***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2018 18:51

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -664.695 3.761.949 7.208.557 1.858.337 20.869.186 20.869.186
Transferler
141.667 1.716.670 -1.858.337 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.060 3.174.135 2.920.075 2.920.075
Dönem Karı (Zararı)
3.174.135 3.174.135 3.174.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.060 -254.060 -254.060
Kar Payları
4 ii, d -1.716.670 0 -1.716.670 -1.716.670
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -918.755 3.903.616 7.208.557 3.174.135 22.072.591 22.072.591
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -918.755 3.903.616 7.208.557 3.174.135 22.072.591 22.072.591
Transferler
3.174.135 -3.174.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
280.514 3.624.994 3.905.508 3.905.508
Dönem Karı (Zararı)
3.624.994 3.624.994 3.624.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
280.514 280.514 280.514
Kar Payları
4 ii, d 261.285 -3.174.135 0 -2.912.850 -2.912.850
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -638.241 4.164.901 7.208.557 3.624.994 23.065.249 23.065.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.458.023 2.775.227
Dönem Karı (Zararı)
3.624.994 3.174.135
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.071.655 1.678.656
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.128.616 955.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.092 82.926
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 24.478 103.637
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
614 -20.711
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
801.905 617.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 413.030 617.300
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
388.875 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-802.840 -736.673
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -803.147 -751.448
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 307 14.775
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 913.090 803.932
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.792 -44.554
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.792 -44.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-693.129 -1.628.151
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
397.096 -2.313.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
397.096 -2.313.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.041 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.041 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.005.223 -281.366
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.172 -19.681
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.949 464.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -109.949 464.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -221.639 293.808
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
303.465 255.137
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
303.465 255.137
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 9.784 -24.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.450 -2.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.450 -2.427
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.003.520 3.224.640
Alınan Faiz
660.316 757.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -160.078 -574.033
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -1.045.735 -632.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-244.626 -1.698.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
272.449 44.554
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
272.449 44.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-517.075 -1.743.407
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-511.778 -1.561.805
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.297 -181.602
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.931.655 -1.941.044
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.498 -209.599
Ödenen Temettüler
4 -2.912.850 -1.716.670
Ödenen Faiz
20 -307 -14.775
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.281.742 -864.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.281.742 -864.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.048.057 9.912.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.329.799 9.048.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.329.799 9.048.057
Ticari Alacaklar
4.213.951 4.635.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 464.828 1.456.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.749.123 3.179.525
Stoklar
7 3.159.534 2.154.925
Peşin Ödenmiş Giderler
177.496 167.986
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 152.483 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.013 167.986
Diğer Dönen Varlıklar
19.934 2.578
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.934 2.578
ARA TOPLAM
17.900.714 16.009.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.900.714 16.009.071
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
94 94
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
94 94
Diğer Alacaklar
286.202 240.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 286.202 240.161
Maddi Duran Varlıklar
9 8.722.466 9.557.858
Arazi ve Arsalar
17.255 17.255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.880.250 2.016.074
Binalar
4.370.224 4.581.523
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.899.120 2.298.736
Taşıtlar
429.655 509.839
Mobilya ve Demirbaşlar
106.520 125.221
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19.442 9.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
643.271 701.023
Diğer Haklar
10 643.271 701.023
Peşin Ödenmiş Giderler
30.378 36.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.378 36.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.227.506 1.150.273
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.909.917 11.686.125
TOPLAM VARLIKLAR
28.810.631 27.695.196
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 18.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 18.498
Banka Kredileri
0 18.498
Ticari Borçlar
1.260.136 1.370.085
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 150.509 143.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.109.627 1.226.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 522.351 743.990
Diğer Borçlar
57.344 43.174
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 57.344 43.174
Ertelenmiş Gelirler
10.757 973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10.757 973
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 357.379 342.662
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
853.167 322.742
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 853.167 322.742
ARA TOPLAM
3.061.134 2.842.124
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.061.134 2.842.124
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.684.248 2.780.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.684.248 2.780.481
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.684.248 2.780.481
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.745.382 5.622.605
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.065.249 22.072.591
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.705.038 2.705.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-638.241 -918.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-638.241 -918.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-638.241 -918.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.164.901 3.903.616
Yasal Yedekler
15 4.164.901 3.903.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.208.557 7.208.557
Net Dönem Karı veya Zararı
3.624.994 3.174.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.065.249 22.072.591
TOPLAM KAYNAKLAR
28.810.631 27.695.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 24.026.931 22.371.596
Satışların Maliyeti
16 -18.449.088 -17.283.688
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.577.843 5.087.908
BRÜT KAR (ZARAR)
5.577.843 5.087.908
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.163.942 -2.411.663
Pazarlama Giderleri
17 -133.967 -159.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.973.390 1.824.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -839.204 -478.597
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.414.120 3.863.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 130.063 129.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -5.792 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.538.391 3.992.842
Finansman Giderleri
20 -307 -14.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.538.084 3.978.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-913.090 -803.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.060.452 -887.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
147.362 83.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.624.994 3.174.135
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.624.994 3.174.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.624.994 3.174.135
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
280.514 -254.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 280.514 -254.060
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
280.514 -254.060
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.905.508 2.920.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.905.508 2.920.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662511


BIST18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271