***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 23:36***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 275.308.924 232.181.596
Satışların Maliyeti
32 -217.349.377 -175.726.655
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.959.547 56.454.941
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
12-32 20.200.176 18.587.235
BRÜT KAR (ZARAR)
78.159.723 75.042.176
Genel Yönetim Giderleri
34 -29.072.244 -27.661.495
Pazarlama Giderleri
34 -19.337.608 -16.533.422
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34 -1.935.688 -2.577.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 15.133.858 12.425.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -6.212.561 -7.511.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.735.480 33.183.465
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 1.191.753 1.093.196
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 -3.728.224 -4.700.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.199.009 29.575.907
Finansman Gelirleri
38 3.938.506 7.347.585
Finansman Giderleri
38 -66.062.848 -55.679.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.925.333 -18.756.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.416.915 -6.753.725
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -1.482.246 -831.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -3.934.669 -5.922.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.342.248 -25.510.143
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40 2.101.672 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.240.576 -25.510.143
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
423.054 400.270
Ana Ortaklık Payları
42 -31.663.630 -25.910.413
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden 1 Kuruş nominal değerli 100 adet pay başına (kayıp)/ kazanç 42 -1,06780000 -0,81940000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait durdurulan faaliyetlerden 1 Kuruş nominal değerli 100 adet pay başına kazanç 42 0,06650000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 1.961.954 73.470.144 -522.617 72.947.527 72.947.527 5.410.790 -1.079.207 -1.079.207 4.331.583 9.672.341 -8.761.473 -44.516.186 -53.277.659 85.835.145 0 85.835.145
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -44.516.186 44.516.186 0 0 -1.106.664 -1.106.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-821.861 -821.861 0 0 0 0 0 -821.861 5.801.935 79.002 0 0 79.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.880.937 0 0 0 0 0 -25.910.413 -25.910.413 -20.851.337 1.106.664 -19.744.673
Dönem Karı (Zararı)
-25.910.413 -25.910.413 400.270 -25.510.143
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-821.861 5.801.935 79.002 5.059.076 706.394 5.765.470
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.260.801 0 0 -1.260.801 -1.260.801
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.872.599 -2.872.599 -2.872.599 2.872.599 2.872.599 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 0 0 0 0 0 183.847 0 701.153 0 0 70.597.545 0 -1.344.478 0 69.253.067 0 0 0 0 0 69.253.067 11.212.725 -1.000.205 0 0 -1.000.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.212.520 9.672.341 0 0 0 -50.405.060 -25.910.413 -76.315.473 63.723.007 0 63.723.007
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 701.153 70.597.545 -1.344.478 69.253.067 69.253.067 11.212.725 -1.000.205 -1.000.205 10.212.520 9.672.341 -50.405.060 -25.910.413 -76.315.473 63.723.007 63.723.007
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -25.910.413 25.910.413 0 0 -3.199.880 -3.199.880
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.271.320 -1.424.357 82.846.963 0 0 0 0 0 82.846.963 7.572.796 -231.115 0 0 -231.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.341.681 0 0 0 0 0 -31.663.630 -31.663.630 58.525.014 3.199.880 61.724.894
Dönem Karı (Zararı)
-31.663.630 -31.663.630 423.054 -31.240.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
84.271.320 -1.424.357 0 7.572.796 -231.115 90.188.644 2.776.826 92.965.470
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.928.070 -1.928.070 -1.928.070 -337.512 -337.512 1.812.151 1.812.151 -453.431 -453.431
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
598.468 0 0 598.468 598.468
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 0 0 0 0 0 183.847 0 1.299.621 0 0 152.940.795 0 -2.768.835 0 150.171.960 0 0 0 0 0 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 0 0 -1.231.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.216.689 9.672.341 0 0 0 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 0 122.393.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.902.559 18.793.447
Dönem Karı (Zararı)
-31.240.576 -25.510.143
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-33.342.248 -25.510.143
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40 2.101.672 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.315.396 49.844.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-18 14.805.330 13.579.930
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 109.209
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 109.209
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.998.909 4.504.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 5.481.867 3.992.767
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
517.042 511.370
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.480.028 24.629.875
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -697.514 -472.142
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38 23.177.542 25.102.017
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-6.342.284 -6.881.225
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28.245.782 17.274.951
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.855.327 -19.028.672
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-655.151 -441.437
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -20.200.176 -18.587.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 5.416.915 6.753.725
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.667.715 8.902.119
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11.667.715 8.902.119
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
40 -2.101.672 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.561.153 -7.939.704
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.698.428 -9.264.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.099.736 -210.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.598.692 -9.053.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
971.659 1.618.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
971.659 1.618.038
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.568.409 524.587
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.595.979 4.608.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
582.468 29.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.013.511 4.579.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.067.302 -1.103.820
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.764.607 -373.736
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.764.607 -373.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
428.443 -3.949.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
428.443 -3.949.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.635.973 16.394.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -3.241.356 -2.355.845
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-511.370 -420.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -861.913 -1.271.653
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.881.225 6.446.942
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.184.539 -4.434.316
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
8.077.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-18 690.350 7.781.904
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
690.350 7.781.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18 -13.188.747 -8.544.147
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.097.502 -6.811.731
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.091.245 -1.732.416
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.321.515 3.919.759
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.782.615 -8.162.947
Alınan Faiz
697.513 571.115
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.746.445 -28.267.438
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
83.222.717 77.122.847
Kredilerden Nakit Girişleri
83.222.717 77.122.847
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.814.542 -75.834.846
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-87.814.542 -75.834.846
Ödenen Faiz
15:07107.277
Değişim :  0,40% |  430,69
Açılış :  107.197  
Önceki Kapanış :  106.846  
En Yüksek
107.328
En Düşük
106.634
BIST En Aktif Hisseler
MARKA 0,92 9.797.400 % 15,00  
MTRYO 1,81 13.052.005 % 14,56  
HURGZ 1,44 222.601.882 % 13,39  
OYLUM 3,99 13.248.895 % 10,53  
AVGYO 1,53 50.772.440 % 10,07  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3695 7,4064 % -0,56  
Frank 5,7405 5,7751 % -0,74  
Riyal 1,5187 1,5263 % -0,48  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.468 1.469 -3,21  
Altın Gr. 269 270 -2,10  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -8,00  
Tam 1.781 1.825 -9,97  
Yarım 861 883 -4,82  
Çeyrek 432 441 -2,41  
Gümüş.Ons 17,11 17,15 0,09  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,00  
B. Petrol 61,88 61,88 -0,56