***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 18:35***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 79.509.066 68.480.383
Satışların Maliyeti
7 -62.681.276 -55.054.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.827.790 13.425.442
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
5.343.718 4.864.939
BRÜT KAR (ZARAR)
22.171.508 18.290.381
Genel Yönetim Giderleri
-7.692.432 -7.986.309
Pazarlama Giderleri
12 -5.123.436 -4.691.165
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-540.422 -399.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.466.033 5.779.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.711.572 -4.589.105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.569.679 6.403.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 194.121 15.350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -978.350 -927.316
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.785.450 5.491.981
Finansman Gelirleri
15 980.254 3.629.882
Finansman Giderleri
15 -30.058.754 -24.405.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.293.050 -15.283.562
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.110.017 -796.162
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.923.520 -617.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.186.497 -178.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.403.067 -16.079.724
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.403.067 -16.079.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 82.672
Ana Ortaklık Payları
17 -20.403.067 -16.162.396
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 1.299.621 152.940.795 -2.768.835 150.171.960 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 -1.231.320 17.216.689 9.672.341 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 122.393.058
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -31.663.630 31.663.630 0 0 -222.814 -222.814
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -391.766 -391.766 0 0 0 0 0 -391.766 5.626.060 850.895 0 0 850.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.476.955 0 0 0 0 0 -16.162.396 -16.162.396 -10.077.207 222.814 -9.854.393
Dönem Karı (Zararı)
-16.162.396 -16.162.396 82.672 -16.079.724
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -391.766 -391.766 -391.766 5.626.060 850.895 850.895 6.476.955 6.085.189 140.142 6.225.331
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
4.523.836 0 0 4.523.836 4.523.836
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-309.138 0 0 -309.138 -309.138
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 0 0 4.523.836 0 0 183.847 0 990.483 0 0 152.940.795 0 -3.160.601 0 149.780.194 0 0 0 0 0 149.780.194 24.074.069 -380.425 0 0 -380.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.693.644 9.672.341 0 0 0 -106.166.952 -16.162.396 -122.329.348 116.530.549 0 116.530.549
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 144.926.275 -4.169.753 140.756.522 140.756.522 28.940.406 28.940.406 9.672.341 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 93.302.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-965.963 -965.963 -965.963 965.963 965.963 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-43.621.770 43.621.770 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.353 -118.353 -118.353 2.789.096 2.789.096 -20.403.067 -20.403.067 -17.732.324 -17.732.324
Dönem Karı (Zararı)
-20.403.067 -20.403.067 -20.403.067 -20.403.067
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.353 -118.353 -118.353 2.789.096 2.789.096 0 2.670.743 2.670.743
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 143.960.312 0 -4.288.106 0 139.672.206 0 0 0 0 0 139.672.206 31.729.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.729.502 9.672.341 0 0 0 -143.876.711 -20.403.067 -164.279.778 75.570.112 0 75.570.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.837.380 7.479.161
Dönem Karı (Zararı)
-20.403.067 -16.079.724
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-20.403.067 -16.079.724
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.888.326 15.153.551
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.048.178 5.131.833
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.480.747 1.690.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
774.395 1.112.752
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.706.352 577.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.869.485 6.977.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -580.767 -552.871
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 8.450.252 7.530.055
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.656.546 -5.719.382
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.025.933 6.683.839
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.993.267 -4.488.963
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-649.549 375.976
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.343.718 -4.864.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.110.017 796.162
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.003.779 4.082.404
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.003.779 4.082.404
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.357.357 4.082.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.449.293 4.413.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.437 651.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.456.730 3.761.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
349.299 -2.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
349.299 -2.468
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.999.468 -3.003.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.613.865 1.243.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-184.883 1.627.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.428.982 -384.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
87.346 -1.970.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.367 3.573.333
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 131.862
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-146.367 3.441.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.483.595 -170.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.483.595 -170.929
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.872.098 3.156.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-655.307 -871.304
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-548.286 -517.042
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.910.136 -630.878
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 7.148.447 6.342.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.013.165 -2.048.459
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
370 81.621
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
370 81.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-891.271 -975.074
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-265.245 -388.805
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-626.026 -586.269
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.474.362 993.743
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.177.393 -2.701.620
Alınan Faiz
580.767 552.871
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.804.204 16.708.282
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.618.836
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.618.836
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.449.439 44.057.598
Kredilerden Nakit Girişleri
15.449.439 44.057.598
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.550.409 -26.133.099
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.550.409 -26.133.099
Ödenen Faiz
-11.641.645 -8.273.612
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.546.819 5.438.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.953.659 22.138.984
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-31.442 -182.328
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.922.217 21.956.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.953.066 6.753.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.875.283 28.710.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.403.067 -16.079.724
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-118.353 -391.766
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.353 -391.766
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.789.096 6.617.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.789.096 5.766.202
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.789.096 5.766.202
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 850.895
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 850.895
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.670.743 6.225.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.732.324 -9.854.393
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 222.814
Ana Ortaklık Payları
-17.732.324 -10.077.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
12.875.283 8.953.066
Ticari Alacaklar
55.521.139 56.970.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 484.336 476.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 55.036.803 56.493.533
Diğer Alacaklar
189.947 545.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
189.947 545.074
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
73.736.650 68.737.180
Canlı Varlıklar
7 975.000 1.005.000
Peşin Ödenmiş Giderler
3.183.241 3.585.853
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.183.241 3.585.853
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 15.312.797 12.777.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.312.797 12.777.446
ARA TOPLAM
161.794.057 152.574.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.794.057 152.574.051
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
216.948 211.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
216.948 211.124
Canlı Varlıklar
7 89.413.763 87.534.885
Maddi Duran Varlıklar
8 336.387.010 336.587.175
Arazi ve Arsalar
120.794.189 120.612.245
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.921.096 9.114.124
Binalar
101.989.411 102.384.930
Tesis, Makine ve Cihazlar
101.099.497 99.691.148
Taşıtlar
254.356 386.188
Mobilya ve Demirbaşlar
1.015.696 1.114.906
Özel Maliyetler
50.352 52.579
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.262.413 3.231.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.010.548 7.832.983
Diğer Haklar
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.010.548 7.832.983
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
6.761.731 6.135.791
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.761.731 6.135.791
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
440.798.299 438.310.257
TOPLAM VARLIKLAR
602.592.356 590.884.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 34.257.133 23.376.080
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.257.133 23.376.080
Banka Kredileri
34.257.133 23.376.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 59.298.488 44.829.173
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.298.488 44.829.173
Banka Kredileri
53.310.723 40.008.525
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.987.765 4.820.648
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 51.892.135 37.345.318
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
51.892.135 37.345.318
Ticari Borçlar
54.956.214 60.570.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.070.667 4.255.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 50.885.547 56.314.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.718.386 7.631.040
Diğer Borçlar
5.606.284 4.376.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.606.284 4.376.360
Türev Araçlar
489.058 1.167.857
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
489.058 1.167.857
Ertelenmiş Gelirler
3.956.507 4.088.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.956.507 4.088.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.978.209 1.964.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.706.354 548.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.081.008 46.716
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
625.346 501.571
ARA TOPLAM
221.858.768 185.897.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.858.768 185.897.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 247.424.902 254.193.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
247.424.902 254.193.933
Banka Kredileri
232.761.766 239.504.875
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.663.136 14.689.058
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Diğer Borçlar
745.750 1.990.342
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
745.750 1.990.342
Türev Araçlar
489.058 459.808
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
489.058 459.808
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.202.941 1.197.685
Ertelenmiş Gelirler
2.359.216 2.553.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.611.185 19.385.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.611.185 19.385.805
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 33.330.424 31.903.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
305.163.476 311.684.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
527.022.244 497.581.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.570.112 93.302.436
Ödenmiş Sermaye
40.120.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 260.289
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
139.672.206 140.756.522
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
139.672.206 140.756.522
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 143.960.312 144.926.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.288.106 -4.169.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.729.502 28.940.406
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.729.502 28.940.406
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-143.876.711 -101.220.904
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.403.067 -43.621.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.570.112 93.302.436
TOPLAM KAYNAKLAR
602.592.356 590.884.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682514


BIST
17:17107.134
Değişim :  1,66% |  1.753,81
Açılış :  105.902  
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
107.222
En Düşük
105.902
BIST En Aktif Hisseler
YUNSA 7,05 50.207.991 % 19,90  
HURGZ 1,27 121.951.141 % 19,81  
BTCIM 3,37 32.201.285 % 19,50  
HUBVC 9,54 21.536.359 % 14,94  
MTRYO 1,58 14.455.315 % 14,49  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4022 7,4393 % 0,18  
Frank 5,7703 5,8050 % -0,15  
Riyal 1,5234 1,5311 % -0,22  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.470 2,53  
Altın Gr. 270 270 -0,60  
Cumhuriyet 1.793 1.820 -8,00  
Tam 1.786 1.831 -6,85  
Yarım 863 886 -3,32  
Çeyrek 433 443 -1,65  
Gümüş.Ons 16,98 17,01 0,05  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,01  
B. Petrol 62,72 62,72 -0,58