***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 18:17

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 12.334.748 7.197.428
Satışların Maliyeti
24 -10.835.321 -6.431.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.499.427 766.394
BRÜT KAR (ZARAR)
1.499.427 766.394
Genel Yönetim Giderleri
25 -739.372 -781.648
Pazarlama Giderleri
25 -559.646 -373.996
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 2.318.082 943.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.051.951 -754.791
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
466.540 -200.179
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 100.797 110.039
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
567.337 -90.140
Finansman Gelirleri
28 247.383 181.254
Finansman Giderleri
29 -565.522 -293.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
249.198 -202.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.080 -67.580
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -8.080 -67.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
241.118 -269.754
DÖNEM KARI (ZARARI)
241.118 -269.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
241.118 -269.754
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 12.362 922.927 1.188.857 337.872 22.233.042 0 22.233.042
Transferler
337.872 -337.872 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-914 -269.754 -270.668 0 -270.668
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 11.448 922.927 1.526.729 -269.754 21.962.374 0 21.962.374
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 1.526.729 52.155 22.282.734 0 22.282.734
Transferler
52.155 -52.155 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.442 241.118 238.676 0 238.676
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 7.457 922.927 1.578.884 241.118 22.521.410 0 22.521.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.465.071 -841.984
Dönem Karı (Zararı)
241.118 -269.754
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
241.118 -269.754
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.903.446 -1.458.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 52.853 55.230
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-25.711 -31.019
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 -25.711 -31.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-511 539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -511 539
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 -102.953 -11.263
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -127.862 67.351
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.870 23.918
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 -3.684.392 -1.563.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.051.441 934.102
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
999.956 2.682.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 999.956 2.682.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-675.248 397.028
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.709 -45.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -667.539 442.610
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.446.585 -1.705.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.131.754 -261.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.403.863 -245.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 8.403.863 -245.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 232.666 191.387
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.691 -288.561
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 22.691 -288.561
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 229.741 790.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-583.889 -627.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -583.889 -627.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.610.887 -794.109
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 145.816 -47.875
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-366.811 41.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 27.535 87.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -394.346 -45.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.474.570 682.449
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.474.570 682.449
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-357.312 -118.051
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -357.312 -118.051
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.318.168 2.922.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.960.856 2.804.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
241.118 -269.754
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.442 -914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -3.053 -1.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
611 229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 611 229
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.442 -914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
238.676 -270.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
238.676 -270.668


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.960.856 5.318.168
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
32.070.801 29.275.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 669 102.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 32.070.132 29.172.971
Diğer Alacaklar
3.047.292 2.372.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.281.111 1.273.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.766.181 1.098.643
Stoklar
12 23.859.776 18.434.796
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.873.072 1.743.128
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 20.579 38.676
Diğer Dönen Varlıklar
22 3.827.341 3.243.628
ARA TOPLAM
70.659.717 60.425.613
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.659.717 60.425.613
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.275.000 1.275.000
Maddi Duran Varlıklar
16 671.705 335.259
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 22.516 30.134
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 3.274.882 3.259.987
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
179.262 306.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.423.365 5.207.361
TOPLAM VARLIKLAR
76.083.082 65.632.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.614.782 1.996.850
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.336.517 2.399.871
Ticari Borçlar
27.455.917 19.093.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 27.455.917 19.093.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 470.302 237.636
Diğer Borçlar
165.663 142.972
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 165.663 142.972
Ertelenmiş Gelirler
13 13.484.235 13.254.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
ARA TOPLAM
47.527.416 37.124.940
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.527.416 37.124.940
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.739.053 2.819.061
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.440 42.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 44.440 42.509
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 3.250.763 3.363.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.034.256 6.225.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.561.672 43.350.240
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.521.410 22.282.734
Ödenmiş Sermaye
23 13.225.000 13.225.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.457 9.899
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 7.457 9.899
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 922.927 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 1.578.884 1.526.729
Net Dönem Karı veya Zararı
23 241.118 52.155
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.521.410 22.282.734
TOPLAM KAYNAKLAR
76.083.082 65.632.974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679916


BIST
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731