***SKBNK***ŞEKERBANK T.A.Ş.( Nazım Hesaplar )

18.05.2016 17:44

***SKBNK***ŞEKERBANK T.A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 19,356,459 9,683,512 9,672,947 20,261,084 10,240,075 10,021,009
GARANTİ VE KEFALETLER 1 5,418,402 3,497,076 1,921,326 5,787,281 3,776,055 2,011,226
Teminat Mektupları 4,449,127 3,473,172 975,955 4,776,005 3,747,038 1,028,967
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 125,119 114,373 10,746 136,098 126,247 9,851
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 4,324,008 3,358,799 965,209 4,639,907 3,620,791 1,019,116
Banka Kredileri 378,074 16,503 361,571 409,041 21,092 387,949
İthalat Kabul Kredileri 369,574 8,003 361,571 400,309 12,360 387,949
Diğer Banka Kabulleri 8,500 8,500 0 8,732 8,732 0
Akreditifler 480,046 0 480,046 488,906 0 488,906
Belgeli Akreditifler 480,046 0 480,046 488,906 0 488,906
Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 111,155 7,401 103,754 113,329 7,925 105,404
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER 1 2,600,589 2,435,389 165,200 2,483,874 2,388,397 95,477
Cayılamaz Taahhütler 2,275,588 2,120,426 155,162 2,185,014 2,096,475 88,539
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 176,398 26,671 149,727 139,182 55,286 83,896
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 765,809 760,374 5,435 737,974 733,331 4,643
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 672,506 672,506 0 647,736 647,736 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5,697 5,697 0 5,826 5,826 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 600,303 600,303 0 598,850 598,850 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 1,210 1,210 0 1,278 1,278 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 53,665 53,665 0 54,168 54,168 0
Cayılabilir Taahhütler 3 325,001 314,963 10,038 298,860 291,922 6,938
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 310,857 310,857 0 289,346 289,346 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 14,144 4,106 10,038 9,514 2,576 6,938
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 2 11,337,468 3,751,047 7,586,421 11,989,929 4,075,623 7,914,306
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 11,337,468 3,751,047 7,586,421 11,989,929 4,075,623 7,914,306
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 198,501 100,522 97,979 601,088 299,782 301,306
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 99,293 35,192 64,101 300,795 149,177 151,618
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 99,208 65,330 33,878 300,293 150,605 149,688
Para ve Faiz Swap İşlemleri 9,857,276 3,555,213 6,302,063 10,152,322 3,704,446 6,447,876
Swap Para Alım İşlemleri 5,088,474 361,845 4,726,629 5,266,636 420,134 4,846,502
Swap Para Satım İşlemleri 4,768,802 3,193,368 1,575,434 4,885,686 3,284,312 1,601,374
Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 186,113 95,312 90,801 146,684 71,395 75,289
Para Alım Opsiyonları 91,089 16,604 74,485 72,732 44,639 28,093
Para Satım Opsiyonları 95,024 78,708 16,316 73,952 26,756 47,196
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 1,095,578 0 1,095,578 1,089,835 0 1,089,835
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 459,581,968 345,678,818 113,903,150 452,418,090 336,477,070 115,941,020
EMANET KIYMETLER 6,736,747 5,719,784 1,016,963 7,063,058 5,860,555 1,202,503
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 727,793 472,369 255,424 869,721 484,186 385,535
Tahsile Alınan Çekler 2,322,569 2,194,019 128,550 2,631,138 2,460,239 170,899
Tahsile Alınan Ticari Senetler 57,202 47,085 10,117 59,779 49,110 10,669
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 544,523 9,864 534,659 556,054 9,864 546,190
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 3,084,659 2,996,446 88,213 2,946,365 2,857,155 89,210
Emanet Kıymet Alanlar 1 1 0 1 1 0
REHİNLİ KIYMETLER 452,634,015 339,760,439 112,873,576 445,157,620 330,426,305 114,731,315
Menkul Kıymetler 307 0 307 312 0 312
Teminat Senetleri 98,207,511 78,487,538 19,719,973 96,020,886 75,976,229 20,044,657
Emtia 0 0 0 0 0 0
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 28,150,967 23,682,268 4,468,699 27,059,075 22,452,512 4,606,563
Diğer Rehinli Kıymetler 324,760,536 236,103,175 88,657,361 320,557,566 230,505,672 90,051,894
Rehinli Kıymet Alanlar 1,514,694 1,487,458 27,236 1,519,781 1,491,892 27,889
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 211,206 198,595 12,611 197,412 190,210 7,202

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 478,938,427 355,362,330 123,576,097 472,679,174 346,717,145 125,962,029http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534336


BIST
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731