***SKBNK***ŞEKERBANK T.A.Ş.( Gelir Tablosu )

06.05.2016 18:12

***SKBNK***ŞEKERBANK T.A.Ş.( Gelir Tablosu )
Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015 .../.../.... .../.../....
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 1 666,543 517,302
Kredilerden Alınan Faizler 569,462 476,003
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 4,339 526
Bankalardan Alınan Faizler 854 569
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2 944
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 88,228 38,781
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 184 108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 50,145 16,772
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 37,899 21,901
Finansal Kiralama Gelirleri 0 0
Diğer Faiz Gelirleri 3,658 479
FAİZ GİDERLERİ 2 390,432 279,481
Mevduata Verilen Faizler 266,608 203,828
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 27,683 16,037
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 47,353 28,593
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 33,451 21,927
Diğer Faiz Giderleri 15,337 9,096
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 276,111 237,821
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 72,908 70,319
Alınan Ücret ve Komisyonlar 87,960 81,679
Gayri Nakdi Kredilerden 15,579 16,876
Diğer 72,381 64,803
Verilen Ücret ve Komisyonlar 15,052 11,360
Gayri Nakdi Kredilere 0 0
Diğer 15,052 11,360
TEMETTÜ GELİRLERİ 3 1 5,600
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 4 -42,737 -57,410
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 4,681 5,876
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -63,018 -129,017
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 15,600 65,731
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 5 74,328 54,959
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 380,611 311,289
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 6 145,138 81,442
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 7 219,803 200,277
NET FAALİYET KARI/ZARARI 15,670 29,570
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 8 15,670 29,570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 9 4,884 300
Cari Vergi Karşılığı 11,617 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı -6,733 300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 10 10,786 29,270
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 9 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 10 0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 11 10,786 29,270
Grubun Karı/Zararı (-) 10,786 29,270
Azınlık Payları Karı/Zararı (-)
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 898,904,784,311,898 269,226,913,125,341


Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015 .../.../.... .../.../....
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 19,129 -19,858
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI -37,261 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0
YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 3,627 3,972
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER -14,505 -15,886
DÖNEM KARI/ZARARI 10,786 29,270
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 4,206 4,745
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0
Diğer 6,580 24,525
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR -3,719 13,384http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=530874


BIST
18:0595.522
Değişim :  -0,53% |  -509,72
Açılış :  96.164  
Önceki Kapanış :  96.032  
En Yüksek
96.453
En Düşük
95.262