***NTTUR* *NTHOL*** NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

02.01.2017 18:13

***NTTUR******NTHOL*** NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [NTHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/12/2016
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Turizm
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
27.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/12/2016
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Yaklaşık 11,9151
Toplam Tutar
119.151.111,11 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
% 37,04
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
% 88,33
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
% 88,33
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 7,3186
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 217,70
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ana ortaklığa ait özkaynaklar artacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Net Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ana Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/12/2016
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu: 321.708.000 TL
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
14.12.2016
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Şirket Değeri: 321.708.000 TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Rapora uygun gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar

                             Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Asyanet Turizm) paylarının alışı ile ilgili 30.12.2016 tarihinde yapılan açıklamamıza ilave olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmaktadır:
II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemlilik Kriteri" başlıklı 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında,
a) İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı
1- Solo mali tablo aktif toplamına göre:
Asyanet Turizm A.Ş.'nin %37,04 oranında alım işlemi tutarı:                                                  119.151.111,11 TL
Net Turizm A.Ş.'nin solo 30.09.2016 mali tablolarındaki varlık (aktif) toplamı:                 927.272.086,00 TL
                            119.151.111,11 TL / 927.272.086 TL *100 = % 12,85 dir.
2-Konsolide mali tablo aktif toplamına göre:
Asyanet Turizm A.Ş.'nin %37,04 oranında alım işlemi tutarı:                                                  119.151.111,11 TL
Net Turizm A.Ş.'nin konsolide 30.09.2016 mali tablolarındaki varlık (aktif) toplamı:     1.628.051.090,00 TL 
                            119.151.111,11 TL / 1.628.051.090 TL *100 = % 7,32 dir.
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı
Alış kararının kamuoyuna ilk açıklama tarihine göre (30.06.2016 - 30.12.2016 tarihleri arası)
350.000.000 TL * 1,267 TL = 443.450.000 TL
(119.151.111,11 / 443.450.000) * 100 = % 26,87 tür.
 
Yapılan hesaplamalardan görüleceği üzere, bulunan oranların %50'den az olması sebebiyle ilgili mevzuat kapsamında önemlilik kriterinin gerçekleşmediği ve bu sebeple Şirket'in ilgili pay sahipleri bakımından herhangi bir ayrılma hakkı doğmadığı, Yönetim Kurulumuzun 02.01.2017 tarihli toplantısında tespit edilmiş olup kamunun bilgisine sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/575609


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271