***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2017 20:23

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 40.174.179 46.708.140
Satışların Maliyeti
24 -34.638.537 -40.993.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.535.642 5.715.080
BRÜT KAR (ZARAR)
5.535.642 5.715.080
Genel Yönetim Giderleri
25 -3.136.060 -3.500.027
Pazarlama Giderleri
25 -1.647.450 -1.612.977
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.146.221 1.693.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.693.467 -1.802.687
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
204.886 493.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 757.226 724.858
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -7.462
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
962.112 1.210.502
Finansman Gelirleri
28 73.364 657.335
Finansman Giderleri
29 -512.610 -1.177.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
522.866 690.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-184.994 -156.615
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -45.789 -81.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -139.205 -75.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
337.872 534.006
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
337.872 534.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
337.872 534.006
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 11.500.000 -1.157.500 8.271.124 22.251 1.759.230 -750.034 2.867.580 22.512.651 22.512.651
Transferler
-100 321.197 2.546.483 -2.867.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.155 534.006 532.851 532.851
Sermaye Arttırımı
1.725.000 -1.725.000
Kar Payları
-1.699.999 -1.699.999 -1.699.999
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.157.500 -1.157.500 1.157.500 1.157.500 1.157.500
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 0 6.546.024 21.096 922.927 1.253.950 534.006 22.503.003 22.503.003
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 0 6.546.024 21.096 922.927 1.253.950 534.006 22.503.003 22.503.003
Transferler
534.006 -534.006 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.734 337.872 329.138 329.138
Kar Payları
-599.099 -599.099 -599.099
Dönem Sonu Bakiyeler
25 13.225.000 6.546.024 12.362 922.927 1.188.857 337.872 22.233.042 22.233.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.545.456 1.673.317
Dönem Karı (Zararı)
337.872 534.006
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
337.872 534.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
146.212 -255.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 218.150 304.282
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-13 718.807 -691.812
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 4.670 -5.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 163.011 359.237
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 137.022 -157.178
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.235 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 -1.060.213 -65.065
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.952.179 1.395.271
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.471.481 3.032.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -9.471.481 3.032.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
431.252 509.791
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 304.215 1.328.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 127.037 -818.533
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.154.787 156.034
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -382.755 545.650
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.087.744 -3.490.524
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -27.875 27.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 4.115.619 -3.518.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -6.256 -177.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
196.200 96.419
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 196.200 96.419
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 77.433 122.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.103 600.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -39.103 600.505
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.468.095 1.673.317
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -77.361 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-853.733 -546.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 108.911 19.145
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -50.130 -235.547
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 362.486 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.275.000 -330.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.484.100 -4.274.024
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 0 1.157.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 4.083.199 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -3.731.525
Ödenen Temettüler
23 -599.099 -1.699.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-915.089 -3.147.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-915.089 -3.147.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.837.991 6.985.100
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.922.902 3.837.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
337.872 534.006
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.734 -1.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -10.918 -1.444
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.184 289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 2.184 289
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.734 -1.155
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
329.138 532.851
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
329.138 532.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.922.902 3.837.991
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
20.903.072 11.367.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 20.903.072 11.367.508
Diğer Alacaklar
2.512.715 2.943.967
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.474.067 1.778.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.038.648 1.165.685
Stoklar
12 11.882.929 13.037.716
Peşin Ödenmiş Giderler
13 850.524 520.147
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
149.938 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
700.586 520.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 12.862 106.996
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.136.928 1.075.363
ARA TOPLAM
40.221.932 32.889.688
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.221.932 32.889.688
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.275.000 329.450
Maddi Duran Varlıklar
16 452.398 615.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.863 19.444
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 1.390.077 736.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
177.440 0
Diğer Duran Varlıklar
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.311.778 1.701.230
TOPLAM VARLIKLAR
43.533.710 34.590.918
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.953.430 517.407
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.578.280 982.961
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
11.358.613 7.338.072
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 27.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 11.358.613 7.310.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 58.341 64.597
Diğer Borçlar
404.809 208.609
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 404.809 208.609
Ertelenmiş Gelirler
13 2.059.477 1.982.044
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 5.945 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.886 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 31.886 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
ARA TOPLAM
19.450.781 11.093.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.450.781 11.093.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 313.422 261.565
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.338 19.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 33.338 19.934
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 1.503.127 712.726
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.849.887 994.225
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.300.668 12.087.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.233.042 22.503.003
Ödenmiş Sermaye
23 13.225.000 13.225.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.362 21.096
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 12.362 21.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 922.927 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 1.188.857 1.253.950
Net Dönem Karı veya Zararı
23 337.872 534.006
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.233.042 22.503.003
TOPLAM KAYNAKLAR
43.533.710 34.590.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588646


BIST18:0595.394
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  95.730  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
96.117
En Düşük
94.349