***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

16.05.2017 18:12

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 226.317 2.302.097 2.528.414 822.758 718.018 1.540.776
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 455.075 76.457 531.532 467.522 100.291 567.813
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
137.509 76.457 213.966 131.187 100.291 231.478
Devlet Borçlanma Senetleri
13.754 7.631 21.385 16.028 8.581 24.609
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
105.777 68.826 174.603 101.010 91.710 192.720
Diğer Menkul Değerler
17.978 0 17.978 14.149 0 14.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
317.566 0 317.566 336.335 0 336.335
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
317.566 0 317.566 336.335 0 336.335
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(3) 21.810 77.483 99.293 24.338 82.216 106.554
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 4.523 4.523 0 3.919 3.919
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 4.523 4.523 0 3.919 3.919
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 1.164.230 73.883 1.238.113 1.344.775 68.646 1.413.421
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.156.831 73.883 1.230.714 1.334.976 68.646 1.403.622
Diğer Menkul Değerler
7.399 0 7.399 9.799 0 9.799
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 13.361.771 3.603.992 16.965.763 14.294.635 3.518.913 17.813.548
Krediler ve Alacaklar
12.795.487 3.603.992 16.399.479 13.697.841 3.518.913 17.216.754
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
14.010 511.509 525.519 7.610 485.898 493.508
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.781.477 3.092.483 15.873.960 13.690.231 3.033.015 16.723.246
Takipteki Krediler
1.169.000 6.347 1.175.347 1.104.030 6.143 1.110.173
Özel Karşılıklar (-)
-602.716 -6.347 -609.063 -507.236 -6.143 -513.379
FAKTORİNG ALACAKLARI
332.202 0 332.202 314.966 0 314.966
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 1.093.883 506 1.094.389 1.065.033 500 1.065.533
Devlet Borçlanma Senetleri
1.089.855 506 1.090.361 1.061.118 500 1.061.618
Diğer Menkul Değerler
4.028 0 4.028 3.915 0 3.915
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 621 0 621 621 0 621
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
621 0 621 621 0 621
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 99.404 306.268 405.672 100.645 299.211 399.856
Finansal Kiralama Alacakları
119.321 357.529 476.850 121.976 350.644 472.620
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-19.917 -51.261 -71.178 -21.331 -51.433 -72.764
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 1.077.135 2.417 1.079.552 1.080.027 2.353 1.082.380
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 91.282 0 91.282 95.416 0 95.416
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
91.282 0 91.282 95.416 0 95.416
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(15) 34.486 0 34.486 25.995 0 25.995
Cari Vergi Varlığı
1.102 0 1.102 808 0 808
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33.384 0 33.384 25.187 0 25.187
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 73.355 0 73.355 72.964 0 72.964
Satış Amaçlı
73.355 0 73.355 72.964 0 72.964
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 388.552 154.063 542.615 343.471 295.591 639.062
AKTİF TOPLAMI
18.424.359 6.601.689 25.026.048 20.057.402 5.089.658 25.147.060
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 9.098.474 5.858.805 14.957.279 10.445.905 5.646.411 16.092.316
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
106.647 34.210 140.857 47.848 11.809 59.657
Diğer
8.991.827 5.824.595 14.816.422 10.398.057 5.634.602 16.032.659
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 0 190.630 190.630 80.381 76.188 156.569
ALINAN KREDİLER
(3) 395.977 3.483.700 3.879.677 374.537 3.111.093 3.485.630
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.555.076 0 1.555.076 614.030 0 614.030
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
159.031 0 159.031 53.009 0 53.009
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
(4) 1.396.045 0 1.396.045 561.021 0 561.021
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 814.813 0 814.813 1.179.288 0 1.179.288
Bonolar
293.892 0 293.892 303.398 0 303.398
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
502.415 0 502.415 867.860 0 867.860
Tahviller
18.506 0 18.506 8.030 0 8.030
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
124.168 224.922 349.090 116.849 282.430 399.279
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(6) 186.014 9.801 195.815 161.573 13.339 174.912
FAKTORİNG BORÇLARI
3.326 0 3.326 503 0 503
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(7) 17.496 0 17.496 19.250 0 19.250
Finansal Kiralama Borçları
23.405 0 23.405 26.085 0 26.085
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-5.909 0 -5.909 -6.835 0 -6.835
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(8) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 345.873 3.485 349.358 358.148 2.482 360.630
Genel Karşılıklar
100.300 956 101.256 104.591 875 105.466
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
75.781 453 76.234 70.877 451 71.328
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
169.792 2.076 171.868 182.680 1.156 183.836
VERGİ BORCU
(10) 56.138 15 56.153 36.164 13 36.177
Cari Vergi Borcu
56.138 15 56.153 36.164 13 36.177
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(12) 0 15.619 15.619 0 14.841 14.841
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.630.348 11.368 2.641.716 2.605.012 8.623 2.613.635
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
22.091 -1.185 20.906 2.224 -3.197 -973
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.830 0 1.830 1.691 0 1.691
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-51.239 -1.185 -52.424 -57.386 -3.197 -60.583
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
197.269 0 197.269 197.269 0 197.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
49.054 0 49.054 49.054 0 49.054
Diğer Sermaye Yedekleri
(18) -174.823 0 -174.823 -188.404 0 -188.404
Kar Yedekleri
1.399.744 12.970 1.412.714 1.223.289 11.563 1.234.852
Yasal Yedekler
(14) 288.826 3.757 292.583 282.578 2.996 285.574
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 1.024.642 0 1.024.642 907.525 0 907.525
Diğer Kar Yedekleri
86.276 9.213 95.489 33.186 8.567 41.753
Kar veya Zarar
5.624 -1.408 4.216 177.188 -695 176.493
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-14.499 -1.529 -16.028 54.568 -1.365 53.203
Dönem Net Karı / Zararı
20.123 121 20.244 122.620 670 123.290
Azınlık Payları
(17) 44.889 991 45.880 44.311 952 45.263
PASİF TOPLAMI
15.227.703 9.798.345 25.026.048 15.991.640 9.155.420 25.147.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 0 1.834 0 100.907 0 1.016.905 7.090 0 110.179 -70.366 163.499 0 0 82.046 2.570.094 44.351 2.614.445
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.158.000 0 1.834 0 100.907 0 1.016.905 7.090 0 110.179 -70.366 163.499 0 0 82.046 2.570.094 44.351 2.614.445
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.333 0 0 0 0 15.333 0 15.333
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.261 0 -7.225 0 0 -22.583 7.453 0 7.453
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -613 0 0 0 0 0 0 0 -613 -39 -652
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -24 -60
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86 -86
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 12.124 0 0 0 0 0 0 12.124 847 12.971
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 6.109 0 68.921 32.517 0 -107.547 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 6.109 0 68.921 32.517 0 -107.547 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 1.798 0 107.016 0 1.085.826 38.994 12.124 39.893 -55.033 156.274 0 0 59.463 2.604.355 45.049 2.649.404
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 0 1.691 0 285.574 0 907.525 -146.651 0 176.493 -60.583 197.269 0 0 49.054 2.568.372 45.263 2.613.635
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.158.000 0 1.691 0 285.574 0 907.525 -146.651 0 176.493 -60.583 197.269 0 0 49.054 2.568.372 45.263 2.613.635
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.159 0 0 0 0 8.159 0 8.159
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 783 0 0 0 0 0 0 0 783 33 816
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 139 0 0 0 0 543 0 0 0 0 0 0 0 682 522 1.204
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 20.244 0 0 0 0 0 0 20.244 1.137 21.381
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 7.009 0 117.117 65.991 0 -192.521 0 0 0 0 0 -2.404 -1.075 -3.479
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.404 0 0 0 0 0 -2.404 -1.075 -3.479
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 7.009 0 117.117 65.991 0 -190.117 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 1.830 0 292.583 0 1.024.642 -79.334 20.244 -16.028 -52.424 197.269 0 0 49.054 2.595.836 45.880 2.641.716


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.356.138 9.894.771 20.250.909 11.137.171 11.163.625 22.300.796
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 2.843.889 1.703.941 4.547.830 2.961.962 1.642.704 4.604.666
Teminat Mektupları
2.830.250 989.679 3.819.929 2.951.920 983.277 3.935.197
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
70.264 4.140 74.404 80.702 4.587 85.289
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.759.986 985.539 3.745.525 2.871.218 978.690 3.849.908
Banka Kredileri
8.183 272.152 280.335 5.499 215.701 221.200
İthalat Kabul Kredileri
8.183 272.152 280.335 4.003 215.701 219.704
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 1.496 0 1.496
Akreditifler
664 373.351 374.015 664 356.937 357.601
Belgeli Akreditifler
664 373.351 374.015 664 356.937 357.601
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.792 68.759 73.551 3.879 86.789 90.668
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.501.253 137.941 2.639.194 2.465.650 136.796 2.602.446
Cayılamaz Taahhütler
2.150.906 131.451 2.282.357 2.145.379 114.529 2.259.908
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
35.825 125.256 161.081 39.460 108.619 148.079
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
827.825 6.195 834.020 854.071 5.910 859.981
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
653.154 0 653.154 622.793 0 622.793
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.833 0 5.833 5.750 0 5.750
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
527.865 0 527.865 534.789 0 534.789
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
823 0 823 924 0 924
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
99.581 0 99.581 87.592 0 87.592
Cayılabilir Taahhütler
(4) 350.347 6.490 356.837 320.271 22.267 342.538
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
348.356 0 348.356 315.584 0 315.584
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.991 6.490 8.481 4.687 22.267 26.954
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.010.996 8.052.889 13.063.885 5.709.559 9.384.125 15.093.684
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.010.996 8.052.889 13.063.885 5.709.559 9.384.125 15.093.684
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
526.113 774.860 1.300.973 346.862 547.114 893.976
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
157.302 484.651 641.953 157.294 287.446 444.740
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
368.811 290.209 659.020 189.568 259.668 449.236
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.408.807 5.777.000 9.185.807 4.513.631 6.835.787 11.349.418
Swap Para Alım İşlemleri
425.280 4.000.275 4.425.555 492.174 4.854.601 5.346.775
Swap Para Satım İşlemleri
2.317.277 1.776.725 4.094.002 3.511.457 1.981.186 5.492.643
Swap Faiz Alım İşlemleri
333.125 0 333.125 255.000 0 255.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
333.125 0 333.125 255.000 0 255.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.076.076 1.143.355 2.219.431 849.066 946.701 1.795.767
Para Alım Opsiyonları
481.856 630.827 1.112.683 219.398 464.183 683.581
Para Satım Opsiyonları
594.220 512.528 1.106.748 429.668 249.309 678.977
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 233.209 233.209
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 200.000 0 200.000
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 357.674 357.674 0 1.054.523 1.054.523
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
372.134.510 148.179.097 520.313.607 366.505.014 143.079.132 509.584.146
EMANET KIYMETLER
6.113.808 1.053.950 7.167.758 5.898.639 1.099.972 6.998.611
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
510.934 254.508 765.442 503.610 245.176 748.786
Tahsile Alınan Çekler
1.595.859 89.262 1.685.121 1.724.330 122.925 1.847.255
Tahsile Alınan Ticari Senetler
50.398 14.046 64.444 52.026 14.299 66.325
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.028 579.513 581.541 3.524 609.026 612.550
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
3.954.588 116.621 4.071.209 3.615.148 108.546 3.723.694
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
365.614.560 146.943.676 512.558.236 360.237.943 141.812.246 502.050.189
Menkul Kıymetler
27.000 40 27.040 0 171 171
Teminat Senetleri
84.188.572 25.856.587 110.045.159 82.666.690 24.929.713 107.596.403
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.710.874 6.554.857 32.265.731 25.822.308 6.258.521 32.080.829
Diğer Rehinli Kıymetler
254.689.443 114.482.771 369.172.214 250.342.190 110.570.626 360.912.816
Rehinli Kıymet Alanlar
998.671 49.421 1.048.092 1.406.755 53.215 1.459.970
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
406.142 181.471 587.613 368.432 166.914 535.346
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
382.490.648 158.073.868 540.564.516 377.642.185 154.242.757 531.884.942


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
195.972 315.511
Alınan Faizler
605.594 716.564
Ödenen Faizler
-325.097 -367.601
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
93.944 96.658
Elde Edilen Diğer Kazançlar
72.807 101.771
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
70.552 -45.825
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-128.211 -102.970
Ödenen Vergiler
-1.395 -2.590
Diğer
-192.222 -80.496
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-151.342 -331.384
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.580 714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2 26
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
286.860 534.112
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-617.470 416.878
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.104.620 -646.418
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.298.359 -132.351
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
377.294 -449.337
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.709 -55.008
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
44.630 -15.873
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
245.887 159.607
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-9.895 -18.349
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
28.425 69.537
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-58.190 -264.395
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
270.393 371.135
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 -4.458
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
13.012 13.406
Diğer
2.142 -7.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-15.507 -136.559
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
303.755 208.738
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-318.757 -346.947
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-3.479 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
2.974 1.650
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
10.512 -17.066
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
285.522 -9.891
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
322.101 671.522
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
607.623 661.631


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 683.815 712.964
Kredilerden Alınan Faizler
565.768 606.299
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.276 4.398
Bankalardan Alınan Faizler
3.543 1.316
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.223 6
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
93.399 88.568
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
513 458
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
56.338 50.145
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
36.548 37.965
Finansal Kiralama Gelirleri
8.576 6.669
Diğer Faiz Gelirleri
4.030 5.708
FAİZ GİDERLERİ
(2) -360.509 -409.856
Mevduata Verilen Faizler
-239.952 -268.080
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-33.929 -39.633
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-32.625 -48.186
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-34.484 -38.233
Diğer Faiz Giderleri
-19.519 -15.724
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
323.306 303.108
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
74.555 78.449
Alınan Ücret ve Komisyonlar
93.944 96.658
Gayri Nakdi Kredilerden
15.718 15.584
Diğer
78.226 81.074
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-19.389 -18.209
Gayri Nakdi Kredilere
-222 -125
Diğer
-19.167 -18.084
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -36.001 -56.149
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
315 4.595
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
17.972 -84.555
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-54.288 23.811
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 54.520 77.955
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
416.380 403.364
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6) -131.803 -147.645
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -250.273 -237.344
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
34.304 18.375
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 34.304 18.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -12.923 -5.404
Cari Vergi Karşılığı
-23.081 -12.338
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
10.158 6.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 21.381 12.971
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(11) 21.381 12.971
Grubun Karı (Zararı)
20.244 12.124
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.137 847
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01800000 0,01100000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
10.199 19.166
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 -37.261
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
783 -613
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-1.961 3.619
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
9.021 -15.089
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.381 12.971
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
35 4.206
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
21.346 8.765
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
30.402 -2.118http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607755


BIST
18:0596.032
Değişim :  0,78% |  745,65
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314