SPK, Doğan Holding'in Demirören Gazetecilik pay alım teklifi bilgi formuna onay verilmesi talebini yanıtladı

17.08.2018 06:33

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Doğan Holding'in Demirören
Gazetecilik pay alım teklifi bilgi formuna onay verilmesi talebini
yanıtladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Doğan Şirketler
Grubu Holding A.Ş.’nin (Doğan Holding) Demirören Gazetecilik A.Ş.’nin
(Demirören Gazetecilik) sermayesinde sahip olduğu 97.723.878,03 TL
nominal değerli payların 16.05.2018 tarihinde Demirören Medya
Yatırımları Ticaret A.Ş. (Demirören Medya) tarafından satın alınması
sonrasında Demirören Medya’nın Demirören Gazetecilik sermayesindeki oy
hakkı oranının % 93,07’ye ulaşması nedeniyle, Demirören Medya’nın
Demirören Gazetecilik’in diğer ortaklarına ait payları satın almak
üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay
alım teklifi bilgi formuna Kurulumuzca onay verilmesi talebi ile pay
alım teklifi fiyatının Türk Lirası karşılığının satışa ilişkin
görüşmelere başlandığının kamuya açıklandığı ilk tarih olan
22.03.2018’de TCMB tarafından kamuya açıklanan 3,9087 $’lık ABD Doları
alış kurunun esas alınması suretiyle hesaplanması talebinin
değerlendirilmesi sonucunda
a) Demirören Medya’nın varlıkları arasında Doruk Faktoring A.Ş. ve
Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmayan Demirören
Gazetecilik paylarını satın almak için satıcı taraf olan Doğan Holding
lehine toplam 138.362.781,28 $ tutarında ödeme yaptığı ve bu
doğrultuda Demirören Medya’nın Demirören Gazetecilik’in yönetim
kontrolünü sağlayan beher payını almak için 1,41585 $‘lık maliyete
katlandığı dikkate alındığında, Demirören Gazetecilik’in Doğan Holding
dışındaki diğer ortaklarının da kontrolün elde edilmesi amacıyla
yapılan bu ödemeden faydalandırılmasını teminen 1,-TL nominal değerli
Demirören Gazetecilik payı için pay alım teklifi fiyatının en az
1,41585 $ olarak belirlenmesine,
b) 1,41585 $’ın Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde
Tebliğ’in 17 nci maddesi çerçevesinde payların devir tarihinde T.C.
Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru (4,4581) ile pay alım
teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca
açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının kullanılmasına,
c) 29.06.2018 tarihinde Şirket tarafından 2017 yılı hesap dönemine
ilişkin ortaklara dağıtılan karın, yukarıdaki esaslara göre belirlenen
nihai pay alım teklifi fiyatında indirim kalemi olarak dikkate
alınabileceği hususunda Demirören Medya’nın bilgilendirilmesine
ç) Fiili pay alım teklifine II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi
Tebliği’nin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süreden
(14.07.2018 tarihinden) sonra başlaması dolayısıyla 14.07.2018
tarihini aşan her gün için yıllık LIBOR oranlarının %50 fazlası ile
hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesine,
karar verildi.

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2018&no=37

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
18:0595.734
Değişim :  -0,87% |  -844,53
Açılış :  97.199  
Önceki Kapanış :  96.579  
En Yüksek
97.572
En Düşük
95.731