***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 21:03

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 15.934.419 16.982.577 8.736.991 9.520.923
Satışların Maliyeti
24 -14.274.499 -14.429.285 -7.843.465 -8.112.827
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24 1.659.920 2.553.292 893.526 1.408.096
BRÜT KAR (ZARAR)
1.659.920 2.553.292 893.526 1.408.096
Genel Yönetim Giderleri
25 -1.497.850 -1.556.226 -716.202 -815.796
Pazarlama Giderleri
25 -797.430 -794.523 -423.434 -403.081
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.195.455 649.612 251.593 225.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.648.471 -892.663 -893.680 -502.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.088.376 -40.508 -888.197 -87.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 247.136 373.802 137.097 187.245
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -1.650 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-841.240 331.644 -751.100 99.794
Finansman Gelirleri
28 233.163 52.592 51.909 14.626
Finansman Giderleri
29 -766.603 -176.129 -473.315 -114.732
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.374.680 208.107 -1.172.506 -312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
232.437 -149.244 300.017 -28.357
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 232.437 -149.244 300.017 -28.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.142.243 58.863 -872.489 -28.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.142.243 58.863 -872.489 -28.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.142.243 58.863 -872.489 -28.669
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 21.096 922.927 1.253.950 534.006 22.503.003 0 22.503.003
Transferler
534.006 -534.006
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.467 58.863 51.396 51.396
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 13.629 922.927 1.787.956 58.863 22.554.399 22.554.399
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 12.362 922.927 1.188.857 337.872 22.233.042 22.233.042
Transferler
337.872 -337.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.002 -1.142.243 -1.144.245 -1.144.245
Dönem Sonu Bakiyeler
25 13.225.000 6.546.024 10.360 922.927 1.526.729 -1.142.243 21.088.797 21.088.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-419.855 -537.009
Dönem Karı (Zararı)
-1.142.243 58.863
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.142.243 58.863
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-649.034 -764.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 109.756 108.215
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-13 821.490 155.364
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 853.376 155.364
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-31.886 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 1.631 2.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.631 2.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-148.556 203.956
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -148.556 203.956
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
148.556 -203.956
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -119.058 373.639
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -29.498 -169.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -232.937 147.377
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.091 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 -1.125.327 -1.381.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.441.813 241.208
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.700.160 -6.069.217
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.700.160 -6.069.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
752.416 39.008
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -58.420 -38.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 810.836 77.523
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.049.447 -501.526
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 70.636 406.599
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.476.021 2.918.911
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 104.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.476.021 2.814.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 165.030 195.889
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-266.094 -59.060
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -266.094 -59.060
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 529.703 3.385.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-936.612 -74.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -936.612 -74.686
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-349.464 -464.267
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -70.391 -72.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.365 -851.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 99.009 108.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -89.644 -12.353
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 327.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -1.275.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
417.638 332.918
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 417.638 332.918
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.148 -1.055.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.148 -1.055.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.922.902 3.837.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.930.050 2.782.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.142.243 58.863 -872.489 -28.669
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.002 -7.467 -1.088 -6.298
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -2.503 -9.334 -1.360 - 501 0 2
Finansal Yatırımlar
903.072
İlişkili Taraflar 6 aflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.073.54 10 15 an Duran Varlıklar
0
Ertelenmiş Vergi Varlığ 30 2.122.480 1.390.077
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
30 195.976 177.440
Diğer Duran Varlıklar
22 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.018.687 3.311.778
TOPLAM VARLIKLAR
45.057.973 43.533.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.004.225 3.953.430
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.277.268 1.578.280
Ticari Borçlar
12.715.576 11.358.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 12.715.576 11.358.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 223.371 58.341
Diğer Borçlar
138.715 404.809
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 138.715 404.809
Ertelenmiş Gelirler
13 2.589.180 2.059.477
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 5.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 31.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 0 31.886
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
ARA TOPLAM
19.948.335 19.450.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.948.335 19.450.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.981.277 313.422
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.971 33.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 36.971 33.338
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 2.002.593 1.503.127
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.020.841 1.849.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.969.176 21.300.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.088.797 22.233.042
Ödenmiş Sermaye
23 13.225.000 13.225.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
23 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 6.546.024 6.546.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 10.360 12.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 10.360 12.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 922.927 922.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 1.526.729 1.188.857
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -1.142.243 337.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.088.797 22.233.042
TOPLAM KAYNAKLAR
45.057.973 43.533.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624261


BIST13:0096.363
Değişim :  1,02% |  968,71
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
96.575
En Düşük
95.271