***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

10.12.2018 15:52

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bağlı Ortaklık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Bağlı Ortaklık Edinim
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Olumlu
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.01.2019

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, SANEL, TRESNEL00011 1,6

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
09.11.2018 tarih 2018/23 sayılı karar ile, Şirketimiz kaynaklarının pay sahiplerinin yararına verimli olarak kullanılması, şirketin sürdürülebilir karlılığının devam ettirilmesi, şirketin büyüme hedefleri ve faaliyet alanının genişletilmesi doğrultusunda Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş. deki toplam %57,44 oranında 723.750 adet payın satın alınmasına yönelik sürecin tamamlandığı ve Söz konusu pay devir işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ilişkili taraflardan edinilen finansal duran varlığın
a) Ortaklığımızın Kamuya ilan edilen son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %13,15 tir.
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %41,43 tür.
Bu hesaplamalardan ayrılma hakkının doğmadığı anlaşılmış ve gerekli bildirimler 30.11.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ilan edimiştir.
Bu kere
Kurul'un (II-23.1) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği' nin "Önemlilik Kriterleri" başlıklı 6.maddesinin 3.fıkrası "… sınırların altında kalsa dahi, her durumda yönetim kurulunun mal varlığının ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alarak değerlendirme yapması gerekir." hükmü kapsamında yönetimimiz, söz konusu kararı yeniden değerlendirmiştir. Buna göre
· İlgili faaliyete yönelik yatırım ve çalışmaların devam edilebilecek olması,
· Şirket esas sözleşmesinde ilgili faaliyete yönelik içeriğin bulunmaması,
Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nin %57,44 oranındaki payının satın alınması kararının genel kurulca karara bağlanması gerektiği sonucunu doğurmuştur.
Bu kapsamda
1-) Yapılacak ilk genel kurul gündemine bağlı ortaklık finansal duran varlık edinimine ilişkin madde eklenmesine,
2-) Finansal duran varlık ediniminin Genel Kurulca kabul edilmemesi durumunda, sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilerek, Sena YILDIRIM' a yapılan ödemelerin işlemiş ve/veya işleyecek faizlerle birlikte, günlük TRLİBOR' un %10 fazlası ile kendisinden NAKDEN tahsil edilmesine,
3-) Kurul'un (II-23.1) Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği' nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlıklı 10.maddesinin 1.fıkrası "Payları borsada işlem gören ortaklıkların payları için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasıdır." Hükmü kapsamında 08.10.2018-08.11.2018 e göre aritmetik ortalama olan 1,60 TL' nın ayrılma hakkı bedeli olarak belirlenmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723936


BIST
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731