***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

03.11.2017 18:14

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.700.129 439.992
Dönem Karı (Zararı)
516.104 214.288
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
147.706 149.089
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 98.986 85.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 14 78.913 61.872
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-8.477 -8.973
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -8.663 -25.428
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
647 2
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -115.745 -37.754
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
110.688 76.943
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.643 -1.924
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.151.667 264.230
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
93.908 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -507.778 169.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.322 -125.771
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 159.569 -40.868
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 83.243 58.451
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-170.447 -17.694
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 153.193 -24.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.303 15.303
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
10 244.046 179.589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.807 6.398
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4(b) 1.006.501 43.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.815.477 627.607
Ödenen Faiz
-18.738 -35.564
Alınan Faiz
71.391 50.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -67.793 -30.570
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -783 -56.438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-99.425 -115.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.398 -75.317
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 2.638
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-293 -35
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-20.159 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 9.108 2.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -109.699 -98.461
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.823 -37.647
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-20.739 1.525
Alınan Temettüler
102.207 53.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-367.437 -249.492
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
664.533 704.475
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-903.952 -883.972
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.726 -6.329
Ödenen Temettüler
5 -120.292 -63.666
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.291.294 115.183
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
55.923 34.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.347.217 149.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.483.429 1.032.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.830.646 1.181.906


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
516.104 214.288 130.968 -9.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.729 590 175 889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.411 738 219 1.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
682 -148 -44 -223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
682 -148 -44 -223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-28.481 -3.710 2.637 1.154
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.303 -6.998 4.735 -2.130
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-3.817 3.461 -4.621 3.457
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.448 0 2.865 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.481 -173 -342 -173
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.481 -173 -342 -173
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.210 -3.120 2.812 2.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
484.894 211.168 133.780 -7.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.196 -1.559 565 1.272
Ana Ortaklık Payları
483.698 212.727 133.215 -9.126


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.830.646 1.483.429
Finansal Yatırımlar
14.213 108.121
Ticari Alacaklar
8 1.709.933 1.075.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.441 20.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.690.492 1.054.642
Diğer Alacaklar
41.323 61.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.898 53.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.425 7.161
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
10 232.375 391.944
Türev Araçlar
21 2.303 2.245
Stoklar
9 879.965 968.741
Peşin Ödenmiş Giderler
263.750 91.213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
263.750 91.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
45.287 48.324
Diğer Dönen Varlıklar
219.470 279.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
219.470 279.178
ARA TOPLAM
6.239.265 4.509.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26.467 24.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.265.732 4.533.781
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
171.615 175.435
Ticari Alacaklar
8 24.391 152.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.391 152.542
Diğer Alacaklar
3.137 3.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.137 3.823
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 138.929 118.445
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 81.481 82.559
Maddi Duran Varlıklar
12 1.506.574 1.487.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 19.242 16.678
Peşin Ödenmiş Giderler
24.997 6.348
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.997 6.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı
56.191 50.999
Diğer Duran Varlıklar
76.378 40.526
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
76.378 40.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.102.935 2.135.028
TOPLAM VARLIKLAR
8.368.667 6.668.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 763.396 920.641
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
101.972 88.774
Ticari Borçlar
8 1.644.998 1.528.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.210 10.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.640.788 1.517.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
80.752 70.449
Diğer Borçlar
87.550 73.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
87.550 73.815
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
10 628.828 384.782
Türev Araçlar
21 37.281 131
Ertelenmiş Gelirler
4(b) 1.691.754 685.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.691.754 685.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38.608 57.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 87.966 82.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
61.214 72.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26.752 10.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
412 3.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
412 3.898
ARA TOPLAM
5.163.517 3.896.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.163.517 3.896.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 249.286 251.550
Ticari Borçlar
8 81.051 44.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
81.051 44.033
Diğer Borçlar
49.372 28.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.372 28.517
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.134 1.194
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 48.962 40.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
48.894 40.054
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
68 81
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
51.926 27.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.731 392.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.645.248 4.289.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5, 17 2.692.447 2.349.681
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.360 1.369
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.360 1.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
169.404 199.373
Yabancı Para Çevrim Farkları
128.792 125.977
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-27.537 1.621
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
68.149 71.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
197.002 194.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.136.546 955.924
Net Dönem Karı veya Zararı
516.396 324.411
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.972 29.776
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.723.419 2.379.457
TOPLAM KAYNAKLAR
8.368.667 6.668.809


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.070.407 3.413.893 1.726.110 975.604
TOPLAM HASILAT
5.070.407 3.413.893 1.726.110 975.604
Satışların Maliyeti
-4.337.904 -2.968.533 -1.492.443 -903.239
TOPLAM MALİYETLER
-4.337.904 -2.968.533 -1.492.443 -903.239
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
732.503 445.360 233.667 72.365
BRÜT KAR (ZARAR)
732.503 445.360 233.667 72.365
Genel Yönetim Giderleri
-147.492 -127.932 -50.837 -36.459
Pazarlama Giderleri
-115.000 -90.421 -32.279 -23.729
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.407 -1.227 -1.320 -327
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 219.049 208.203 46.075 50.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -237.070 -219.365 -75.648 -67.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 115.745 37.754 13.266 8.416
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
566.328 252.372 132.924 2.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.127 11.699 641 -168
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-17 -131 -3 -123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
583.438 263.940 133.562 2.166
Finansman Gelirleri
20 346.179 152.602 92.797 58.737
Finansman Giderleri
20 -302.825 -125.311 -70.427 -42.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
626.792 291.231 155.932 18.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-110.688 -76.943 -24.964 -28.103
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-84.008 -105.750 -29.173 -28.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-26.680 28.807 4.209 232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
516.104 214.288 130.968 -9.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
516.104 214.288 130.968 -9.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-292 4.316 154 1.615
Ana Ortaklık Payları
516.396 209.972 130.814 -11.512
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 1,39600000 0,56700000 0,35400000 -0,03100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -376 -376 108.234 0 51.995 160.229 176.413 861.167 185.466 1.046.633 2.057.358 27.777 2.085.135
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.732 167.734 -185.466 -17.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 590 590 -1.123 0 3.288 2.165 0 0 209.972 209.972 212.727 -1.559 211.168
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.972 209.972 209.972 4.316 214.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 590 590 -1.123 0 3.288 2.165 0 0 0 0 2.755 -5.875 -3.120
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.666 0 -63.666 -63.666 0 -63.666
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 45 -72 -27
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.297 0 -14.297 -14.297 0 -14.297
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 214 214 107.111 0 55.283 162.394 194.145 950.983 209.972 1.160.955 2.192.167 26.146 2.218.313
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411 1.280.335 2.349.681 29.776 2.379.457
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.857 321.554 -324.411 -2.857 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.729 -2.729 2.815 -29.158 -3.626 -29.969 0 0 516.396 516.396 483.698 1.196 484.894
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516.396 516.396 516.396 -292 516.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.729 -2.729 2.815 -29.158 -3.626 -29.969 0 0 0 0 -32.698 1.488 -31.210
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.292 0 -120.292 -120.292 0 -120.292
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -244 0 -244 -244 0 -244
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.396 0 -20.396 -20.396 0 -20.396
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.360 -1.360 128.792 -27.537 68.149 169.404 197.002 1.136.546 516.396 1.652.942 2.692.447 30.972 2.723.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638976


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271