Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi

11.10.2018 06:23

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edildi.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Kanun Teklifi kabul edildi.
Teklifle, Kalkınma Bankası’nın çağdaş kalkınma ve yatırım
bankacısı araçları kullanarak, Türkiye’nin kalkınma hedefleri
doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve
projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin
kullanımının sağlanması amaçlanıyor.
Kalkınma Bankası kanunun yürürlüğe girmesi ile kalkınma ve yatırım
bankası olarak hiçbir hukuki tabi olmaksızın faaliyetlerine devam eder.
Kalkınma Bankası personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre
iş sözleşmesi ile istihdam edilir.
Tüzel kişiliğe haiz Türkiye Kalkınma Fonu, banka tarafından
hazırlanan Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğünün ticaret siciline tescil
olmasıyla süresiz olarak kurulur.
Türkiye Kalkınma Fonu ve fona bağlı alt fonların yapısı ve
işleyişi ile Bankanın fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kanun uyarınca yürürlüğe konan
ikincil mevzuata tabi değildir.
4456 sayılı Türkiye Kalınma Bankası A.Ş. Kuruluşu Hakkı’nda Kanun
yürürlükten kaldırılmıştır. (AUÖ-HM-Y)


IHA
18:0599.028
Değişim :  0,25% |  247,43
Açılış :  99.232  
Önceki Kapanış :  98.780  
En Yüksek
99.783
En Düşük
98.776