Borsa İstanbul`da grup esasları değişti

22.12.2015 12:19

Son güncelleme : 22.12.2015 12:42

Borsa İstanbul, ABCD Düzenlemesinin Uygulama Esasları hakkında değişiklik yaptı.Borsa İstanbul, ABCD grubu hisselere ilişkin olarak değişikliğe gitti.

Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yapılan değişiklikler şu şekilde:

"Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) SPK.lOl.l.a (27/11/2015 tarihli ve 32/1527 s.k.) sayılı İlke Kararıyla değişen SPK.101.1 (30/10/2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı İlke Kararının uygulaması, 04/01/2016-30/06/2016 tarihleri arasında şirket paylarının dâhil olacağı grupların belirlenmesi için yapılacak değerleme çalışmasından geçerli olmak üzere aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1)    GRUPLARIN BELİRLENMESİ ve KAMUYA DUYURULMASI

Grup Uygulama Dönemi: Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere yılda iki grup uygulama dönemi vardır.

Grupların Belirlenmesi: A, B ve C gruplarında yer alacak paylar, Borsada işlem gören tüm şirketlerin farklı sıralarda işlem gören her bir payı için ayrı ayrı olmak üzere, 6 ayda bir yapılacak genel hesaplamalarla belirlenir. D Grubunda yer alacak paylar için ilgili payın işlem gördüğü pazar, piyasa, platform göz önüne alınır. Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı (NYİP) ve Yakın İzleme Pazarı’nda (YİP) işlem gören payların, grup uygulama dönemi içerisinde grup değişikliklerinin öngörüldüğü hallerde dâhil olacakları yeni grupların tespit edilebilmesi amacıyla, ayrıca Fiili Dolaşımdaki Payların (FDP) değerine göre de grupları belirlenir.

Hesaplama Günü: A, B, C, D gruplarına dâhil edilecek payların belirlenmesine yönelik hesaplamalar, gruplar arası değişikliklerin Borsamız tarafından kamuya duyurulacağı günün bir iş günü öncesinde yapılır.

Veri Seti Dönemi: Hesaplamada kullanılacak günlük ağırlıklı ortalama fiyat (AOF) ve pay başına net aktif değeri verileri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından ilan edilen FDP sayısı verileri için 6 aylık dönemler kullanılır. Veri seti döneminin başlangıç günü Ocak ve Temmuz aylarının ilk iş günü, dönem sonu ise hesaplama gününün bir iş günü öncesidir.

Kamuya Duyuru: Hesaplamalara göre grubu değişen paylara ilişkin liste, Haziran ve Aralık aylarının son iş günü seansın bitimini müteakip KAP’ta duyurulur.

2)    ÖZELLİKLİ DURUMLAR

A) İLK DEFA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK ŞİRKETLER

Borsada ilk defa işlem görmeye başlayacak şirket paylarının hangi gruba dâhil olacağı, payın sırasının açılmasından önce kamuya duyurulur. Grupların belirlenmesinde halka arz fiyatı ve halka arz edilen payların nominal tutarı, payları halka arz edilmeksizin işlem
görmeye başlayacak şirketlerde ise referans fiyat ve MKK nezdinde Borsa’da işlem görebilir şekilde kayden oluşturulan payların nominal tutarı esas alınır.

B) İKİNCİL HALKA ARZLAR

İkincil halka arz sonrasında şirket paylarının tâbi olacağı grubun değişmesi söz konusu ise, ikincil halka arzın tamamlanmasından sonra halka arz edilen payların yatırımcı hesabına geçildiği günün ertesi günü, şirket payları yeni grubuna dâhil edilerek değişiklik kamuya
duyurulur.

C) YAKIN İZLEME PAZARINA ALINMA

D Grubunda yer almayan bir payın herhangi bir sebeple YİP’e alınması durumunda grup değişikliği kamuya duyurulur ve şirket payları YİP’e alındığı tarihten itibaren D Grubuna dâhil edilir.

Ç) D GRUBUNDA BULUNAN PÖİP, NYİP VE YİP’TEN DİĞER GRUPLARA GEÇİŞ

D Grubunda bulunan PÖİP, NYİP ve YİP’e dâhil olan payların diğer düzenlemeler kapsamında D Grubunda yer almayan bir pazara geçmesi durumunda söz konusu payların dâhil olacağı gruplar, pazar geçişinin yapıldığı tarihte kamuya duyurulur.

D) ŞİRKET BİRLEŞMESİ VEYA BÖLÜNMESİ

Payları Borsada işlem gören bir şirketin devralan şirket olduğu birleşme işlemlerinde şirketin birleşme öncesindeki grubu birleşme işleminden sonra da devam eder. Payları Borsamızda işlem görmeyen bir şirketin devralan şirket olduğu ve birleşmeden sonra devralan şirketin
Borsada işlem görmeye başlayacak olması hâlinde grup belirlenerek işlem görmeye başlamadan önce kamuya duyurulur.
Bölünme işlemlerinde, bölünen şirketin bölünme işleminden önceki grubu bölünme işleminden sonra da devam eder. Şirket bölünmesi sonucu oluşacak yeni şirket veya şirketler için gruplar ayrıca belirlenir.

E) ŞİRKETİN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI STATÜSÜNDEN ÇIKMASI

Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde işlem gören bir şirketin, başka bir şirket türüne dönüşmek suretiyle bu statüden çıkarak işlem görmeye devam edecek olması ve YİP’e alınmaması hâlinde söz konusu paylar yatırım ortaklığı statüsü dışında işlem göreceği ilk
gün ilgili gruba dâhil edilir. Grup değişikliği olması hâlinde yeni grup kamuya duyurulur.

F) TEK FİYAT İŞLEM YÖNTEMİNDE DERİNLİK BİLGİSİ VERİ YAYINI

ABCD düzenlemesinin uygulamasında tek fiyat işlem yönteminin uygulandığı tüm piyasalar, pazarlar ve platformlarda derinlik bilgisi olarak tek fiyatın hesaplandığı ve tek fiyattan işlemlerin gerçekleştiği bölümde oluşan tek satırlık derinlik bilgisi yayımlanır
ve veri yayın kuruluşlarına gönderilir.

G) HALKA AÇIK PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL’NİN ALTINDAKİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI PAYLARININ DURUMU

Bilindiği üzere  piyasa yapıcılı sürekli müzayede işlem yöntemine ilişkin Pay Piyasası düzenlemeleri uyarınca borsa yatırım fonları, aracı kuruluş varantları, sertifikalar ile halka açık piyasa değeri 10 milyon TL’nin altındaki menkul kıymet yatırım ortaklıkları paylarının
zorunlu olarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem görmesi gerekmektedir.
Bahse konu yatırım ortaklıkları, ABCD düzenlemesinin uygulamasında kullanılacak veri seti ve ilgili olduğu dönem dikkate alınarak belirlenecek ve duyurulacaktır.

17:5891.157
Değişim :  0,51% |  459,91
Açılış :  91.032  
Önceki Kapanış :  90.697  
En Yüksek
91.419
En Düşük
90.591