nda kullanılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 NTTUR YK KARAR TUTANAĞI 08 02 2017.pdf - Diğer
EK: 2 Uzman Kuruluş Raporu Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 3 Nttur YKK Uzman Kuruluş Raporu Kabulü 24.04.2017.pdf - Diğer
EK: 4 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 5 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 6 Birleşme Duyuru Metni Taslak.pdf - Duyuru Metni
EK: 7 Birleşmeye İlişkin Revize Uzman Kuruluş Raporu Yönetici Özeti 13062017.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 8 NTTUR YKK (Revize Uzman Kuruluş Raporu Kabulü) 13062017.pdf - Diğer


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612330


BIST18:0596.032
Değişim :  0,78% |  745,65
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314