***NTTUR* *NTHOL*** NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

14.12.2016 19:52

***NTTUR******NTHOL*** NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/06/2016
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Turizm
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
27.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/06/2016
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.970.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Yaklaşık 12,1685
Toplam Tutar
36.140.595 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 11
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 51,29
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 51,29
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 2,2089
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 66,03
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ana ortaklığa ait özkaynaklar artacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Net Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ana Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/06/2016
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
TMS'ye göre defter değeri: 328.550.862 TL.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.12.2016
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Şirket Değeri: 321.708.000 TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
30.06.2016 tarihinde yapılan işlem, değerleme raporunda bulunan sonuca göre çok büyük fark içermemekte olup, % 2,08 oranında sapma ile gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

01.07.2016 tarihinde yapılan "Finansal Duran Varlık Alışı " açıklamamıza ilave olarak, 
Alışa konu olan Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin değerleme raporu çalışmaları tamamlanmıştır.
Değerleme raporunda Şirket Hisse Değerinin belirlenmesi için "İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) Metodolojisi" ve "Net Aktif Değer (NAD) Metodolojisi" kullanılmıştır.
Değerleme raporunun genel varsayımları olarak
Şirketlerin ve iştiraklerinin TMS ile uyumlu geçmiş dönem finansal tabloları dikkate alınmıştır.
Projeksiyonlar geçmiş yıllar performansı ve mevcut sektör dinamikleri ile paralel büyüme tahminlerine göre yapılmıştır.
İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) yönteminde
Faaliyet gösteren iştirakler gelir bazlı yaklaşım olan İNA yöntemi ile değerlenmiş ve gerçeğe uygun değerleri TMS bazlı bilançolarında NAD metodolojisine göre düzeltilmiştir. İNA yönteminin uygulanamadığı durumlarda TMS uyumlu bilançolardaki defter değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı varsayılmıştır.
Net Aktif Değer (NAD) yönteminde
NAD metodolojisinin uygulanması aşamasında mevcut arsaların, binaların ve arazilerin değerlenmesinde uzman ekspertiz raporları dikkate alınmıştır.
Raporun sonuç bölümü ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/572416


BIST16:3596.328
Değişim :  0,62% |  593,53
Açılış :  96.501  
Önceki Kapanış :  95.734  
En Yüksek
96.732
En Düşük
96.021