***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2017 18:19

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yıllık olağan genel kurul toplantı tarihinin, yerinin ve gündeminin bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SODSN

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.02.2017
Genel Kurul Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 Hilton oteli KONAK-İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2016 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 genelkurula_davet_metni_2017_mart_28.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 gundem 2017 mart 28.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 vekaletname 2017 mart 28.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak ana sözleşmemizde, şirket sermayesini oluşturan 600.000.000 adet hamiline yazılı payın 582.300.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda her hangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Diğer 17.700.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri Genel Kurul toplantılarında (on) olarak sayılmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588928


BIST
18:0598.415
Değişim :  3,71% |  3.519,11
Açılış :  98.406  
Önceki Kapanış :  94.896  
En Yüksek
98.731
En Düşük
98.002