Bütçe, 2017`de 47.4 milyar TL açık verdi

15.01.2018 10:37

Son güncelleme : 15.01.2018 16:34

2017 Aralık ayı bütçe açığı 20,9 milyar TL olarak kayıtlara geçerken, 2017 genelinde bütçe açığı 47,4 milyar TL oldu.AA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017 bütçesi 47,4 milyar lira  açık verdi. Bu, Orta Vadeli Program'da (OVP) revize edilen rakamdan 14,3 milyar  lira daha olumlu." dedi. 
 
Ağbal, Bakanlıkta 2017 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine  ilişkin basın toplantısı düzenledi.
 
Geçen yılın, genele yaygın bir şekilde büyümenin arttığı bir yıl  olduğunu ifade eden Ağbal, bu büyümenin de ekonomiye önemli katkılar sağladığını  söyledi.
 
Ağbal, 2017'de küresel ticaret artarken finansal koşulların da  elverişli bir ortam sunduğunu dile getirerek, "Emtia fiyatları toparladı. Politik  ve jeopolitik risklerde önceki yıllara göre görece azaldı. 2018 ve yakın vadeye  ilişkin küresel ekonomide büyümenin güçlü ve genele yaygın bir şekilde devam  edeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede 2018'de küresel ekonominin yüzde 3,7  büyümesi öngörülmektedir. " diye konuştu.
 
Ağbal, küresel üretim, yatırım, özel tüketim ve istihdama ilişkin öncü  göstergelerin de küresel ekonomideki canlanmanın artarak devam edeceğini  gösterdiğini belirtti.
 
Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü büyüme performansı ortaya koyduğuna  işaret eden Ağbal, "Uygulamaya koyduğumuz makro finansal düzenlemeler ile  başlattığımız mali destekler sayesinde Türkiye ekonomisi çok hızlı bir şekilde  toparlanma kaydetti. 2016 yılında, darbe girişimi sonrası dönemde ekonominin  yakın vadede toparlanamayacağı, Türkiye ekonomisinin birkaç yıl içerisinde çok  düşük oranlarda büyüyeceği tahminleri yapılıyordu. Hükümet olarak ilk andan  itibaren arka arkaya kararlar aldık, destek paketleri açıkladık ve aynı dönem  yine Meclisten önemli yasal düzenlemeleri de geçirdik." şeklinde konuştu.
 
Ağbal, geçen yılın üç çeyreğinde Türkiye ekonomisinin ortalama yüzde  7,4 büyüdüğünü ifade ederek, Türkiye'nin bu performansıyla OECD ülkeleri arasında  en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu belirtti.
 
"MALİ DİSİPLİN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLDÜ"
 
Geçen yılın bütçe uygulama sonuçlarını açıklayan Ağbal, şunları  kaydetti:
 
"Aralık ayında bütçe giderleri 76,6 milyar lira, faiz hariç giderler  75,2 milyar lira, faiz giderleri 1,4 milyar lira, bütçe gelirleri 55,8 milyar  lira, vergi gelirleri 46,8 milyar lira. Aralık ayında ortaya çıkan bütçe açığı  ise 20,9 milyar lira. 19,5 milyar lira faiz dışı açık meydana geldi.
 
Aralık ayı gerçekleşmeleriyle beraber 2017 yılı merkezi yönetim  bütçesi sonuçları da kesinleşmiş oldu. 2017'de bütçe giderleri 677,7 milyar lira,  faiz hariç giderler 621 milyar lira, faiz giderleri 56,7 milyar lira, bütçe  gelirleri 630,3 milyar lira, vergi gelirleri 536 milyar lira, en önemlisi yıl  sonu itibarıyla oluşan bütçe açığı 47,4 milyar lira ve yılın tamamında oluşan  faiz dışı fazla ise 9,3 milyar lira. Dolayısıyla 2017 yılı kesinleşen bütçe  rakamlarına göre, gerek bütçenin dengesi itibarıyla gerekse oluşan kompozisyon  itibarıyla kamu maliyesi açısından mali disiplinin kararlılıkla sürdürüldüğünü  ortaya çıkaran bir tablo."
 
"OLUMLU BÜTÇE PERFORMANSI"
 
Geçen yılın başında bütçe açığını 47 milyar lira olarak öngördüklerini  anımsatan Ağbal, "En son açıkladığımız Orta Vadeli Program'da özellikle artan  harcamalar nedeniyle yıl sonunda bütçe açığını 61,7 milyar lira olarak revize  etmiştik. O rakamı esas alırsak bütçe açığında yaklaşık 14,3 milyar lira daha  olumlu bir bütçe performansı oluşmuş oldu. Bütçe açığı noktasında, merkezi  yönetim bütçesi itibarıyla hedef bütçe açığını gerçekleştirmiş durumdayız."  değerlendirmesinde bulundu.

2017 sonu kamu maliyesi görünümünün,  makrofinansal görünümü ve sermaye girişlerini olumlu yönde etkileyeceğini dile  getiren Ağbal, bunun, ekonomik istikrarın devamı için alınacak kararlarla  ekonomide verimliliği artıran yapısal reformlara da alan oluşturacağını ifade  etti.
 
Söz konusu güçlü bütçe performansında bütçe gelirlerindeki artışın  önemli rol oynadığına dikkati çeken Ağbal, bütçe gelirlerinin 630,3 milyar lira  ile bütçe hedefine göre 32 milyar lira, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine  göre 18,3 milyar lira daha fazla olduğunu söyledi.
 
Ağbal, ekonomideki olumlu performansın vergi gelirlerindeki artış  oranını da bütçede öngörülenin üzerine taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
"Yılın ikinci yarısında vergi gelirlerinde ve diğer gelirlerde artışın  yukarı yönde olacağını söylemiştik. Gerçekleşmelerin söylediklerimizle uyumlu  olduğunu görüyoruz. Vergi gelirlerimiz yıl sonu itibarıyla bütçe hedefimizin 25  milyar lira üzerinde gerçekleşti. Vergi dışı gelirlerde de yıl sonu itibarıyla  bütçe hedefimize göre 7 milyar liranın üzerinde artış var. 2017'de vergi  gelirleri tahsilatı 2016 yılına göre yüzde 16,8 arttı."
 
"SEKTÖREL VERGİ İNDİRİMLERİ EKONOMİYİ CANLANDIRDI"
 
2017 yılının başında öngörülen büyüme oranının yüzde 4,4 olduğunu  anımsatan Ağbal, "OVP'de söz konusu oranı yüzde 5,5 olarak revize ettik. Şimdi  rakamlar işaret ediyor ki Türkiye'nin 2017 sonu itibarıyla büyüme oranı yüzde 7  civarında olacak." değerlendirmesinde bulundu.
 
Ağbal, sektörel vergi indirimleri kapsamında mobilyada, beyaz eşyada,  konutta geçici indirim yaptıklarına işaret ederek, bunun ekonomiyi  canlandırdığını ve vergi gelirlerinde yılın ikinci yarısında artış sağladığını  söyledi.
 
"VATANDAŞ VERGİSİNİ TAM VE ZAMANINDA ÖDEDİ"
 
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, ekonominin, kamu maliyesinin  toparlanamayacağı, bütçe açıklarının kontrol edilemeyeceği yönünde söylemlerin  olduğunu hatırlatan Ağbal, Türkiye ekonomisinin, gücünü ortaya koyduğunu ve  vatandaşın bu canlanmaya paralel olarak vergisini zamanında ve tam olarak  ödediğini ifade etti.
 
Ağbal, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerinin 2016 'da cari yıl  içinde tahakkuk ettirdiği vergilerle tahsilatların oranının yüzde 87 olduğunu  belirterek, "2016’da her 100 liralık vergi tahakkukunun 87 lirasını vatandaş  kendisi gönüllü olarak ödedi. 2017’de bu oran, yüzde 94’e çıktı. Bu son derece  önemli. Vergilerini tam ve zamanında ödeyen tüm vatandaşlarımıza, vergi  mükelleflerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
 
Özel tüketimin, ihracatın, inşaat ve makine teçhizat harcamalarının  arttığını, istihdamın hızla toparlandığını dile getiren Ağbal, artan ekonomik  büyüme ve talebin, vergi gelirlerini olumlu yönde etkilediğini söyledi.
 
Ağbal, yılın son çeyreğine ilişkin OVP'de öngörülen makro finansal  tahminlere göre ithalat fiyatlarının, kur seviyesinin, enflasyon tahminlerine  göre gerçekleşmelerin farklı düzeyde oluşmasının da vergi gelirlerinin beklenenin  üzerinde artmasına neden olduğunu aktardı.

AK Parti hükümetlerinin son 15 yıllık bütçe performansının bütçe açığı  hedefinden daha düşük ya da hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu hatırlatan  Ağbal, "AK Parti hükümetleri olarak son 15 yıldır bütçe disiplinine her zaman  büyük bir önem verdik, ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Bütçe politikalarında  her zaman için ihtiyatlı olduk ama bu dönem içerisinde aynı zamanda ülkemizin  kalkınması için ihtiyaç olan yatırımlardan asla vazgeçmedik. Yatırımlara her  zaman daha fazla kaynak ayırdık." diye konuştu.
 
Ağbal, en büyük başarının faiz bütçesini azaltırken bütçe içerisinde  hizmet kalemlerinin payını hızlı bir şekilde artırma olduğunu kaydederek, bu  sayede 15 yılda kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde arttığını, eğitim, sağlık,  araştırma-geliştirme ve diğer kamu hizmetlerinde ardı ardına imzalar attıklarını  anlattı.
 
Bir ülkenin bütçe performansını değerlendirmede bütçe açığının milli  gelire oranının esas alınan ölçütlerden biri olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle  konuştu:
 
"2017 yılı başında bu dönemki Orta Vadeli Program (OVP) rakamlarını  esas aldığımızda, hedeflenen bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,5  civarındaydı. En son OVP'de merkezi yönetim bütçesi açığının milli gelire oranı  yüzde 2'ye yükseltmiştik. Açıklamış olduğum bütçe açığı rakamları bu açıdan son  derece sevindirici. Yaptığımız değerlendirmeye göre, 2017 sonu itibarıyla merkezi  yönetim bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,5 seviyesinde kalmış olacak. Bu  da Türkiye'nin mali disiplinini kararlı bir şekilde sürdürdüğünün açık bir  göstergesidir."
 
Ağbal, merkezi yönetim bütçesinde elde edilen olumlu başarının genel  devlet bütçe dengesini de olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, OVP'de 2017  için genel devlet bütçe dengesinin yüzde 2,4 olarak tahmin edildiğini, merkezi  yönetim bütçesindeki olumlu gelişmeye paralel olarak 2017 sonu genel devlet  bütçesi açığının mili gelire oranının da yüzde 2'nin altına düşeceğini ifade  etti.
 
"2017'DE KAMU BORCUNUN MİLLİ GELİRE ORANI YAKLAŞIK YÜZDE 28"
 
Mali disiplin konusunda sadece 2016 veya 2017'ye odaklanılmaması  gerektiğini bildiren Ağbal, şu bilgileri verdi:
 
"Özellikle 2010 sonrası dönemde küresel ekonomik krizin oluşturduğu  ülke bütçeleri üzerinde ağır tahribatlar meydana geldi. 2010 sonrası dönemde  gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde birçok ülkenin bütçe  açıkları, kamu borcunun milli gelire oranı önemli ölçüde arttı. Bu açıdan elde  ettiğimiz performansı 2010-2017 aralığında da değerlendirdiğimizde ortaya şöyle  bir tablo çıkıyor; 2010 yılından bu yana geçen son 8 yılda, Türkiye'nin genel  devlet açığının milli gelire oranı ortalama yüzde 1,1 olmuştur. Bu son derece  çarpıcı, son derece başarılı bir sonuçtur."
 
Ağbal, bütçe disiplininde elde edilen başarının kamu borç yükünü de  hızlı bir şekilde aşağı çektiğini kaydederek, 2010 sonrası dönemde birçok ülkenin  kamu borcunun milli gelire oranının hızlı bir şekilde arttığını bildirdi.
 
Türkiye'nin ise bu dönemde kamu borcunun milli gelire oranını düşüren  nadir ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Ağbal, "2017 yılı sonunda  Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yaklaşık yüzde 28 civarında  olacaktır, bu da son derece önemli bir başarıdır." dedi.
 
"2010-2017 DÖNEMİNDE BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI ORTALAMA  YÜZDE 1,1"
 
Son 8 yılda ortalama bütçe açığının milli gelire oranını diğer  ülkelerle karşılaştıran Ağbal, "2010-2017 döneminde G7 ülkelerinde bütçe açığının  milli gelire oranı ortalama yüzde 5, OECD ülkelerinde yüzde 4,5, Avro Bölgesi'nde  yüzde 3,1, gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ise bu oran yüzde 2,8. Aynı  dönemde Türkiye'nin bütçe açığının milli gelire oranı ortalama yüzde 1,1. Bu  açıdan bakıldığında Türkiye'nin sağladığı başarı aşikar." diye konuştu.
 
Ağbal, bu dönemde ortalama kamu borç stokunun milli gelire oranını da  karşılaştırarak, "2010-2017 döneminde, G7 ülkelerinde kamu borcunun milli gelire  oranı yüzde 118, OECD ülkelerinde yüzde 107, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 41.  Türkiye'de ortalama bu oran yüzde 31.Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı  itibarıyla ortaya çıkan performansı da son derece çarpıcı." dedi.
 
Geçen senenin bütçe performansının bu kadar olumlu olmasının kamu  tasarruflarını desteklediğini bildiren Ağbal, ayrıca cari açığın daha da aşağı  çekilmesi, enflasyonla mücadeleye katkı sunması ve makrofinansal istikrarı olumlu  yönde etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

18:051.461
Değişim :  0,29% |  4,18
Açılış :  1.461  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.464
En Düşük
1.455
BIST En Aktif Hisseler18:05
AYES 20,76 1.039.844 % 9,96  
OYYAT 22,54 154.030.334 % 9,95  
BERA 27,02 108.733.280 % 9,93  
BOBET 5,35 449.133.468 % 9,86  
EUKYO 5,86 3.063.626 % 8,32  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3838 8,4047 % -0,28  
Euro 10,1457 10,1808 % -0,94  
Sterlin 11,8034 11,8626 % -0,92  
Frank 9,3019 9,3579 % -0,86  
Riyal 2,2301 2,2413 % -0,47  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 -21,71  
Altın Gr. 506 506 -8,45  
Cumhuriyet 3.367 3.419 -34,00  
Tam 3.346 3.430 -44,14  
Yarım 1.617 1.659 -21,35  
Çeyrek 811 830 -10,67  
Gümüş.Ons 27,90 27,94 -0,07  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 -0,06  
B. Petrol 72,60 72,60 0,08