***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:41***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 260.097.854 226.305.184 95.672.635 78.034.600
Satışların Maliyeti
-202.324.826 -183.286.608 -73.179.577 -62.562.218
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.773.028 43.018.576 22.493.058 15.472.382
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 42.333.320 11.009.645 28.150.280 4.285.450
BRÜT KAR (ZARAR)
100.106.348 54.028.221 50.643.338 19.757.832
Genel Yönetim Giderleri
-23.274.100 -23.892.597 -7.713.485 -7.497.194
Pazarlama Giderleri
12 -19.433.284 -14.853.538 -8.355.876 -5.038.669
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.654.167 -1.627.447 -271.764 -594.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 34.023.927 11.793.543 20.468.447 3.020.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.660.374 -6.495.606 -9.385.421 -1.197.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.108.350 18.952.576 45.385.239 8.450.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 587.675 5.770.635 -181.075 2.549.553
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -4.828.622 -5.514.058 -3.182.587 -2.523.722
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.867.403 19.209.153 42.021.577 8.476.472
Finansman Gelirleri
15 4.586.089 3.801.979 1.434.780 399.405
Finansman Giderleri
15 -169.411.647 -61.281.043 -101.901.085 -20.284.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-92.958.155 -38.269.911 -58.444.728 -11.408.926
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.197.585 -293.786 -3.707.787 -1.366.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.344.167 -2.355.787 -184.973 -860.596
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -7.853.418 2.062.001 -3.522.814 -505.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.155.740 -38.563.697 -62.152.515 -12.775.410
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.155.740 -38.563.697 -62.152.515 -12.775.410
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 155.335 178.534
Ana Ortaklık Payları
17 -103.155.740 -38.719.032 -62.152.515 -12.953.944
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 1.299.621 152.940.795 -2.768.835 150.171.960 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 -1.231.320 17.216.689 9.672.341 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 122.393.058
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
-3.051.406 0 3.051.406 3.051.406 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -31.663.630 31.663.630 0 0 -671.625 -671.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.667.915 -1.785.794 -4.453.709 0 0 0 0 0 -4.453.709 3.896.860 1.231.320 0 0 1.231.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.128.180 0 0 0 0 0 -38.719.032 -38.719.032 -38.044.561 671.625 -37.372.936
Dönem Karı (Zararı)
-38.719.032 -38.719.032 155.335 -38.563.697
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.667.915 -1.785.794 -4.453.709 -4.453.709 3.896.860 1.231.320 1.231.320 5.128.180 674.471 516.290 1.190.761
Sermaye Arttırımı
8.500.000 76.442 0 0 8.576.442 8.576.442
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-216.233 0 0 -216.233 -216.233
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 4.523.836 0 0 260.289 0 1.083.388 0 0 147.221.474 0 -4.554.629 0 142.666.845 0 0 0 0 0 142.666.845 22.344.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.344.869 9.672.341 0 0 0 -103.115.546 -38.719.032 -141.834.578 92.708.706 0 92.708.706
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 144.926.275 -4.169.753 140.756.522 140.756.522 28.940.406 28.940.406 9.672.341 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 93.302.436
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-3.274.158 -3.274.158 -3.274.158 3.274.158 3.274.158 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-43.621.770 43.621.770 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.850.601 -184.448 1.666.153 1.666.153 36.662.683 36.662.683 -103.155.740 -103.155.740 -64.826.904 -64.826.904
Dönem Karı (Zararı)
-103.155.740 -103.155.740 -103.155.740 -103.155.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.850.601 -184.448 1.666.153 1.666.153 36.662.683 36.662.683 0 38.328.836 38.328.836
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 143.502.718 0 -4.354.201 0 139.148.517 0 0 0 0 0 139.148.517 65.603.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.603.089 9.672.341 0 0 0 -141.568.516 -103.155.740 -244.724.256 28.475.532 0 28.475.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.771.162 13.437.370
Dönem Karı (Zararı)
-103.155.740 -38.563.697
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-103.155.740 -38.563.697
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
122.822.971 53.466.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 13.299.674 14.870.589
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.013.043 4.394.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.667.749 3.718.552
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.345.294 675.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.886.351 23.317.792
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.578.280 -251.430
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 34.464.631 23.569.222
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.305.938 -5.947.388
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
98.635.598 20.837.829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-43.111.295 -10.761.469
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-777.975 248.176
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -42.333.320 -11.009.645
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 10.197.585 293.786
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.207.953 6.461.209
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-576.453 -2.061.115
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11.784.406 8.522.324
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.642.913 -308.044
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.207.229 1.541.632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
476.899 685.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.684.128 856.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
189.454 96.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
189.454 96.628
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.921.933 -9.546.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.499.149 3.636.505
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-514.340 2.012.957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.013.489 1.623.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.172.885 1.421.300
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.970.960 3.770.563
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.153.784 182.388
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.124.744 3.588.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.346.199 -1.228.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.346.199 -1.228.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.024.318 14.594.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.961.946 -4.865.367
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-548.286 -517.042
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.891.371 -2.117.285
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 7.148.447 6.342.284
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.554 3.193.622
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.716.640 7.532.938
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.716.640 7.532.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.248.196 -4.240.820
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.467.481 -3.333.587
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-780.715 -907.233
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.401.315 7.461.629
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -9.411.485 -7.811.555
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.578.280 251.430
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.366.931 -20.312.268
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.671.442
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.671.442
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.977.540 88.314.745
Kredilerden Nakit Girişleri
59.977.540 88.314.745
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.476.561 -96.019.367
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.476.561 -96.019.367
Ödenen Faiz
-31.547.084 -23.624.478
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.679.174 5.345.390
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.440.785 -3.681.276
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-359.096 -668.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.081.689 -4.350.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.953.066 6.753.374
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.034.755 2.403.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.155.740 -38.563.697 -62.152.515 -12.775.410
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.666.153 -4.453.709 411.346 -907.338
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.850.601 -2.667.915 427.340 -724.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-184.448 -1.785.794 -15.994 -182.915
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
36.662.683 5.644.472 24.741.563 322.969
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.662.683 4.413.152 24.741.563 322.969
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
36.662.683 4.413.152 24.741.563 322.969
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.231.320 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 1.231.320 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.328.836 1.190.763 25.152.909 -584.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.826.904 -37.372.934 -36.999.606 -13.359.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 671.625 0 206.326
Ana Ortaklık Payları
-64.826.904 -38.044.559 -36.999.606 -13.566.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
11.034.755 8.953.066
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
64.177.661 56.970.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 476.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 64.177.661 56.493.533
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
256.478 545.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
256.478 545.074
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
89.659.115 68.737.180
Canlı Varlıklar
7 1.431.750 1.005.000
Peşin Ödenmiş Giderler
6.346.903 3.585.853
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.346.903 3.585.853
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
11 13.879.545 12.777.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.879.545 12.777.446
ARA TOPLAM
186.786.207 152.574.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
186.786.207 152.574.051
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
310.262 211.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
310.262 211.124
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Canlı Varlıklar
7 115.298.289 87.534.885
Maddi Duran Varlıklar
8 368.402.264 336.587.175
Arazi ve Arsalar
123.298.192 120.612.245
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.098.287 9.114.124
Binalar
115.390.714 102.384.930
Tesis, Makine ve Cihazlar
114.687.558 99.691.148
Taşıtlar
66.763 386.188
Mobilya ve Demirbaşlar
955.442 1.114.906
Özel Maliyetler
164.591 52.579
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.740.717 3.231.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.660.753 7.832.983
Diğer Haklar
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.660.753 7.832.983
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
8.218.367 6.135.791
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8.218.367 6.135.791
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
501.898.234 438.310.257
TOPLAM VARLIKLAR
688.684.441 590.884.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 50.143.900 23.376.080
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.143.900 23.376.080
Banka Kredileri
50.143.900 23.376.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 105.182.123 44.829.173
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
105.182.123 44.829.173
Banka Kredileri
96.627.079 40.008.525
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.555.044 4.820.648
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 45.024.490 37.345.318
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
45.024.490 37.345.318
Ticari Borçlar
75.069.228 60.570.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.741.210 4.255.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 71.328.018 56.314.529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.803.925 7.631.040
Diğer Borçlar
3.306.950 4.376.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.306.950 4.376.360
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
566.460 1.167.857
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
566.460 1.167.857
Ertelenmiş Gelirler
7.981.940 4.088.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7.981.940 4.088.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 417.621 1.964.825
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.345.294 548.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.140.486 46.716
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.204.808 501.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
304.841.931 185.897.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
304.841.931 185.897.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 283.995.903 254.193.933
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
283.995.903 254.193.933
Banka Kredileri
266.662.508 239.504.875
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.333.395 14.689.058
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.136.979 1.990.342
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.153.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
983.195 1.990.342
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
283.230 459.808
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
283.230 459.808
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.564.045 1.197.685
Ertelenmiş Gelirler
1.964.575 2.553.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.964.575 2.553.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.762.546 19.385.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.762.546 19.385.805
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 40.659.700 31.903.774
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
355.366.978 311.684.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
660.208.909 497.581.872
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.475.532 93.302.436
Ödenmiş Sermaye
40.120.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 260.289
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
139.148.517 140.756.522
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
139.148.517 140.756.522
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 143.502.718 144.926.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.354.201 -4.169.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
65.603.089 28.940.406
Yabancı Para Çevrim Farkları
65.603.089 28.940.406
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-141.568.516 -101.220.904
Net Dönem Karı veya Zararı
-103.155.740 -43.621.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.475.532 93.302.436
TOPLAM KAYNAKLAR
688.684.441 590.884.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719033


BIST
17:37106.994
Değişim :  1,53% |  1.613,89
Açılış :  105.902  
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
107.222
En Düşük
105.902
BIST En Aktif Hisseler
YUNSA 7,05 50.217.389 % 19,90  
HURGZ 1,27 125.891.167 % 19,81  
BTCIM 3,35 33.289.547 % 18,79  
HUBVC 9,54 21.657.355 % 14,94  
MTRYO 1,58 14.920.921 % 14,49  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4076 7,4447 % 0,25  
Frank 5,7748 5,8096 % -0,07  
Riyal 1,5238 1,5314 % -0,20  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.470 2,53  
Altın Gr. 270 270 -0,60  
Cumhuriyet 1.793 1.820 -8,00  
Tam 1.786 1.831 -6,85  
Yarım 863 886 -3,32  
Çeyrek 433 443 -1,65  
Gümüş.Ons 16,98 17,01 0,05  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 -0,01  
B. Petrol 62,72 62,72 -0,58