***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 18:02***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 130.754.443 110.720.094 65.350.331 62.452.579
Satışların Maliyeti
-103.905.387 -83.323.784 -50.032.539 -45.541.099
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.849.056 27.396.310 15.317.792 16.911.480
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 3.966.843 8.215.230 2.068.107 3.200.103
BRÜT KAR (ZARAR)
30.815.899 35.611.540 17.385.899 20.111.583
Genel Yönetim Giderleri
-14.408.603 -13.196.114 -7.838.393 -6.763.979
Pazarlama Giderleri
12 -8.879.494 -7.619.524 -4.684.267 -4.133.368
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-804.320 -1.020.233 -351.095 -786.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 8.106.743 2.975.280 2.767.840 1.740.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.271.055 -2.515.870 -1.519.141 -978.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.559.170 14.235.079 5.760.843 9.189.942
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
645.062 332.077 641.374 10.795
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.846.634 -2.487.091 -529.974 -1.103.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.357.598 12.080.065 5.872.243 8.096.778
Finansman Gelirleri
2.271.542 4.741.512 1.187.250 1.822.328
Finansman Giderleri
-20.347.511 -26.555.749 -9.599.545 -17.823.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.718.371 -9.734.172 -2.540.052 -7.904.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-856.957 -1.503.528 -559.211 216.328
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-855.842 -341.536 -657.495 -341.536
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.115 -1.161.992 98.284 557.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.575.328 -11.237.700 -3.099.263 -7.688.015
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.575.328 -11.237.700 -3.099.263 -7.688.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
111.641 186.918 68.438 73.041
Ana Ortaklık Payları
-8.686.969 -11.424.618 -3.167.701 -7.761.056
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 1.961.954 73.470.144 -522.617 5.410.790 -1.079.207 9.672.341 -8.761.473 -44.516.186 85.835.145 85.835.145
Transferler
-2.872.598 -41.643.588 44.516.186 -723.416 -723.416
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.397 4.521.886 111.118 -11.424.618 -7.041.011 723.416 -6.317.595
Dönem Karı (Zararı)
-11.424.618 -11.424.618 -11.424.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-249.397 4.521.886 111.118 4.383.607 723.416 5.107.023
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
95.801 95.801 95.801
Dönem Sonu Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 2.057.755 70.597.546 -772.014 9.932.676 -968.089 9.672.341 -50.405.061 -11.424.618
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 701.153 70.597.545 -1.344.478 11.212.725 -1.000.205 9.672.341 -50.405.060 -25.910.413 63.723.007 63.723.007
Transferler
-25.910.413 25.910.413 -111.641 -111.641
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.118.854 -704.395 -1.107.237 58.990 -8.686.969 -9.320.757 111.641 -9.209.116
Dönem Karı (Zararı)
-8.686.969 -8.686.969 111.641 -8.575.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.118.854 -704.395 -1.107.237 58.990 -633.788 -633.788
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
72.689 72.689 72.689
Dönem Sonu Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 773.842 71.716.400 -2.048.873 10.105.488 -941.215 9.672.341 -76.315.474 -8.686.969 54.474.939 54.474.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.158.359 9.551.822
Dönem Karı (Zararı)
-8.575.328 -11.237.700
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.575.328 -11.237.700
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.622.700 24.925.301
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.514.097 7.620.580
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 109.623
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 109.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.089.800 2.512.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.408.732 2.143.764
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
681.068 368.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.639.994 10.882.553
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-483.320 -385.515
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.123.314 11.268.068
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-7.250.526 -3.318.194
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.153.352 9.489.346
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.413.094 -8.330.191
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.966.843 -8.215.230
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-446.251 -114.961
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
856.957 1.503.528
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.032.120 4.456.009
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
6.032.120 4.456.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.330.581 -5.237.996
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.145.959 -3.024.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-146.739 -141.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.999.220 -2.883.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.278 1.715.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.278 1.715.313
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.784.906 -440.326
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.139.993 2.006.036
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
494.587 150.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.645.406 1.855.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.925.901 -1.539.816
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.127.792 -356.117
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.127.792 -356.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-430.124 -3.598.156
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.716.791 8.449.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.746.971 -983.889
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-511.370 -420.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-181.316 -2.384.374
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.881.225 4.890.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.785.770 719.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
408.776 7.030.838
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
408.776 7.030.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.669.079 -4.661.574
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.813.268 1.785.619
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.822.055 -3.820.429
Alınan Faiz
483.320 385.515
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.614.096 -15.375.549
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.772.449 75.857.484
Kredilerden Nakit Girişleri
35.772.449 75.857.484
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.632.630 -81.526.047
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.632.630 -81.526.047
Ödenen Faiz
-13.753.915 -9.706.986
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.758.493 -5.103.758
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.276 -499.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.749.217 -5.603.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.705.457 16.857.617
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.454.674 11.254.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.575.328 -11.237.700 -3.099.263 -7.688.015
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
414.459 -238.965 -879.698 -59.287
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 1.118.854
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-704.395 -238.965 -879.698 -59.287
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.048.247 5.159.070 354.928 2.913.657
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.107.237 5.047.952 102.556 2.647.432
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.107.237 5.047.952 102.556 2.647.432
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
58.990 111.118 252.372 266.225
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
58.990 111.118 252.372 266.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-633.788 4.920.105 -524.770 2.854.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.209.116 -6.317.595 -3.624.033 -4.833.645
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
111.641 723.416 186.354 109.309
Ana Ortaklık Payları
-9.320.757 -7.041.011 -3.810.387 -4.942.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6.454.674 2.705.457
Ticari Alacaklar
44.909.230 39.763.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
392.419 245.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
44.516.811 39.517.591
Diğer Alacaklar
1.511.071 1.247.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.511.071 1.247.193
Türev Araçlar
446.619 362.866
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
446.619 362.866
Stoklar
62.931.645 55.146.739
Canlı Varlıklar
391.400 1.200.550
Peşin Ödenmiş Giderler
3.488.577 4.047.161
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.488.577 4.047.161
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 440.582
Diğer Dönen Varlıklar
14.985.252 17.112.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.985.252 17.112.435
ARA TOPLAM
135.118.468 122.026.254
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.118.468 122.026.254
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
98.546 199.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
98.546 199.146
Canlı Varlıklar
64.766.178 67.013.512
Maddi Duran Varlıklar
236.207.757 235.634.686
Arazi ve Arsalar
87.682.826 86.017.823
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.470.855 4.755.319
Binalar
60.870.948 63.249.831
Tesis, Makine ve Cihazlar
75.668.557 76.691.515
Taşıtlar
1.163.530 1.774.232
Mobilya ve Demirbaşlar
1.611.420 1.797.020
Özel Maliyetler
33.862 38.632
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.705.759 1.310.314
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.911.918 7.490.279
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.911.918 7.490.279
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.002.756 3.238.897
Diğer Duran Varlıklar
4.284.512 100.999
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
4.284.512 100.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
315.279.966 313.685.818
TOPLAM VARLIKLAR
450.398.434 435.712.072
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
78.238.628 77.230.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
78.238.628 77.230.288
Banka Kredileri
78.238.628 77.230.288
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.117.527 48.956.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.117.527 48.956.248
Banka Kredileri
51.940.304 46.192.250
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.712.526 1.728.060
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
25.464.697 1.035.938
Diğer Finansal Yükümlülükler
29.710.125 22.221.658
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
29.710.125 22.221.658
Ticari Borçlar
45.060.700 38.920.707
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.244.906 750.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.815.794 38.170.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.374.664 2.448.763
Diğer Borçlar
2.755.598 1.168.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.755.598 1.168.691
Türev Araçlar
464.090 609.988
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
464.090 609.988
Ertelenmiş Gelirler
1.881.269 1.384.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.881.269 1.384.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
674.526 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
681.068 511.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
64.281 62.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
616.787 448.448
ARA TOPLAM
243.958.195 193.452.508
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.958.195 193.452.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
116.258.025 144.589.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
116.258.025 144.589.454
Banka Kredileri
108.942.300 113.845.491
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.315.725 5.743.963
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 25.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.817.650 3.887.188
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
3.817.650 3.887.188
Diğer Borçlar
477.526 433.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
477.526 433.115
Türev Araçlar
625.550 1.659.329
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
625.550 1.659.329
Devlet Teşvik ve Yardımları
984.676 1.048.769
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.251.202 13.634.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.251.202 13.634.462
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12.550.671 13.284.240
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.965.300 178.536.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
395.923.495 371.989.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.474.939 63.723.007
Ödenmiş Sermaye
31.620.000 31.620.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
183.847 183.847
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
773.842 701.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.667.527 69.253.067
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.667.527 69.253.067
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
71.716.400 70.597.545
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.048.873 -1.344.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.164.273 10.212.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.105.488 11.212.725
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-941.215 -1.000.205
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-941.215 -1.000.205
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-76.315.474 -50.405.060
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.686.969 -25.910.413
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.474.939 63.723.007
TOPLAM KAYNAKLAR
450.398.434 435.712.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554120


BIST
18:05103.972
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  103.972  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
DGKLB 1,17 48.405.527 % 0,00  
TBORG 9,89 1.849.834 % 0,00  
ODAS 1,46 20.485.715 % 0,00  
PGSUS 71,10 774.009.030 % 0,00  
TSKB 0,94 33.735.640 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3903 7,4274 % -0,19  
Frank 5,8012 5,8361 % 0,09  
Riyal 1,5341 1,5418 % -0,14  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 3,41  
Altın Gr. 271 272 0,54  
Cumhuriyet 1.794 1.821 -10,00  
Tam 1.787 1.831 -7,84  
Yarım 864 886 -3,79  
Çeyrek 433 443 -1,90  
Gümüş.Ons 16,92 16,95 0,12  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,02  
B. Petrol 61,74 61,74 -0,32