***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2017 18:24

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -502.459 3.722.309 7.416.055 528.536 19.869.479 19.869.479
Transferler
39.640 488.896 -528.536 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.236 1.858.337 1.696.101 1.696.101
Dönem Karı (Zararı)
1.858.337 1.858.337 1.858.337
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-162.236 -162.236 -162.236
Kar Payları
19 -696.394 -696.394 -696.394
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -664.695 3.761.949 7.208.557 1.858.337 20.869.186 20.869.186
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -664.695 3.761.949 7.208.557 1.858.337 20.869.186 20.869.186
Transferler
141.667 1.716.670 -1.858.337 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.060 3.174.135 2.920.075 2.920.075
Dönem Karı (Zararı)
3.174.135 3.174.135 3.174.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-254.060 -254.060 -254.060
Kar Payları
19 -1.716.670 -1.716.670 -1.716.670
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -918.755 3.903.616 7.208.557 3.174.135 22.072.591 22.072.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.790.418 1.565.638
Dönem Karı (Zararı)
3.174.135 1.858.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.682.671 1.472.685
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 955.725 1.278.013
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
82.926 -35.431
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 103.637
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -20.711 -35.431
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
621.315 424.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 621.315 424.267
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-736.673 -645.510
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -751.448 -685.139
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 14.775 39.629
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 803.932 480.767
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.554 -29.421
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -44.554 -29.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.616.975 -1.352.149
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.313.506 -1.739.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.313.506 -1.739.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
149.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
149.584
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-281.366 -180.621
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.681 7.853
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
464.584 447.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
464.584 447.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
293.808 -22.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
266.313 -30.765
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
266.313 -30.765
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-24.700 15.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.427 -40
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.427 -40
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.239.831 1.978.873
Alınan Faiz
757.430 682.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -574.033 -641.008
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -632.810 -454.430
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.708.062 -1.247.037
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.554 72.601
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.554 72.601
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.752.616 -1.319.638
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.571.015 -802.165
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -181.601 -517.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.941.044 -1.024.637
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-209.599 -288.614
Ödenen Temettüler
19 -1.716.670 -696.394
Ödenen Faiz
-14.775 -39.629
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-858.688 -706.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-858.688 -706.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.891.138 10.597.174
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.032.450 9.891.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.048.057 9.912.727
Ticari Alacaklar
4.635.525 2.393.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 1.456.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.179.525 2.393.669
Stoklar
9 2.154.925 1.754.496
Peşin Ödenmiş Giderler
13 167.986 154.468
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
145.977
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.009 154.468
Diğer Dönen Varlıklar
2.578 151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.578 151
ARA TOPLAM
16.009.071 14.215.511
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.009.071 14.215.511
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
94 94
Diğer Finansal Yatırımlar
5 94 94
Diğer Alacaklar
240.161 272.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 240.161 272.148
Maddi Duran Varlıklar
9.557.858 8.977.247
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 9.557.858 8.977.247
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
701.023 583.095
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 701.023 583.095
Peşin Ödenmiş Giderler
36.716 30.553
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 36.716 30.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.150.273 1.002.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.686.125 10.865.923
TOPLAM VARLIKLAR
27.695.196 25.081.434
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.498 211.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.498 211.631
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 18.498 211.631
Ticari Borçlar
1.370.085 905.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 143.569 173.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.226.516 731.955
Diğer Borçlar
43.174 39.086
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 43.174 39.086
Ertelenmiş Gelirler
973 25.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
973 25.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 342.662 87.568
Kısa Vadeli Karşılıklar
743.990 450.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 743.990 450.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
322.742 60.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 322.742 60.517
ARA TOPLAM
2.842.124 1.780.158
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.842.124 1.780.158
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 16.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 16.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.780.481 2.415.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.780.481 2.415.624
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.780.481 2.432.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.622.605 4.212.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.072.591 20.869.186
Ödenmiş Sermaye
19 6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.705.038 2.705.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-918.755 -664.695
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-918.755 -664.695
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -918.755 -664.695
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 3.903.616 3.761.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.208.557 7.208.557
Net Dönem Karı veya Zararı
3.174.135 1.858.337
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.072.591 20.869.186
TOPLAM KAYNAKLAR
27.695.196 25.081.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 22.371.596 18.677.290
Satışların Maliyeti
20 -17.283.688 -15.183.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.087.908 3.494.116
BRÜT KAR (ZARAR)
5.087.908 3.494.116
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.411.663 -2.213.328
Pazarlama Giderleri
21 -159.169 -142.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 815.036 689.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -74.482 -152.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.257.630 1.674.720
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 44.554 29.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.302.184 1.704.141
Finansman Gelirleri
25 1.094.773 915.712
Finansman Giderleri
25 -418.890 -280.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.978.067 2.339.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-803.932 -480.767
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -887.904 -541.998
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 83.972 61.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.174.135 1.858.337
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.174.135 1.858.337
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.174.135 1.858.337
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Her Biri 1 Kuruş 27 0,00529023 0,00309723
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-254.060 -162.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -317.575 -202.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
63.515 40.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 63.515 40.559
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-254.060 -162.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.920.075 1.696.101
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.920.075 1.696.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588941


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271