***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.11.2017 20:14

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.11.2017
Genel Kurul Tarihi 28.12.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Özvarlık Tespitine İlişkin YMM raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
4 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.06.2017 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Bankamız bilançosunda yer alan ve GYO'ya uygunluğu tespit edilen Banka kullanımındaki binalar ve elden çıkarılacak gayrimenkuller ile bu gayrimenkuller üzerinde bulunan yapı, ekipman, demirbaşlar ve yapılar üzerinde bütünlük arz eden tüm teferruatları ile birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20.maddeleri, TTK'nun 159-179.maddeleri, Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile kısmi bölünme yoluyla Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'ya dönüştürülmek üzere sermayesinin %100'ü Bankamıza ait Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ünvanlı şirkete devir olunması amacıyla hazırlanan 26.10.2017 tarihli Bölünme Raporu ile Bölünme Sözleşmesinin okunması ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması.
6 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.11.2017 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan kısmi bölünme işlemine ilişkin gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun, 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 10.00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nun en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulması, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanması ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642958


BIST18:0596.032
Değişim :  0,78% |  745,65
Açılış :  95.462  
Önceki Kapanış :  95.286  
En Yüksek
96.583
En Düşük
95.314