***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.12.2017 20:27

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2017 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.11.2017
Genel Kurul Tarihi 28.12.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
4 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2017 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Bankamız bilançosunda yer alan ve GYO'ya uygunluğu tespit edilen Banka kullanımındaki binalar ve elden çıkarılacak gayrimenkuller ile bu gayrimenkuller üzerinde bulunan yapı, ekipman, demirbaşlar ve yapılar üzerinde bütünlük arz eden tüm teferruatları ile birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20.maddeleri, TTK'nun 159-179.maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile kısmi bölünme yoluyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'ya dönüştürülmek üzere sermayesinin %100'ü Bankamıza ait Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 26.10.2017 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Sözleşmesinin okunması ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması.
6 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bankamız 28.12.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında
Bankamızın 28 Aralık 2017 Perşembe günü, saat 10:00'da, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılan kısmi bölünme hakkındaki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Gündemin 2. maddesinde, Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan "İnceleme Hakkı Duyurusu", "Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru"ve Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- Gündemin 3. maddesinde, kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- Gündemin 4.maddesinde, kısmi bölünme işlemine esas 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu kabul edildi.
- Gündemin 5. maddesinde, Bankamız bilançosunda yer alan ve GYO'ya uygunluğu tespit edilen Banka kullanımındaki binalar ve elden çıkarılacak gayrimenkuller ile bu gayrimenkuller üzerinde bulunan yapı, ekipman, demirbaşlar ve yapılar üzerinde bütünlük arz eden tüm teferruatları ile birlikte, sermayesinin %100'ü Bankamıza ait Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ünvanlı şirkete devir olunması işlemi ile Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Bölünme Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bankamız Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/647704


BIST
18:0595.394
Değişim :  -0,13% |  -127,87
Açılış :  95.730  
Önceki Kapanış :  95.522  
En Yüksek
96.117
En Düşük
94.349