***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.08.2017 18:24

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 279.159 2.500.764 2.779.923 804.026 679.347 1.483.373
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 72.951 92.152 165.103 111.521 100.435 211.956
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
67.933 92.152 160.085 104.435 100.435 204.870
Devlet Borçlanma Senetleri
15.627 7.882 23.509 1.147 8.581 9.728
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
49.858 84.270 134.128 101.010 91.854 192.864
Diğer Menkul Değerler
2.448 0 2.448 2.278 0 2.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5.018 0 5.018 7.086 0 7.086
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
5.018 0 5.018 7.086 0 7.086
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(3) 60.149 57.166 117.315 10.192 65.555 75.747
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
817.985 0 817.985 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
817.985 0 817.985 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 1.206.154 73.664 1.279.818 1.343.519 68.646 1.412.165
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.190.977 11.798 1.202.775 1.333.880 68.646 1.402.526
Diğer Menkul Değerler
15.177 61.866 77.043 9.639 0 9.639
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 15.022.772 3.520.535 18.543.307 14.167.859 3.438.123 17.605.982
Krediler ve Alacaklar
14.512.940 3.520.535 18.033.475 13.584.160 3.438.123 17.022.283
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
38.212 482.959 521.171 31.207 466.315 497.522
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
14.474.728 3.037.576 17.512.304 13.552.953 2.971.808 16.524.761
Takipteki Krediler
1.086.390 0 1.086.390 1.079.118 0 1.079.118
Özel Karşılıklar (-)
-576.558 0 -576.558 -495.419 0 -495.419
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 1.216.215 359.096 1.575.311 1.061.118 500 1.061.618
Devlet Borçlanma Senetleri
1.216.215 499 1.216.714 1.061.118 500 1.061.618
Diğer Menkul Değerler
0 358.597 358.597 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
4.140 0 4.140 4.140 0 4.140
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 137.884 7.668 145.552 137.384 7.668 145.052
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
137.384 7.668 145.052 137.384 7.668 145.052
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
500 0 500 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 2.684 0 2.684 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
2.684 0 2.684 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 998.241 0 998.241 992.933 0 992.933
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 87.814 0 87.814 93.634 0 93.634
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
87.814 0 87.814 93.634 0 93.634
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 2.240 0 2.240
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0 2.240 0 2.240
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.750 0 64.750 64.750 0 64.750
Satış Amaçlı
64.750 0 64.750 64.750 0 64.750
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 269.488 168.650 438.138 266.696 398.570 665.266
AKTİF TOPLAMI
20.240.386 6.779.695 27.020.081 19.060.012 4.758.844 23.818.856
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 9.636.583 7.367.663 17.004.246 10.432.003 5.704.278 16.136.281
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
94.728 246.769 341.497 130.509 173.760 304.269
Diğer
9.541.855 7.120.894 16.662.749 10.301.494 5.530.518 15.832.012
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 50.965 91.239 142.204 174.405 84.537 258.942
ALINAN KREDİLER
(3) 105.288 2.598.888 2.704.176 102.999 2.330.905 2.433.904
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.626.735 1.096.529 2.723.264 531.388 0 531.388
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
221.260 816.724 1.037.984 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
(4) 1.405.475 279.805 1.685.280 531.388 0 531.388
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 692.702 0 692.702 990.647 0 990.647
Bonolar
184.536 0 184.536 122.787 0 122.787
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
508.166 0 508.166 867.860 0 867.860
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
99.119 184.847 283.966 98.984 273.388 372.372
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(6) 173.827 8.037 181.864 157.263 7.479 164.742
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(7) 4.959 11 4.970 6.943 73 7.016
Finansal Kiralama Borçları
5.494 11 5.505 7.994 75 8.069
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-535 0 -535 -1.051 -2 -1.053
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(8) 2.298 0 2.298 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
2.298 0 2.298 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 339.157 2.424 341.581 342.362 1.062 343.424
Genel Karşılıklar
102.930 0 102.930 103.773 0 103.773
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
76.425 0 76.425 66.714 0 66.714
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
159.802 2.424 162.226 171.875 1.062 172.937
VERGİ BORCU
(10) 31.302 0 31.302 32.506 0 32.506
Cari Vergi Borcu
18.452 0 18.452 32.506 0 32.506
Ertelenmiş Vergi Borcu
12.850 0 12.850 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(12) 0 316.404 316.404 0 14.841 14.841
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.590.748 356 2.591.104 2.535.990 -3.197 2.532.793
Ödenmiş Sermaye
1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000
Sermaye Yedekleri
7.491 356 7.847 4.393 -3.197 1.196
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.278 0 1.278 1.278 0 1.278
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(13) -53.783 356 -53.427 -57.274 -3.197 -60.471
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
196.876 0 196.876 197.269 0 197.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
49.054 0 49.054 49.054 0 49.054
Diğer Sermaye Yedekleri
(17) -185.934 0 -185.934 -185.934 0 -185.934
Kar Yedekleri
1.373.597 0 1.373.597 1.197.572 0 1.197.572
Yasal Yedekler
(14) 280.244 0 280.244 273.984 0 273.984
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 1.007.077 0 1.007.077 890.402 0 890.402
Diğer Kar Yedekleri
86.276 0 86.276 33.186 0 33.186
Kar veya Zarar
51.660 0 51.660 176.025 0 176.025
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
72 0 72 50.831 0 50.831
Dönem Net Karı / Zararı
51.588 0 51.588 125.194 0 125.194
PASİF TOPLAMI
15.353.683 11.666.398 27.020.081 15.405.490 8.413.366 23.818.856


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 0 1.278 0 92.856 0 997.434 2.425 0 106.614 -70.239 156.528 0 0 82.046 2.526.942 0 2.526.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.158.000 0 1.278 0 92.856 0 997.434 2.425 0 106.614 -70.239 156.528 0 0 82.046 2.526.942 0 2.526.942
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.254 0 0 0 0 39.254 0 39.254
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.321 0 -7.273 0 0 -22.583 7.465 0 7.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 20.810 0 0 0 0 0 0 20.810 0 20.810
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.132 0 68.964 32.518 0 -106.614 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 5.132 0 68.964 32.518 0 -106.614 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 1.278 0 97.988 0 1.066.398 34.943 20.810 37.321 -30.985 149.255 0 0 59.463 2.594.471 0 2.594.471
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 0 1.278 0 273.984 0 890.402 -152.748 0 176.025 -60.471 197.269 0 0 49.054 2.532.793 0 2.532.793
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.158.000 0 1.278 0 273.984 0 890.402 -152.748 0 176.025 -60.471 197.269 0 0 49.054 2.532.793 0 2.532.793
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.044 0 0 0 0 7.044 0 7.044
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 -393 0 0 0 -321 0 -321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 51.588 0 0 0 0 0 0 51.588 0 51.588
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 6.260 0 116.675 53.090 0 -176.025 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 6.260 0 116.675 53.090 0 -176.025 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 0 1.278 0 280.244 0 1.007.077 -99.658 51.588 72 -53.427 196.876 0 0 49.054 2.591.104 0 2.591.104


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.483.624 13.856.945 27.340.569 11.427.395 11.635.488 23.062.883
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.049.183 1.736.650 4.785.833 2.960.005 1.614.284 4.574.289
Teminat Mektupları
3.037.258 947.547 3.984.805 2.948.553 983.011 3.931.564
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
69.459 3.646 73.105 80.702 4.587 85.289
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.967.799 943.901 3.911.700 2.867.851 978.424 3.846.275
Banka Kredileri
6.290 312.167 318.457 5.499 215.701 221.200
İthalat Kabul Kredileri
6.290 312.167 318.457 4.003 215.701 219.704
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 1.496 0 1.496
Akreditifler
843 429.886 430.729 664 356.937 357.601
Belgeli Akreditifler
843 429.886 430.729 664 356.937 357.601
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
4.792 47.050 51.842 5.289 58.635 63.924
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.000.013 979.498 3.979.511 2.340.417 114.529 2.454.946
Cayılamaz Taahhütler
2.650.660 979.498 3.630.158 2.052.457 114.529 2.166.986
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
682.984 972.961 1.655.945 39.460 108.619 148.079
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
830.746 6.537 837.283 856.068 5.910 861.978
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
644.269 0 644.269 616.809 0 616.809
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.195 0 6.195 5.750 0 5.750
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
485.653 0 485.653 533.446 0 533.446
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
813 0 813 924 0 924
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
(3) 349.353 0 349.353 287.960 0 287.960
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
349.353 0 349.353 287.960 0 287.960
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 7.434.428 11.140.797 18.575.225 6.126.973 9.906.675 16.033.648
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
516.500 0 516.500 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
516.500 0 516.500 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.917.928 11.140.797 18.058.725 6.126.973 9.906.675 16.033.648
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
657.510 3.198.513 3.856.023 343.588 543.595 887.183
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
283.914 1.648.253 1.932.167 154.020 287.446 441.466
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
373.596 1.550.260 1.923.856 189.568 256.149 445.717
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.123.683 5.360.717 9.484.400 4.934.319 7.361.856 12.296.175
Swap Para Alım İşlemleri
323.771 4.513.944 4.837.715 912.862 4.854.601 5.767.463
Swap Para Satım İşlemleri
3.699.912 846.773 4.546.685 3.511.457 2.507.255 6.018.712
Swap Faiz Alım İşlemleri
50.000 0 50.000 255.000 0 255.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
50.000 0 50.000 255.000 0 255.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.136.735 2.210.433 4.347.168 849.066 946.701 1.795.767
Para Alım Opsiyonları
954.397 1.023.268 1.977.665 219.398 464.183 683.581
Para Satım Opsiyonları
982.338 989.283 1.971.621 429.668 249.309 678.977
Faiz Alım Opsiyonları
0 197.882 197.882 0 233.209 233.209
Faiz Satım Opsiyonları
200.000 0 200.000 200.000 0 200.000
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 371.134 371.134 0 1.054.523 1.054.523
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
373.379.805 145.694.654 519.074.459 356.920.948 142.154.182 499.075.130
EMANET KIYMETLER
1.683.563 897.057 2.580.620 1.553.696 913.568 2.467.264
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
185.938 64.566 250.504 185.938 65.624 251.562
Tahsile Alınan Çekler
1.421.372 67.941 1.489.313 1.311.048 112.818 1.423.866
Tahsile Alınan Ticari Senetler
74.071 41.035 115.106 52.282 14.299 66.581
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
1.364 617.995 619.359 3.524 615.234 618.758
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
817 105.520 106.337 903 105.593 106.496
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
371.543.311 144.711.038 516.254.349 355.243.785 141.181.505 496.425.290
Menkul Kıymetler
27.000 39 27.039 0 171 171
Teminat Senetleri
86.310.321 24.857.614 111.167.935 82.378.207 24.257.482 106.635.689
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
25.158.302 6.160.876 31.319.178 25.044.041 5.927.462 30.971.503
Diğer Rehinli Kıymetler
259.012.931 113.670.576 372.683.507 246.414.782 110.970.306 357.385.088
Rehinli Kıymet Alanlar
1.034.757 21.933 1.056.690 1.406.755 26.084 1.432.839
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
152.931 86.559 239.490 123.467 59.109 182.576
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
386.863.429 159.551.599 546.415.028 368.348.343 153.789.670 522.138.013


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
-1.109.612 -90.979
Alınan Faizler
1.195.437 1.251.154
Ödenen Faizler
-776.909 -722.696
Alınan Temettüler
4.753 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
186.699 178.478
Elde Edilen Diğer Kazançlar
101.062 141.094
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
145.954 108.337
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-198.413 -180.174
Ödenen Vergiler
-22.811 -11.616
Diğer
-1.745.384 -855.557
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.612.446 178.188
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.899 -564
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-898.630 369.120
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-710.131 470.627
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.686.002 -808.686
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
350.903 776.393
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
268.249 -544.139
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-70.048 -84.563
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
502.834 87.209
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
731.260 602.767
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-500 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-27.485 -18.047
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
72.151 84.211
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-160.660 -509.578
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
359.268 899.435
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
498.673 158.332
Diğer
-10.187 -11.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-15.666 -427.872
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
633.242 160.187
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-646.339 -584.995
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.569 -3.064
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-216 -5.735
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.218.212 256.369
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
259.736 623.533
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.477.948 879.902


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.316.523 1.271.646 667.686 605.103
Kredilerden Alınan Faizler
1.111.356 1.119.405 568.667 549.943
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
11.858 10.606 4.648 6.267
Bankalardan Alınan Faizler
3.682 1.518 480 664
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
20.826 7 19.607 5
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
167.995 132.901 74.978 44.673
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
393 278 187 94
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
92.711 72.409 36.373 22.264
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
74.891 60.214 38.418 22.315
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
806 7.209 -694 3.551
FAİZ GİDERLERİ
(2) -691.005 -733.527 -351.784 -343.095
Mevduata Verilen Faizler
-501.036 -512.414 -261.022 -245.806
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-41.643 -46.450 -20.325 -18.767
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-71.350 -90.791 -39.849 -43.438
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-49.807 -60.234 -21.821 -26.783
Diğer Faiz Giderleri
-27.169 -23.638 -8.767 -8.301
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
625.518 538.119 315.902 262.008
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
152.705 145.763 80.459 72.855
Alınan Ücret ve Komisyonlar
186.699 178.478 97.587 90.518
Gayri Nakdi Kredilerden
32.397 31.851 16.711 16.272
Diğer
154.302 146.627 80.876 74.246
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-33.994 -32.715 -17.128 -17.663
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-33.994 -32.715 -17.128 -17.663
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.930 1 4.930 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -94.478 -82.535 -63.997 -39.798
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-32 18.931 105 14.250
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-46.603 -105.213 -54.914 -42.195
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-47.843 3.747 -9.188 -11.853
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 101.062 137.347 52.001 63.019
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
789.737 738.695 389.295 358.084
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6) -259.006 -262.039 -130.946 -116.901
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -460.001 -438.837 -227.333 -219.034
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
70.730 37.819 31.016 22.149
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 70.730 37.819 31.016 22.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -19.142 -17.009 -4.602 -12.125
Cari Vergi Karşılığı
-5.715 -31.827 17.216 -20.210
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-13.427 14.818 -21.818 8.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 51.588 20.810 26.414 10.024
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(11) 51.588 20.810 26.414 10.024
Grubun Karı (Zararı)
51.588 20.810 26.414 10.024
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04455000 0,01878000 0,02281000 0,00905000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
8.805 49.068
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
-491 -37.321
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-1.663 -2.350
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
6.651 9.397
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.588 20.810
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
37 10.074
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
51.551 10.736
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
58.239 30.207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623699


BIST
16:3996.343
Değişim :  0,64% |  608,88
Açılış :  96.501  
Önceki Kapanış :  95.734  
En Yüksek
96.732
En Düşük
96.021