***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.03.2018 15:24

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         27.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında üç yıllık süre için Yönetim Kuruluna seçilen Adem Haluk KORA, Mehmet Reha KORA, Özay KORA, Ferit KORA ve Arkın KORA, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi gereği 27.03.2018 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Haluk KORA (Yatırımlar ve Teknik konular), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Reha KORA (Ticari ve Mali konular), Üye Özay KORA (Denetim, SPK, MKK ve BİST ile ilişkiler), Üye Ferit KORA (Satış ve Pazarlama konuları) ve Üye Arkın KORA (Uluslararası konular) ilgili oldukları konularda Yönetim Kurulu Başkanı'na yardımcı olacaklardır.
Esas itibariyle Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyeler, şirketin tüm işlerinin usulüne uygun bir biçimde yasalar ve mevzuat çerçevesinde yönetilmesinden sorumludurlar.
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri kapsamında Genel Müdür, müdür ve lüzum görülen diğer yöneticilere de iç yönerge kapsamında şirketi temsil ve ilzam konusunda görev verilebilecektir. Yönetim kurulu 2018 sayılı iç yönergeye uygun yeni bir imza sirküleri tanzim edilerek yayımlanmasına karar verdi.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
                    24.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında üç  yıllık süre için Yönetim Kuruluna seçilen Adem Haluk KORA, Mehmet Reha  KORA, Özay KORA, Ferit KORA ve Arkın KORA, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi gereği 28.03.2017 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Haluk KORA (Yatırımlar ve Teknik  konular), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Reha KORA (Ticari ve  Mali konular), Üye Özay KORA (Denetim, SPK, MKK ve BİST ile ilişkiler),  Üye Ferit KORA (Satış ve Pazarlama konuları) ve Üye Arkın KORA  (Uluslararası konular) ilgili oldukları konularda Yönetim Kurulu  Başkanı'na yardımcı olacaklardır.
Esas itibariyle Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyeler, şirketin  tüm işlerinin usulüne uygun bir biçimde yasalar ve mevzuat çerçevesinde  yönetilmesinden sorumludurlar.
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten Türk Ticaret  Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri kapsamında Genel Müdür, müdür ve lüzum  görülen diğer yöneticilere de iç yönerge kapsamında şirketi temsil ve  ilzam konusunda görev verilebilecektir.
Şirket yönetim kurulu ile  diğer yöneticeler arasında her hangi bir değişiklik olmadığından,  Şirketin temsil ve ilzamına, halihazırda yürürlükte olan imza  sirkülerinde gösterildiği şekilde aynen devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
                    24.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında üç  yıllık süre için Yönetim Kuruluna seçilen Adem Haluk KORA, Mehmet Reha  KORA, Özay KORA, Ferit KORA ve Arkın KORA, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi gereği 28.03.2017 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Haluk KORA (Yatırımlar ve Teknik  konular), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Reha KORA (Ticari ve  Mali konular), Üye Özay KORA (Denetim, SPK, MKK ve BİST ile ilişkiler),  Üye Ferit KORA (Satış ve Pazarlama konuları) ve Üye Arkın KORA  (Uluslararası konular) ilgili oldukları konularda Yönetim Kurulu  Başkanı'na yardımcı olacaklardır.
Esas itibariyle Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyeler, şirketin  tüm işlerinin usulüne uygun bir biçimde yasalar ve mevzuat çerçevesinde  yönetilmesinden sorumludurlar.
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten Türk Ticaret  Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri kapsamında Genel Müdür, müdür ve lüzum  görülen diğer yöneticilere de iç yönerge kapsamında şirketi temsil ve  ilzam konusunda görev verilebilecektir.
Şirket yönetim kurulu ile  diğer yöneticeler arasında her hangi bir değişiklik olmadığından,  Şirketin temsil ve ilzamına, halihazırda yürürlükte olan imza  sirkülerinde gösterildiği şekilde aynen devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
                    24.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında üç  yıllık süre için Yönetim Kuruluna seçilen Adem Haluk KORA, Mehmet Reha  KORA, Özay KORA, Ferit KORA ve Arkın KORA, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi gereği 28.03.2017 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Haluk KORA (Yatırımlar ve Teknik  konular), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Reha KORA (Ticari ve  Mali konular), Üye Özay KORA (Denetim, SPK, MKK ve BİST ile ilişkiler),  Üye Ferit KORA (Satış ve Pazarlama konuları) ve Üye Arkın KORA  (Uluslararası konular) ilgili oldukları konularda Yönetim Kurulu  Başkanı'na yardımcı olacaklardır.
Esas itibariyle Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyeler, şirketin  tüm işlerinin usulüne uygun bir biçimde yasalar ve mevzuat çerçevesinde  yönetilmesinden sorumludurlar.
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten Türk Ticaret  Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri kapsamında Genel Müdür, müdür ve lüzum  görülen diğer yöneticilere de iç yönerge kapsamında şirketi temsil ve  ilzam konusunda görev verilebilecektir.
Şirket yönetim kurulu ile  diğer yöneticeler arasında her hangi bir değişiklik olmadığından,  Şirketin temsil ve ilzamına, halihazırda yürürlükte olan imza  sirkülerinde gösterildiği şekilde aynen devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
                    24.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında üç  yıllık süre için Yönetim Kuruluna seçilen Adem Haluk KORA, Mehmet Reha  KORA, Özay KORA, Ferit KORA ve Arkın KORA, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi gereği 28.03.2017 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Haluk KORA (Yatırımlar ve Teknik  konular), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Reha KORA (Ticari ve  Mali konular), Üye Özay KORA (Denetim, SPK, MKK ve BİST ile ilişkiler),  Üye Ferit KORA (Satış ve Pazarlama konuları) ve Üye Arkın KORA  (Uluslararası konular) ilgili oldukları konularda Yönetim Kurulu  Başkanı'na yardımcı olacaklardır.
Esas itibariyle Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyeler, şirketin  tüm işlerinin usulüne uygun bir biçimde yasalar ve mevzuat çerçevesinde  yönetilmesinden sorumludurlar.
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten Türk Ticaret  Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri kapsamında Genel Müdür, müdür ve lüzum  görülen diğer yöneticilere de iç yönerge kapsamında şirketi temsil ve  ilzam konusunda görev verilebilecektir.
Şirket yönetim kurulu ile  diğer yöneticeler arasında her hangi bir değişiklik olmadığından,  Şirketin temsil ve ilzamına, halihazırda yürürlükte olan imza  sirkülerinde gösterildiği şekilde aynen devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
                    24.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında üç  yıllık süre için Yönetim Kuruluna seçilen Adem Haluk KORA, Mehmet Reha  KORA, Özay KORA, Ferit KORA ve Arkın KORA, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi gereği 28.03.2017 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre
Yönetim Kurulu Başkanı Adem Haluk KORA (Yatırımlar ve Teknik  konular), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Reha KORA (Ticari ve  Mali konular), Üye Özay KORA (Denetim, SPK, MKK ve BİST ile ilişkiler),  Üye Ferit KORA (Satış ve Pazarlama konuları) ve Üye Arkın KORA  (Uluslararası konular) ilgili oldukları konularda Yönetim Kurulu  Başkanı'na yardımcı olacaklardır.
Esas itibariyle Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyeler, şirketin  tüm işlerinin usulüne uygun bir biçimde yasalar ve mevzuat çerçevesinde  yönetilmesinden sorumludurlar.
Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ilaveten Türk Ticaret  Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri kapsamında Genel Müdür, müdür ve lüzum  görülen diğer yöneticilere de iç yönerge kapsamında şirketi temsil ve  ilzam konusunda görev verilebilecektir.
Şirket yönetim kurulu ile  diğer yöneticeler arasında her hangi bir değişiklik olmadığından,  Şirketin temsil ve ilzamına, halihazırda yürürlükte olan imza  sirkülerinde gösterildiği şekilde aynen devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670752


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271