***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2017 19:38

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2017
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Mülkiyetinde bulunan ve satın alacağı her türlü arsa, arazi vb. gayrimenkuller üzerine konut, iş, ofis, alış-veriş ve eğlence merkezleri, eğitim merkezleri, spor merkezleri, sağlık kompleksleri ve hastane gibi sağlık tesisleri ile otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve benzeri turistik tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletme hakkını devretmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2016
Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.158.000.000

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000

Ek Açıklamalar
31 Mart 2017 tarihinde yapılan Bankamız Olağan Genel Kurulu'na ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamamızda, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'ya dönüştürülmek üzere sermayesinin %100'ü Bankamıza ait bir gayrimenkul şirketi kurulması ve Bankamız aktifinde yer alan GYO'ya uygunluğu tespit edilen gayrimenkullerin kurulacak şirkete bölünme yolu ile devredilmesi hususlarında ortaklara bilgi verilmiş ve bu hususlarda gerekli yasal işlemlere başlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun yetkilendirildiği kamuoyuna duyurulmuştu. BDDK'nın 19.01.2017 tarih ve 7208 sayılı kararı ile verilen izne istinaden "Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş." unvanı ile bir gayrimenkul şirketi kurulmuştur.
"Genel Kurulumuzda verilen yetki çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 10.05.2017 tarihli toplantısında söz konusu gayrimenkul portföyünün operasyonel olarak daha etkin yönetilmesi ve yatırımcıların ilgisine sunulması hususları da dikkate alınarak, Bankamız aktifinde yer alan gayrimenkul portföyünün Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürülmesi hedeflenen Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye devredilmesi ve bu kapsamda
- Kısmi Bölünme prosedüründe devralan taraf olacak Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin GYO'na dönüşümü hedeflendiğinden, ekte tapu bilgileri yer alan Bankamız aktifinde kayıtlı gayrimenkuller ve bu gayrimenkullerle bütünlük arz eden tüm teferruatlardan GYO portföyüne uygunluğu tespit edileceklerin, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanununun 159-179. maddeleri, "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme Ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" (Bankaların Bölünme Yönetmeliği) hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, 31.12.2016 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile kısmi bölünme yoluyla Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş 'ye devredilmesi için gerekli yasal işlemlere başlanılması,
- Kısmi bölünme işleminin 31.12.2016 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi,
- Bankaların Bölünme Yönetmeliğinin 17.maddesi uyarınca Uzman Kuruluş Raporu hazırlatılması,
- İlgili mevzuat uyarınca, Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Duyuru Metni ve gerekli sair belgelerin hazırlanması,
- Bu esaslar çerçevesinde başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Sicil Memurlukları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş., Maliye Bakanlığı ve Rekabet Kurulu olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ile kuruluşlar nezdinde kısmi bölünme işlemlerinin yürütülmesi,
- İlgili mevzuat uyarınca, işlemin kamuya açıklanmasına ve işlem hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılması
hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine" karar verilmiştir.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Gayrimenkul Listesi.pdf - Diğer


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606662


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271