***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

30.03.2016 17:30***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No: 54 Söke, Aydın
Telefon 256 - 5182255
Faks 256 - 5184539
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4354959
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4355878
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 21 Nisan 2016 Tarihinde Yapılacak 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 21 Nisan 2016 tarihinde, Şirket merkezi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın adresinde, saat 10.30 ’da yapılacaktır.
Şirketimizin 2015 yılı Finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin önerisi, Bağımsız Denetim Raporları ve diğer raporlar ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın’daki şirket merkezinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.
Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına
• Gerçek kişi pay sahipleri, kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile vekaletnamelerini,
• Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini
ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.


Karar Tarihi 30.03.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 21.04.2016 10:30
Adresi Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın
Gündem 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4. 2015 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu?nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. 2015 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2015 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
14. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=518403


BIST

16:23107.413
Değişim :  0,53% |  566,55
Açılış :  107.197  
Önceki Kapanış :  106.846  
En Yüksek
107.550
En Düşük
106.634
BIST En Aktif Hisseler
HURGZ 1,47 245.538.709 % 15,75  
MARKA 0,92 9.955.560 % 15,00  
MTRYO 1,81 13.218.156 % 14,56  
OYLUM 4,06 15.104.441 % 12,47  
RHEAG 0,92 15.654.099 % 10,84  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3753 7,4123 % -0,48  
Frank 5,7436 5,7782 % -0,69  
Riyal 1,5193 1,5269 % -0,44  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 -2,37  
Altın Gr. 270 270 -1,73  
Cumhuriyet 1.790 1.817 -8,00  
Tam 1.783 1.828 -7,38  
Yarım 862 884 -3,57  
Çeyrek 432 442 -1,78  
Gümüş.Ons 17,13 17,15 0,10  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,00  
B. Petrol 61,73 61,73 -0,71