***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 20:10***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.932 146.395 -466.825 7.897 -1.090.663 -4.034 465.817 -1.080 464.737
Diğer Düzeltmeler
349 -542.627 -542.278 -60.253 -602.531
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.583 146.395 -466.825 7.897 -1.633.290 -4.034 -76.461 -61.333 -137.794
Transferler
-27.658 23.624 4.034 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-571 16.658 19.197 33.253 68.537 3.398 71.935
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 33.253 33.253 3.398 36.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-571 16.658 19.197 0 35.284 0 35.284
Sermaye Arttırımı
1.250.000 643 1.250.643 0 1.250.643
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 994.473 -2.154 163.053 -447.628 7.897 -1.609.666 33.253 1.242.719 -57.935 1.184.784
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 965.671 -4.386 192.213 -595.039 7.897 -1.038.237 51.925 1.683.535 -1.430 1.682.105
Diğer Düzeltmeler
469 -542.627 -16.838 -558.996 -62.111 -621.107
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.000.000 102.575 916 965.671 -3.917 192.213 -595.039 7.897 -1.580.864 35.087 1.124.539 -63.541 1.060.998
Transferler
-62.241 97.328 -35.087 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.157.121 -138 60.049 -677.704 77.242 616.570 -10.293 606.277
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 77.242 77.242 -10.293 66.949
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.157.121 -138 60.049 -677.704 0 539.328 0 539.328
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-292.875 -292.875 0 -292.875
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 2.060.551 -4.055 252.262 -1.272.743 7.897 -1.776.411 77.242 1.448.234 -73.834 1.374.400


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
342.987 394.456
Dönem Karı (Zararı)
66.949 36.651
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
66.949 36.651
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
402.184 520.724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 183.178 129.329
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-65.360 816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.445 8.903
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-58.755 -9.069
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-10.050 982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
337.831 150.135
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15,16 -160.077 -107.160
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,16 497.032 249.699
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 876 7.596
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
149.389 175.057
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-61.529 9.680
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -61.529 9.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.961 -580
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-9.961 -580
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-131.346 45.656
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18 10.631
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18 10.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-169.892 -186.989
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.087 134.188
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.086 -10.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-94.173 145.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.225 -174.598
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.525 -170.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.750 -4.374
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.262 -10.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.583 -124.033
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-145.426 -107.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
125.843 -16.647
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.171 -7.527
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.171 -7.527
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-54 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.034 -4.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.590 36.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-67.624 -40.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
299.241 370.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.334 -1.422
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.205 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
59.285 25.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-481.956 -1.675.173
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-92.000 -1.217.599
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86 3.912
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86 3.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-344.156 -321.921
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-336.240 -321.330
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.916 -591
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-45.886 -139.565
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.816 1.367.252
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.250.643
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.250.643
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.067.574 1.215.458
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.892.598 1.104.688
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 169.000 110.770
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 5.976 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-872.694 -965.165
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -707.804 -852.815
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -164.890 -112.350
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8 0 185.208
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8 -892.235 0
Ödenen Faiz
-352.208 -222.903
Alınan Faiz
20.038 11.403
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-65.291 -107.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.785 86.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-233.785 86.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 352.456 99.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 118.671 185.757


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 155.951 369.068 117.079
Finansal Yatırımlar
0 0 100
Ticari Alacaklar
520.549 428.883 298.087
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 66.327 72.413 23.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
454.222 356.470 274.987
Diğer Alacaklar
498.411 1.168.544 903.628
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 444.942 1.141.843 896.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.469 26.701 7.103
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 129.200 152.961 18.592
Türev Araçlar
11 36.898 1.706 0
Stoklar
7.228 16.490 0
Peşin Ödenmiş Giderler
50.477 55.455 26.699
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50.477 55.455 26.699
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 11.496 7.495
Diğer Dönen Varlıklar
349.163 361.731 106.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 349.163 361.731 106.402
ARA TOPLAM
1.747.877 2.566.334 1.478.082
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0 67.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.747.877 2.566.334 1.545.221
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
246 246 246
Ticari Alacaklar
0 0 0
Diğer Alacaklar
1.694.802 787.315 730.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 1.694.666 787.161 730.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
136 154 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 1.000.713 946.509 334.536
Türev Araçlar
11 34.775 31.603 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
308.057 258.379 194.222
Maddi Duran Varlıklar
7 7.148.715 5.432.509 4.395.193
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.717.944 1.749.437 101.445
Peşin Ödenmiş Giderler
22.507 5.833 69.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.507 5.833 69.625
Ertelenmiş Vergi Varlığı
329.472 260.389 206.029
Diğer Duran Varlıklar
171.071 87.049 43.154
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6 171.071 87.049 43.154
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.428.302 9.559.269 6.074.846
TOPLAM VARLIKLAR
14.176.179 12.125.603 7.620.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
895.320 1.278.450 1.057.144
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.283 462.403 385.032
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8,17 68.283 462.403 385.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
827.037 816.047 672.112
Banka Kredileri
8 824.73816:16107.202
Değişim :  1,73% |  1.821,79
Açılış :  105.902  
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
107.222
En Düşük
105.902
BIST En Aktif Hisseler
YUNSA 7,05 50.126.437 % 19,90  
HURGZ 1,27 115.474.858 % 19,81  
BTCIM 3,37 28.580.599 % 19,50  
HUBVC 9,54 21.197.832 % 14,94  
MIPAZ 2,21 54.431.397 % 12,76  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3963 7,4334 % 0,10  
Frank 5,7539 5,7885 % -0,44  
Riyal 1,5217 1,5293 % -0,33  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.465 -2,31  
Altın Gr. 268 268 -2,38  
Cumhuriyet 1.785 1.812 -16,00  
Tam 1.775 1.819 -18,95  
Yarım 858 880 -9,17  
Çeyrek 430 440 -4,58  
Gümüş.Ons 16,87 16,89 -0,07  
Gümüş Gr. 3,09 3,10 -0,03  
B. Petrol 62,87 62,87 -0,43