***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 22:10***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 226.305.184 193.187.665 78.034.600 62.433.222
Satışların Maliyeti
7 -183.286.608 -155.253.776 -62.562.218 -51.348.389
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.018.576 37.933.889 15.472.382 11.084.833
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
11.009.645 7.353.419 4.285.450 3.386.576
BRÜT KAR (ZARAR)
54.028.221 45.287.308 19.757.832 14.471.409
Genel Yönetim Giderleri
-23.892.597 -21.317.425 -7.497.194 -6.908.822
Pazarlama Giderleri
12 -14.853.538 -14.086.226 -5.038.669 -5.206.732
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.627.447 -1.449.826 -594.147 -645.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 11.793.543 10.599.908 3.020.487 2.493.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.495.606 -4.612.877 -1.197.668 -1.341.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.952.576 14.420.862 8.450.641 2.861.692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 5.770.635 849.992 2.549.553 204.930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -5.514.058 -2.842.394 -2.523.722 -995.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.209.153 12.428.460 8.476.472 2.070.862
Finansman Gelirleri
15 3.801.979 2.622.899 399.405 351.357
Finansman Giderleri
15 -61.281.043 -37.407.318 -20.284.803 -17.059.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.269.911 -22.355.959 -11.408.926 -14.637.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-293.786 -661.289 -1.366.484 195.668
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.355.787 -696.989 -860.596 158.853
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.062.001 35.700 -505.888 36.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.563.697 -23.017.248 -12.775.410 -14.441.920
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.563.697 -23.017.248 -12.775.410 -14.441.920
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
155.335 294.930 178.534 183.285
Ana Ortaklık Payları
17 -38.719.032 -23.312.178 -12.953.944 -14.625.205
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 701.153 70.597.545 -1.344.478 69.253.067 69.253.067 11.212.725 -1.000.205 -1.000.205 10.212.520 9.672.341 -50.405.060 -25.910.413 -76.315.473 63.723.007 0 63.723.007
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
0 -25.910.413 25.910.413 0 0 -398.680 -398.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.158.506 -654.928 1.294.156 0 0 0 0 0 1.294.156 1.188.020 -80.949 0 0 -193.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.285.263 0 0 0 0 0 -23.312.178 -23.312.178 -2.701.529 398.680 -2.302.849
Dönem Karı (Zararı)
-23.312.178 -23.312.178 398.680 -22.913.498
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.158.506 -654.928 1.294.156 1.188.020 -80.949 20.610.649 20.610.649
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.292.735 0 0 -1.292.735 -1.292.735
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 0 0 0 0 0 183.847 0 -591.582 0 0 90.756.051 0 -1.999.406 0 88.756.645 0 0 0 0 0 88.756.645 12.400.745 -1.081.154 0 0 -1.081.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.319.591 9.672.341 0 0 0 -76.315.473 -23.312.178 -99.627.651 59.728.743 0 59.728.743
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.620.000 18.395.552 183.847 1.299.621 152.940.795 -2.768.835 150.171.960 150.171.960 18.448.009 -1.231.320 -1.231.320 17.216.689 9.672.341 -74.503.322 -31.663.630 -106.166.952 122.393.058 be Politikalarındaki Gönüllü D 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 -1.785.794 1.231.320 0 0 1.231.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.128.180 0 0 0 0 0 -38.719.032 -38.719.032 -38.044.561 671.625 -37.372.936
Dönem Karı (Zararı)
-38.719.032 -38.719.032 -38.719.032 155.335 -38.563.697
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.667.915 -1.785.794 -4.453.709 -4.453.709 3.896.860 1.231.320 1.231.320 5.128.180 674.471 516.290 1.190.761
Sermaye Arttırımı
8.500.000 76.442 0 0 8.576.442 8.576.442
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-216.233 0 0 -216.233 -216.233
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.051.406 -3.051.406 -3.051.406 3.051.406 3.051.406 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 0 260.289 0 1.083.388 0 0 147.221.474 0 -4.554.629 0 142.666.845 0 0 0 0 0 142.666.845 22.344.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.344.869 9.672.341 0 0 0 -103.115.546 -38.719.032 -141.834.578 92.708.706 0 92.708.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.437.370 19.322.588
Dönem Karı (Zararı)
-38.563.697 -23.017.248
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-38.563.697 -23.017.248
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.466.521 35.652.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 14.870.589 11.358.284
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.394.173 7.178.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.718.552 6.361.974
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
675.621 816.111
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.317.792 17.032.002
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -251.430 -580.268
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 23.569.222 17.612.270
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.947.388 -7.004.578
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.837.829 5.809.447
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.761.469 -8.012.649
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
248.176 -659.230
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.009.645 -7.353.419
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 293.786 661.289
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.461.209 8.630.932
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.061.115 -536.328
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8.522.324 9.167.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-308.044 3.424.986
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.541.632 -411.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
685.298 -365.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
856.334 -45.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
96.628 91.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
96.628 91.603
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.546.383 -9.775.073
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.636.505 6.339.936
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.012.957 259.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.623.548 6.079.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.421.300 766.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.770.563 5.472.864
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
182.388
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.588.175 5.472.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.228.289 940.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.228.289 940.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.594.780 16.060.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.865.367 -2.216.019
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-517.042 -511.370
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.117.285 -891.798
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 6.342.284 6.881.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.193.622 -8.788.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.532.938 722.907
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.532.938 722.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.240.820 -10.380.287
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.333.587 -8.695.048
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-907.233 -1.685.239
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.461.629 7.525.680
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -7.811.555 -7.236.604
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
251.430 580.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.312.268 -11.125.108
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.671.442 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.671.442
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.314.745 38.388.947
Kredilerden Nakit Girişleri
88.314.745 38.388.947
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.019.367 -42.357.174
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.019.367 -42.357.174
Ödenen Faiz
-23.624.478 -15.368.760
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.345.390 8.211.879
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.681.276 -590.556
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-668.873 -60.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.350.149 -650.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.753.374 2.705.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.403.225 2.054.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.563.697 -23.017.248 -12.775.410 -14.441.920
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.453.709 19.503.578 -907.338 19.089.119
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.667.915 20.158.506 -724.423 19.039.652
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.785.794 -654.928 -182.915 49.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.644.472 1.210.821 322.969 2.259.068
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.413.152 1.291.770 322.969 2.399.007
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.413.152 1.291.770 322.969 2.399.007
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.231.320 -80.949 0 -139.939
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.231.320 -80.949 -139.939
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.190.763 20.714.399 -584.369 21.348.187
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.372.934 -2.302.849 -13.359.779 6.906.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
671.625 398.680 206.326 287.036
Ana Ortaklık Payları
-38.044.559 -2.701.529 -13.566.105 6.619.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.403.225 6.753.374
Ticari Alacaklar
47.920.067 49.461.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 660.118 1.345.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 47.259.949 48.116.283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
178.421 298.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
178.421 298.554
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
72.261.531 62.715.148
Canlı Varlıklar
7 1.224.000 1.195.500
Peşin Ödenmiş Giderler
4.345.065 2.782.102
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.345.065 2.782.102
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
11 12.166.256 12.926.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.166.256 12.926.926
ARA TOPLAM
140.498.565 136.133.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.498.565 136.133.303
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
199.631 176.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
199.631 176.126
Canlı Varlıklar
7 79.820.877 77.012.130
Maddi Duran Varlıklar
8 330.298.176 341.216.877
Arazi ve Arsalar
120.084.608 119.529.652
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.207.942 9.847.879
Binalar
100.348.415 100.774.466
Tesis, Makine ve Cihazlar
96.940.422 103.414.408
Taşıtlar
574.649 928.899
Mobilya ve Demirbaşlar
1.199.728 1.456.337
Özel Maliyetler
55.457 29.037
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.886.955 5.236.199
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.704.010 8.015.972
Diğer Haklar
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.704.010 8.015.972
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
0 0
Diğer Duran Varlıklar
5.228.620 5.099.718
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5.228.620 5.099.718
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
423.259.613 431.529.122
TOPLAM VARLIKLAR
563.758.178 567.662.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 24.303.578 60.461.323
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.303.578 60.461.323
Banka Kredileri
24.303.578 60.461.323
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 29.458.842 69.594.406
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.458.842 69.594.406
Banka Kredileri
25.950.772 41.423.858
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.508.070 2.653.864
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
25.516.684
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 36.281.722 30.048.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
7.376.460 6.488.600
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
28.905.262 23.559.876
Ticari Borçlar
56.153.191 52.516.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.345.744 1.332.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 52.807.447 51.183.899
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.937.365 8.516.065
Diğer Borçlar
5.286.349 2.875.696
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.286.349 2.875.696
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
499.770 509.999
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
499.770 509.999
Ertelenmiş Gelirler
2.949.430 1.216.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.949.430 1.216.937
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 858.835 620.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
675.621 517.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 56.048
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
675.621 460.994
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
166.404.703 226.876.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.404.703 226.876.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 252.978.429 164.835.994
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
252.978.429 164.835.994
Banka Kredileri
238.729.874 157.820.867
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.248.555 7.015.127
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
1.168.116 3.658.575
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.087.389
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.168.116 571.186
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
749.655 799.080
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
749.655 799.080
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.128.571 1.146.206
Ertelenmiş Gelirler
2.751.698 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.751.698
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.885.621 17.990.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.885.621 17.990.831
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 26.982.679 29.961.718
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
304.644.769 218.392.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
471.049.472 445.269.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.708.706 122.393.058
Ödenmiş Sermaye
40.120.000 31.620.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 183.847
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
1.083.388 1.299.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
142.666.845 150.171.960
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
142.666.845 150.171.960
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 147.221.474 152.940.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.554.629 -2.768.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.344.869 17.216.689
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.344.869 18.448.009
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.231.320
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.231.320
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-103.115.546 -74.503.322
Net Dönem Karı veya Zararı
-38.719.032 -31.663.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.708.706 122.393.058
TOPLAM KAYNAKLAR
563.758.178 567.662.425http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640158


BIST
16:43107.026
Değişim :  1,56% |  1.645,98
Açılış :  105.902  
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
107.222
En Düşük
105.902
BIST En Aktif Hisseler
YUNSA 7,05 50.154.284 % 19,90  
HURGZ 1,27 117.262.903 % 19,81  
BTCIM 3,35 30.015.524 % 18,79  
HUBVC 9,54 21.304.871 % 14,94  
MIPAZ 2,21 56.005.197 % 12,76  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4054 7,4425 % 0,22  
Frank 5,7705 5,8053 % -0,15  
Riyal 1,5239 1,5315 % -0,19  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.466 -1,40  
Altın Gr. 270 270 -0,92  
Cumhuriyet 1.785 1.812 -16,00  
Tam 1.784 1.829 -9,00  
Yarım 862 885 -4,36  
Çeyrek 433 442 -2,17  
Gümüş.Ons 16,91 16,93 -0,02  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 -0,02  
B. Petrol 62,72 62,72 -0,58