***NTTUR* *NTHOL***NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

24.05.2016 19:10

***NTTUR******NTHOL***NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

Ortaklığın Adresi : Etiler Mah., Bade Sok. No.9, Beşiktaş, İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel.No: (0212) 358 04 44 Faks No:(0212)358 04 45
E-posta adresi : info@netturizm.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel.No: (0212) 358 04 44 Faks No:(0212)358 04 45
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 06.05.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Şirketimizin, hakim ortağımız Net Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işlemine ait Uzman Kuruluş Raporu


AÇIKLAMA:
Şirketimizin, hakim ortağımız Net Holding A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Net Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında hazırlanan "Uzman Kuruluş Raporu" ekte yer almaktadır.

Uzman Kuruluş Raporu'nun görüşüldüğü bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında

06.05.2016 tarih ve 2016/6 sayılı Yönetim Kurulu toplantımızda
"Şirketimizin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Net Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde "birleşme oranı"nın, "değiştirme oranı"nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle devralan sıfatıyla Net Holding A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda Net Holding A.Ş. tarafından ihraç edilecek paylardan Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, her iki şirketin de SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak "Birleşme Sözleşmesi" ve "Duyuru Metni" ile sair raporlarda da söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına" karar verilmiştir.
Bu kapsamda, 10.05.2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere, Uzman Kuruluş olarak "KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." ile sözleşme imzalandığı kamuya duyurulmuştur.

Anılan Yönetim Kurulu Kararı gereğince, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, "Net Holding A.Ş. ve Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu (Uzman Kuruluş Raporu) düzenlenmiştir.

Uzman Kuruluş'un 24.05.2016 (bugün) tarihli Raporu'na göre "Birleşme Oranı" % 82,94524 olarak belirlenmiş bu kapsamda Birleşme İşlemi'nde Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmek üzere Net Holding A.Ş. bünyesinde yapılacak fiili sermaye artırım tutarının 38.333.731 TL olması ve buna bağlı olarak 1 adet Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. payına 0,76109 adet Net Holding A.Ş. payı verilmesinin (Değiştirme Oranı) uygun bulunmasına,

Uzman Kuruluş Raporundaki oranların "Birleşme İşlemi"nde "birleşme oranı"nın, "değiştirme oranı"nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde "Birleşme İşlemi" nedeniyle devralan sıfatıyla Net Holding A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımında Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde ve "Birleşme Sözleşmesi" ile "Birleşme Raporu"nda kullanılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=535047


BIST
18:0595.286
Değişim :  -0,47% |  -447,99
Açılış :  96.501  
Önceki Kapanış :  95.734  
En Yüksek
96.732
En Düşük
95.099