Açlık sınırı 1.336 TL

25.06.2015 09:56

Son güncelleme : 25.06.2015 11:39

Haziran`da dört kişilik ailenin açlık sınırı 1.338 TL yoksulluk sınırı 4.357 TL oldu.TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı Haziran 2015 Bülteni'ni yayınladı. TÜRK-İŞ'in çalışmasına göre, Haziran'da dört kişilik ailenin açlık sınırı 1.338 TL, yoksulluk sınırı 4.357 TL oldu.

TÜRK-İŞ raporunda şöyle denildi:

"Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.337,66 TL, 

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.357,20 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan açlık ve yoksulluk tutarları ele geçmesi gereken ücret değildir. Dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken harcamadır. Hanede, birden fazla çalışan varsa veya ücret dışında başka bir gelir söz konusu ise hepsinin toplam geliridir. Ancak ülkemiz şartlarında, ücretli çalışanların hanesinde çalışan sayısı çoğunlukla bir kişidir. Haneye giren başka bir gelir kaynağı da oldukça sınırlıdır.

Toplam hane gelirinin sınırlı ve yetersiz, yapılması zorunlu harcama tutarının çok altında kalması, çalışanların geçim şartlarını ağırlaştıran temel faktör olmaktadır.

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için dört kişilik bir ailenin yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, 2015 yılının ilk altı ayı sonunda 105 TL artış göstermiştir. Ailenin yaşam maliyetindeki artış ise yılbaşına göre 343 TL'dir.

Bekar olan bir çalışanın yaşama maliyeti 2015 yılı Haziran ayı itibariyle 1.627 TL'dir. Oysa seçim kampanyalarında sıkça gündeme gelen asgari ücret halen 949,08 TL'dir. Ele geçen asgari ücret tutarı ile değil dört kişilik bir ailenin geçimini sağlamak ya da mutfak harcamasını karşılayabilmek, bir kişinin yapması gereken aylık harcamanın sadece 17 gününe yetmektedir.

İşveren-Devlet temsilcileri tarafından belirlenen ve fakat işçi kesiminin katılmadığı net asgari ücret tutarı Temmuz ayından itibaren ancak 1.000,55 TL olacaktır. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından kabul edilmektedir. Yoksulluğun azaltılması ve giderek ortadan kaldırılması, çalışanların satın alma gücünün iyileştirilmesini sağlamak bakımından, asgari ücretin "yetecek ücret" seviyesine yükseltilmesi bir an önce sağlanmalıdır. Önümüzdeki dönemin temel önceliği, insan onuruna yaraşır bir gelirin tespiti ve güvenceye kavuşturulması olmalıdır. 

TÜRK-İŞ'in verileri temel alındığında 2015 Haziran ayı itibariyle "mutfak enflasyonu"ndaki değişim şöyle olmuştur: Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,86 oranında geriledi.      

Yılın ilk altı aylık dönemi sonunda artış oranı yüzde 8,55 oldu. Gıda enflasyonunda oniki ay itibariyle artış oranı yüzde 15,51'dir.    

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 14,88 olarak hesaplandı.

17:5891.157
Değişim :  0,51% |  459,91
Açılış :  91.032  
Önceki Kapanış :  90.697  
En Yüksek
91.419
En Düşük
90.591