***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

05.03.2019 22:49

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Soktas India Private Limited
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tekstil
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.130.905.530 Hint Rupisi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tahminen bir ay içinde
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1.130.905.530 Hint Rupisi (birim hisse başına nominal 10 Hint Rupisi)
Beher Pay Fiyatı
Bağlı ortaklığımızın 30 Eylül 2018 itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları üzerinden hesaplanan geçici değere göre hisse başına 0.8613 TL
Toplam Tutar
Bağlı ortaklığımızın 30 Eylül 2018 itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları üzerinden hesaplanan geçici değere göre 97.4 milyon TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0,00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satılan finansal duran varlığın, ortaklığımızın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki sermaye eliminasyonu sonrası özkaynaklarının Grubun kamuya son açıklanan finansal tablosundaki aktif toplamına oranı yaklaşık %12 olacağı hesaplanmaktadır.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%30
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Grup şirketlerimizin faaliyetlerine bir etkisi olmayacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Bağlı ortaklığımızın 30 Eylül 2018 itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları üzerinden hesaplanan geçici değere göre 29.9 milyon TL kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Grasim Industries Limited
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/03/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un 05.03.2019 tarihli toplantısında :
Hindistan'da kurulu bağlı ortaklığımız Soktas India Private Limited'in tamamı ödenmiş 1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin %100'ünü temsil eden Şirketimize ait payların, 1.650.000.000 Hint Rupisi (bugün itibariyle 125.6 milyon TL eşdeğeri) Şirket Değeri üzerinden Kapanış Günü itibariyle düzenlenecek ve sınırlı bağımsız denetimden geçecek finansal tablolar üzerinden finansal borçluluk, işletme sermayesi değişiklikleri gibi üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan ve kapanış şartlarının yerine getirilmesinden sonra hesaplanacak hisse değeri üzerinden Hindistan merkezli Aditya Birla Grubu şirketlerinden Grasim Industries Limited'e satılmasına ve söz konusu bağlı ortaklık hisselerinin satışından elde edilecek fonun en az %90'ının fonun elde edilme tarihinden itibaren bir ay içinde her türlü muvazaadan ari bir şekilde şirketin finansal yapısının güçlendirilmesini teminen nakdi banka kredilerinin ödenmesine yönelik olarak kullanılmasına, Söz konusu satış işlemiyle ilgili olarak Grasim Industries Limited ile düzenlenecek Hisse Satış Sözleşmesi (Share Purchase Agreement)'in onaylanmasına, Bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü işlem, ilan ve duyuruları yapılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satışı ve devri işlemlerinin toplam tutarı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği) çerçevesinde önemli nitelikte işlemler kapsamına girmekle birlikte, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesini teminen, söz konusu bağlı ortaklık hisselerinin satışından elde edilecek fonun en az %90'ının fonun elde edilme tarihinden itibaren bir ay içinde her türlü muvazaadan ari bir şekilde nakdi banka kredilerinin ödenmesine yönelik olarak kullanılacak olması ve satışın ilişkili taraflara mal varlığı devri niteliğinde olmaması nedenleriyle, Tebliğ hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkı doğmayacaktır.
Hisse değeri, 1.650.000.000 Hint Rupisi (bugün itibariyle 125.6 milyon TL eşdeğeri) Şirket Değeri üzerinden 30-45 gün içinde tamamlanması beklenen Kapanış Günü itibariyle düzenlenecek ve sınırlı bağımsız denetimden geçecek finansal tablolar üzerinden finansal borçluluk, işletme sermayesi değişiklikleri gibi üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan ve kapanış şartlarının yerine getirilmesinden sonra hesaplanacaktır. Söz konusu bağlı ortaklığımızın 30.09.2018 itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları üzerinden hesaplanan geçici hisse değeri 97.4 milyon TL'dir.
Söz konusu hisse satışı sonrasında Grup konsolide finansal borçluluğunun yaklaşık 115 milyon TL eşdeğeri azalması ve finansal giderlerde de önemli ölçüde düşüş beklenmektedir.
Bu açıklamada bahsi geçen bağlı ortaklık hisselerinin satışına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 26.02.2019 tarihli karar ile SPK'nın II-15.1 Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, sürecin olumsuz etkilenme olasılığı dolayısıyla ve Şirketimizin, bağlı ortaklığımızın ve dolayısıyla ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi için SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup, erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.
                            
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745319


BIST18:0597.886
Değişim :  0,58% |  562,36
Açılış :  97.531  
Önceki Kapanış :  97.324  
En Yüksek
98.367
En Düşük
97.268