***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.05.2018 17:30

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları Tescil Bildirimi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 21.03.2018
Genel Kurul Tarihi 19.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:3 Maslak - Sarıyer / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2017 yılı hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
7 - Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 11. maddelerinin değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakkının belirlenmesi.
10 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
11 - 2017 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - 2017 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davetiyesi ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporları onaylandı.
2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar kabul edildi.
2017 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.
Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 11. maddelerinin değişiklikleri görüşülüp kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süresi belirlendi.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve/veya huzur hakları belirlendi.
Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylandı.
2017 yılı hesap dönemi içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
2017 yılı hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 2018 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlendi.
Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi onaylandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 Yılı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 17.05.2018 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 22.05.2018 tarih ve 9583 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684962


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271