***SKBNK***ŞEKERBANK T.A.Ş.( Gelir Tablosu )

18.05.2016 17:44

***SKBNK***ŞEKERBANK T.A.Ş.( Gelir Tablosu )
Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015 .../.../.... .../.../....
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ 1 712,964 551,561
Kredilerden Alınan Faizler 606,299 500,005
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 4,398 585
Bankalardan Alınan Faizler 1,316 1,042
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 6 944
Menkul Değerlerden Alınan Faizler 88,568 38,871
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 458 119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 50,145 16,783
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 37,965 21,969
Finansal Kiralama Gelirleri 6,669 7,141
Diğer Faiz Gelirleri 5,708 2,973
FAİZ GİDERLERİ 2 409,856 294,646
Mevduata Verilen Faizler 268,080 205,439
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 39,633 25,969
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 48,186 29,210
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 38,233 23,945
Diğer Faiz Giderleri 15,724 10,083
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 303,108 256,915
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 78,449 74,054
Alınan Ücret ve Komisyonlar 96,658 87,267
Gayri Nakdi Kredilerden 15,584 16,865
Diğer 81,074 70,402
Verilen Ücret ve Komisyonlar 18,209 13,213
Gayri Nakdi Kredilere 125 76
Diğer 18,084 13,137
TEMETTÜ GELİRLERİ 3 1 0
TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 4 -56,149 -55,194
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 4,595 6,313
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -84,555 -86,224
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 23,811 24,717
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 5 77,955 57,575
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 403,364 333,350
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 6 147,645 90,627
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 7 237,344 215,129
NET FAALİYET KARI/ZARARI 18,375 27,594
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 8 18,375 27,594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 9 5,404 1,364
Cari Vergi Karşılığı 12,338 675
Ertelenmiş Vergi Karşılığı -6,934 689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 10 12,971 26,230
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 9 0 0
Cari Vergi Karşılığı 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 10 0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI 11 12,971 26,230
Grubun Karı/Zararı (-) 12,124 25,602
Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 847 628
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 11 2


Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 .../.../.... .../.../....
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 19,166 -19,899
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI -37,261 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0
YABANCI PARA İŞLEMLERİ İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI -613 1,714
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 3,619 3,980
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER -15,089 -14,205
DÖNEM KARI/ZARARI 12,971 26,230
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 4,206 4,745
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0
Diğer 8,765 21,485
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR -2,118 12,025http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534337


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271