***SKBNK***ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bilanço )

06.05.2016 18:12

***SKBNK***ŞEKERBANK T.A.Ş.( Bilanço )
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1 2,367,143 829,521 1,537,622 2,781,176 547,639 2,233,537
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 2 125,934 89,335 36,599 159,891 106,798 53,093
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 116,007 79,408 36,599 148,234 95,141 53,093
Devlet Borçlanma Senetleri 7,912 2,157 5,755 9,891 2,083 7,808
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 105,921 75,077 30,844 138,264 92,979 45,285
Diğer Menkul Değerler 2,174 2,174 0 79 79 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 9,927 9,927 0 11,657 11,657 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 9,927 9,927 0 11,657 11,657 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR 4 103,291 171 103,120 86,606 17,243 69,363
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4 1,641,235 1,641,235 0 1,723,768 1,723,768 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 1,633,996 1,633,996 0 1,716,532 1,716,532 0
Diğer Menkul Değerler 7,239 7,239 0 7,236 7,236 0
KREDİLER VE ALACAKLAR 5 15,868,719 13,374,301 2,494,418 16,725,908 14,152,796 2,573,112
Krediler ve alacaklar 15,333,757 12,839,339 2,494,418 16,261,169 13,688,057 2,573,112
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 420,097 53,421 366,676 424,574 58,042 366,532
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 14,913,660 12,785,918 2,127,742 15,836,595 13,630,015 2,206,580
Takipteki Krediler 1,182,980 1,182,980 0 1,009,425 1,009,425 0
Özel Karşılıklar (-) 648,018 648,018 0 544,686 544,686 0
FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 6 1,292,954 1,292,561 393 1,268,303 1,267,890 413
Devlet Borçlanma Senetleri 1,292,954 1,292,561 393 1,268,303 1,267,890 413
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net) 7 4,140 4,140 0 4,140 4,140 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 4,140 4,140 0 4,140 4,140 0
Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler 4,140 4,140 0 4,140 4,140 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 8 115,052 107,384 7,668 115,052 107,384 7,668
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 115,052 107,384 7,668 115,052 107,384 7,668
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 10 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 12 839,845 839,845 0 852,442 852,442 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13 99,406 99,406 0 98,967 98,967 0
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 99,406 99,406 0 98,967 98,967 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 14 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI 15 2,784 2,784 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2,784 2,784 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 16 78,600 78,600 0 123,300 123,300 0
Satış Amaçlı 78,600 78,600 0 123,300 123,300 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER 17 510,134 274,868 235,266 476,413 232,244 244,169

AKTİF TOPLAMI 23,049,237 18,634,151 4,415,086 24,415,966 19,234,611 5,181,355

PASİF KALEMLER
MEVDUAT 1 13,816,710 8,616,227 5,200,483 14,867,633 9,119,783 5,747,850
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 218,982 96,078 122,904 219,799 67,243 152,556
Diğer 13,597,728 8,520,149 5,077,579 14,647,834 9,052,540 5,595,294
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 2 156,818 86,132 70,686 139,600 103,938 35,662
ALINAN KREDİLER 3 1,861,789 124,803 1,736,986 2,220,233 121,076 2,099,157
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 2,248,732 2,248,732 0 2,012,699 2,012,699 0
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 94,027 94,027 0 144,043 144,043 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4 2,154,705 2,154,705 0 1,868,656 1,868,656 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5 1,012,411 1,012,411 0 1,189,806 1,189,806 0
Bonolar 255,302 255,302 0 425,588 425,588 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 757,109 757,109 0 764,218 764,218 0
Tahviller 0 0 0 0 0 0
FONLAR 85 85 0 131 131 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 85 85 0 131 131 0
MUHTELİF BORÇLAR 289,421 102,154 187,267 325,729 95,536 230,193
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 6 193,663 186,054 7,609 206,189 201,214 4,975
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 7 10,684 10,392 292 11,596 11,132 464
Finansal Kiralama Borçları 12,842 12,539 303 14,046 13,563 483
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 2,158 2,147 11 2,450 2,431 19
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 8 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR 9 365,910 365,168 742 375,243 370,194 5,049
Genel Karşılıklar 171,070 171,070 0 177,980 177,980 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 60,924 60,924 0 57,339 57,339 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 133,916 133,174 742 139,924 134,875 5,049
VERGİ BORCU 10 42,911 42,911 0 41,944 41,944 0
Cari Vergi Borcu 42,911 42,911 0 34,368 34,368 0
Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 7,576 7,576 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 12 489,619 0 489,619 498,221 0 498,221
ÖZKAYNAKLAR 13 2,560,484 2,560,484 0 2,526,942 2,526,942 0
Ödenmiş Sermaye 1,158,000 1,158,000 0 1,158,000 1,158,000 0
Sermaye Yedekleri 156,865 156,865 0 171,370 171,370 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,278 1,278 0 1,278 1,278 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 13 -54,936 -54,936 0 -70,239 -70,239 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 149,303 149,303 0 156,528 156,528 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 59,463 59,463 0 82,046 82,046 0
Diğer Sermaye Yedekleri 18 1,757 1,757 0 1,757 1,757 0
Kar Yedekleri 1,197,572 1,197,572 0 1,090,958 1,090,958 0
Yasal Yedekler 14 97,988 97,988 0 92,856 92,856 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 15 1,066,398 1,066,398 0 997,434 997,434 0
Diğer Kar Yedekleri 33,186 33,186 0 668 668 0
Kar veya Zarar 48,047 48,047 0 106,614 106,614 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 37,261 37,261 0 3,965 3,965 0
Net Dönem Karı/Zararı 10,786 10,786 0 102,649 102,649 0
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI 23,049,237 15,355,553 7,693,684 24,415,966 15,794,395 8,621,571http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530872


BIST
14:5295.820
Değişim :  -0,22% |  -212,32
Açılış :  96.164  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.453
En Düşük
95.373