***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2018 21:22***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 322.651.533 275.308.924
Satışların Maliyeti
7 -254.612.283 -217.349.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.039.250 57.959.547
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
21.451.499 20.200.176
BRÜT KAR (ZARAR)
89.490.749 78.159.723
Genel Yönetim Giderleri
-31.689.339 -29.072.244
Pazarlama Giderleri
12 -20.927.759 -19.337.608
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.082.837 -1.935.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 22.162.831 15.133.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.996.277 -6.212.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.957.368 36.735.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 2.133.081 1.191.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -4.920.090 -3.728.224
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.170.359 34.199.009
Finansman Gelirleri
15 5.690.318 3.938.506
Finansman Giderleri
15 -87.919.112 -66.062.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.058.435 -27.925.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.563.335 -5.416.915
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.881.018 -1.482.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 317.683 -3.934.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.621.770 -33.342.248
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 2.101.672
DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.621.770 -31.240.576
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 423.054
Ana Ortaklık Payları
17 -43.621.770 -31.663.630
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 0 183.847 701.153 70.597.545 -1.344.478 69.253.067 69.253.067 11.212.725 -1.000.205 -1.000.205 10.212.520 9.672.341 -50.405.060 -25.910.413 -76.315.473 63.723.007 0 63.723.007
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -25.910.413 25.910.413 0 0 -3.199.880 -3.199.880
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.271.320 -1.424.357 82.846.963 0 0 0 0 0 82.846.963 7.572.796 -231.115 0 0 -231.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.341.681 0 0 0 0 0 -31.663.630 -31.663.630 58.525.014 3.199.880 61.724.894
Dönem Karı (Zararı)
-31.663.630 -31.663.630 -31.663.630 423.054 -31.240.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
84.271.320 -1.424.357 82.846.963 82.846.963 7.572.796 -231.115 -231.115 7.341.681 90.188.644 2.776.826 92.965.470
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.928.070 -1.928.070 -1.928.070 -337.512 -337.512 1.812.151 1.812.151 -453.431 -453.431
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
598.468 0 0 598.468 598.468
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 0 0 0 0 0 183.847 0 1.299.621 0 0 152.940.795 0 -2.768.835 0 150.171.960 0 0 0 0 0 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 0 0 -1.231.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.216.689 9.672.341 0 0 0 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 0 122.393.058
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 1.299.621 152.940.795 -2.768.835 150.171.960 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 -1.231.320 17.216.689 9.672.341 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 122.393.058
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
-7.030.828 -7.030.828 -7.030.828 7.030.828 7.030.828 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -31.663.630 31.663.630 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.918.173 -1.400.918 -4.319.091 0 0 0 0 0 -4.319.091 10.492.397 1.231.320 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.299.621 1.934.481 1.934.481 1.934.481 -2.084.780 -2.084.780 -1.449.920 -1.449.920
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 144.926.275 0 -4.169.753 0 140.756.522 0 0 0 0 0 140.756.522 28.940.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.940.406 9.672.341 0 0 0 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 0 93.302.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.205.163 38.902.559
Dönem Karı (Zararı)
-43.621.770 -31.240.576
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-43.621.770 -33.342.248
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.101.672
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.607.458 59.315.396
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 19.782.633 14.805.330
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.572.330 5.998.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.024.044 5.481.867
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
548.286 517.042
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.198.894 22.480.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.159.956 -697.514
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 31.358.850 23.177.542
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.148.447 -6.342.284
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.777.317 28.245.782
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.825.083 -20.855.327
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
626.416 -655.151
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -21.451.499 -20.200.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.645.161 5.416.915
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.604.653 11.667.715
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
497.917 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.106.736 11.667.715
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.101.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.274.022 8.561.153
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.508.733 -9.698.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
868.517 -1.099.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.377.250 -8.598.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-281.514 971.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-281.514 971.659
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.022.032 -7.568.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.053.393 13.595.979
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.922.763 582.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.130.630 13.013.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-885.025 6.067.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.821.577 4.764.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
182.389 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.639.188 4.764.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-451.688 428.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-451.688 428.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.711.666 36.635.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.795.219 -3.241.356
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-517.042 -511.370
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.536.526 -861.913
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 6.342.284 6.881.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.575.449 -5.184.539
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 8.077.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.216.673 690.350
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.216.673 690.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.813.680 -13.188.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.300.616 -11.097.502
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.513.064 -2.091.245
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.708.503 8.321.515
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -10.696.003 -9.782.615
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.159.956 697.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.851.208 -28.746.445
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.020.843 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.671.442 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.671.442 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.361.270 83.222.717
Kredilerden Nakit Girişleri
110.361.270 83.222.717
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.801.734 -87.814.542
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.801.734 -87.814.542
Ödenen Faiz
-30.696.491 -25.492.836
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.635.148 1.338.216
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.929.404 4.971.575
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-729.712 -923.658
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.199.692 4.047.917
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.753.374 2.705.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.953.066 6.753.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.621.770 -31.240.576
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.319.091 84.781.444
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.918.173 86.205.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.400.918 -1.424.357
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.723.717 8.184.026
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.492.397 8.415.141
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.492.397 8.415.141
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.231.320 -231.115
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.231.320 -231.115
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.404.626 92.965.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.217.144 61.724.894
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 3.199.880
Ana Ortaklık Payları
-36.217.144 58.525.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.953.066 6.753.374
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
56.970.432 49.461.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 476.899 1.345.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 56.493.533 48.116.283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
545.074 298.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
545.074 298.554
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
68.737.180 62.715.148
Canlı Varlıklar
7 1.005.000 1.195.500
Peşin Ödenmiş Giderler
3.585.853 2.782.102
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.585.853 2.782.102
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
11 12.777.446 12.926.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.777.446 12.926.926
ARA TOPLAM
152.574.051 136.133.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.574.051 136.133.303
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
211.124 176.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
211.124 176.126
Canlı Varlıklar
7 87.534.885 77.012.130
Maddi Duran Varlıklar
8 336.587.175 341.216.877
Arazi ve Arsalar
120.612.245 119.529.652
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.114.124 9.847.879
Binalar
102.384.930 100.774.466
Tesis, Makine ve Cihazlar
99.691.148 103.414.408
Taşıtlar
386.188 928.899
Mobilya ve Demirbaşlar
1.114.906 1.456.337
Özel Maliyetler
52.579 29.037
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.231.055 5.236.199
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.832.983 8.015.972
Diğer Haklar
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.832.983 8.015.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
6.135.791 5.099.718
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.135.791 5.099.718
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
438.310.257 431.529.122
TOPLAM VARLIKLAR
590.884.308 567.662.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 23.376.080 60.461.323
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.376.080 60.461.323
Banka Kredileri
23.376.080 60.461.323
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 44.829.173 69.594.406
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.829.173 69.594.406
Banka Kredileri
40.008.525 41.423.858
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.820.648 2.653.864
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
25.516.684
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 37.345.318 30.048.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 6.488.600
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
37.345.318 23.559.876
Ticari Borçlar
60.570.079 52.516.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.255.550 1.332.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 56.314.529 51.183.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.631.040 8.516.065
Diğer Borçlar
4.376.360 2.875.696
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.376.360 2.875.696
Türev Araçlar
1.167.857 509.999
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.167.857 509.999
Ertelenmiş Gelirler
4.088.206 1.216.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.088.206 1.216.937
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.964.825 620.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
548.287 517.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
46.716 56.048
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
501.571 460.994
ARA TOPLAM
185.897.225 226.876.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.897.225 226.876.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 254.193.933 164.835.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
254.193.933 164.835.994
Banka Kredileri
239.504.875 157.820.867
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.689.058 7.015.127
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Diğer Borçlar
1.990.342 3.658.575
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.087.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.990.342 571.186
Türev Araçlar
459.808 799.080
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
459.808 799.080
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.197.685 1.146.206
Ertelenmiş Gelirler
2.553.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.385.805 17.990.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.385.805 17.990.831
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 31.903.774 29.961.718
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
311.684.647 218.392.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
497.581.872 445.269.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.302.436 122.393.058
Ödenmiş Sermaye
40.120.000 31.620.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 183.847
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 1.299.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
140.756.522 150.171.960
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
140.756.522 150.171.960
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 144.926.275 152.940.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.169.753 -2.768.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.940.406 17.216.689
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.940.406 18.448.009
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.231.320
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.231.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-101.220.904 -74.503.322
Net Dönem Karı veya Zararı
-43.621.770 -31.663.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.302.436 122.393.058
TOPLAM KAYNAKLAR
590.884.308 567.662.425http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667225


BIST18:05104.828
Değişim :  0,82% |  855,82
Açılış :  104.050  
Önceki Kapanış :  103.972  
En Yüksek
105.025
En Düşük
103.682
BIST En Aktif Hisseler
METRO 2,88 79.308.521 % 20,00  
PKENT 115,90 465.374 % 12,42  
PINSU 2,04 18.434.755 % 12,09  
DERIM 4,40 19.652.999 % 9,73  
AYEN 3,05 140.176.700 % 9,32  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3503 7,3872 % -0,73  
Frank 5,7795 5,8143 % -0,28  
Riyal 1,5268 1,5345 % -0,61  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.461 1.461 2,58  
Altın Gr. 270 270 -0,91  
Cumhuriyet 1.799 1.827 6,00  
Tam 1.789 1.834 2,18  
Yarım 865 887 1,05  
Çeyrek 434 443 0,53  
Gümüş.Ons 16,88 16,90 0,07  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,00  
B. Petrol 62,39 62,39 0,33