***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2017 18:15

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -664.695 3.761.949 7.208.557 1.858.337 20.869.186 20.869.186
Transferler
1.858.337 -1.858.337 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.816 1.594.380 1.447.564 1.447.564
Dönem Karı (Zararı)
1.594.380 1.594.380 1.594.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.816 -146.816 -146.816
Kar Payları
15 141.667 -1.858.337 -1.716.670 -1.716.670
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -811.511 3.903.616 7.208.557 1.594.380 20.600.080 20.600.080
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -918.755 3.903.616 7.208.557 3.174.135 22.072.591 22.072.591
Transferler
261.285 2.912.850 -3.174.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.468 1.194.624 1.194.624
Dönem Karı (Zararı)
1.068.156 1.068.156 1.068.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.468 126.468 126.468
Kar Payları
15 -2.912.850 0 -2.912.850 -2.912.850
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -792.287 4.164.901 7.208.557 1.068.156 20.354.365 20.354.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.652.322 610.226
Dönem Karı (Zararı)
1.068.156 1.594.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.415.842 776.288
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 567.177 482.923
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
39.766 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 33.428 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.338 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
900.866 297.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
624.795 297.627
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
276.071 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-372.772 -410.170
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-373.079 -420.961
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
307 10.791
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
271.680 405.908
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.125 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9.125 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.612 -1.089.087
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.412.775 -825.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.412.775 -825.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.041 23.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.041 23.389
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.862.935 -1.558.279
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
63.142 -164.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-406.511 716.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-406.511 716.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
823.246 796.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.989 -41.532
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-95.989 -41.532
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
107.768 4.605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.067 -39.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-28.067 -39.505
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.451.386 1.281.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-112.644 -403.834
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -686.420 -267.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.046 -719.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.838 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.838 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.884 -719.770
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -77.551 -719.770
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -20.333 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.526.528 -1.426.295
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.498 -101.428
Ödenen Temettüler
-2.855.399 -1.716.666
Ödenen Faiz
-307 -10.791
Alınan Faiz
347.676 402.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-930.252 -1.535.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-930.252 -1.535.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.032.450 9.891.138
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.102.198 8.355.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.143.208 9.048.057
Ticari Alacaklar
2.189.322 4.635.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 1.456.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.189.322 3.179.525
Stoklar
7 5.011.522 2.154.925
Peşin Ödenmiş Giderler
110.857 167.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 110.857 167.986
Diğer Dönen Varlıklar
30.645 2.578
ARA TOPLAM
15.485.554 16.009.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.485.554 16.009.071
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 94 94
Diğer Alacaklar
286.202 240.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 286.202 240.161
Maddi Duran Varlıklar
9.048.092 9.557.858
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 9.048.092 9.557.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
690.533 701.023
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 690.533 701.023
Peşin Ödenmiş Giderler
30.703 36.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.703 36.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.297.847 1.150.273
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.353.471 11.686.125
TOPLAM VARLIKLAR
26.839.025 27.695.196
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 18.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 18.498
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 0 18.498
Ticari Borçlar
963.574 1.370.085
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 27.640 143.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 935.934 1.226.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.567.236 743.990
Diğer Borçlar
57.452 43.174
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
57.452 43.174
Ertelenmiş Gelirler
108.741 973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
108.741 973
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 107.113 342.662
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.334 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.334 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
530.663 322.742
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 530.663 322.742
ARA TOPLAM
3.350.113 2.842.124
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.350.113 2.842.124
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.134.547 2.780.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.134.547 2.780.481
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.134.547 2.780.481
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.484.660 5.622.605
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.354.365 22.072.591
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.705.038 2.705.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-792.287 -918.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-792.287 -918.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-792.287 -918.755
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.164.901 3.903.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.208.557 7.208.557
Net Dönem Karı veya Zararı
1.068.156 3.174.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.354.365 22.072.591
TOPLAM KAYNAKLAR
26.839.025 27.695.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10.481.650 11.051.312
Satışların Maliyeti
-8.266.233 -8.344.606
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.215.417 2.706.706
BRÜT KAR (ZARAR)
2.215.417 2.706.706
Genel Yönetim Giderleri
-1.419.672 -1.017.442
Pazarlama Giderleri
-64.566 -81.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
367.397 20.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.705 -24.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.013.871 1.604.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51.179 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.125 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.055.925 1.604.436
Finansman Gelirleri
704.338 689.353
Finansman Giderleri
-420.427 -293.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.339.836 2.000.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-271.680 -405.908
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -450.871 -368.569
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 179.191 -37.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.068.156 1.594.380
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.068.156 1.594.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.068.156 1.594.380
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
126.468 -146.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
158.085 -183.520
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.617 36.704
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -31.617 36.704
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.468 -146.816
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.194.624 1.447.564
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.194.624 1.447.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/621600


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271