Ä°hracatta 2020 hedefi 190 milyar dolar

09.01.2020 13:48

Son güncelleme : 10.01.2020 09:36

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5`in üzerinde bir artışla gidildiğini belirterek, "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar" dedi.AA

AA Finans Masası canlı yayın konuÄŸu olan Türkiye Ä°hracatçılar Meclisi (TÄ°M) BaÅŸkanı Ä°smail Gülle, ihracatçılar olarak  2019'u baÅŸarıyla bitirdiklerini, özellikle geçen yılın son ayında önemli bir  artış yakaladıklarını söyledi.

Bu paralelde yılın 9. günü geride kalırken, ihracatta ocakta geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gittiklerini aktaran Gülle,  "Bu rakamları devam ettireceÄŸiz gibi gözüküyor. Ä°nÅŸallah ocak ayına da geçen  yılın üzerinde bir rekorla baÅŸlarız. Geçen yılki ocak ayı ihracatımız 14-15  milyar dolar civarındaydı. Şu anda buna göre bir yüzde 5 artış görünüyor." diye  konuÅŸtu.

Gülle, bu yıl ihracat hedeflerinin 190 milyar dolar olduÄŸu bilgisini  vererek, ÅŸunları kaydetti:

"Biz bu yıl 190 milyar dolarlık ihracat hedefi bazında çalışacağız, bu  rekoru geniÅŸletmek için üreteceÄŸiz. Çok zorlu bir dünya ticaretinden geçiyoruz  ama buna raÄŸmen ihracatımızın artış trendinde gitmesi önemli. Ülkelerin  ticaretlerini geniÅŸletmek için aldığı kararların etkisi mutlaka ticaretimize  yansıyacak ama hayat devam ediyor. Dünyada insanlar tüketmeye devam ediyor.  Küçülmek deÄŸil, artık bundan sonra bugüne kadar yaptığımız politika ve  stratejilerin neticelerini alarak, daha katma deÄŸerli, daha moda tasarım  ürünlerle, daha yüksek deÄŸerli ürünlerle ihracata devam edeceÄŸiz. Hatta biz 190  milyar dolar deÄŸil, 200 milyar dolar seviyesindeki rakamları dile getiriyoruz.  Hükümetimizin de desteÄŸini alıyoruz. Biran evvel ikili rakamlara geçmemiz lazım."

"BU YIL SONUNDA İHRACATIMIZI REKORLA KAPATACAĞIZ"

Ä°smail Gülle, 2018'in Türkiye ekonomisi için önemli bir çelme  olduÄŸunu, bozulan dengelerin toparlanması ve tüm parametrelerin yerine  konulmasının bir süreç aldığını ifade etti.

Bu süreçte ihracat ailesinin büyüme ve geliÅŸmeye verdikleri katkının  son derece anlamlı olduÄŸunu vurgulayan Gülle, "Gönül rahatlığı ile söylüyorum ki  bu yıl sonunda ihracatımızı rekorla kapatacağız. Bunun altını dolduracak  parametrelerimiz var, çalışmalarımız var. Bu çalışmaların neticesini biz rekor  olarak görüyoruz. Dünyadaki konjonktürel geliÅŸmelerin de çok anormal ÅŸeyler  olmadığı takdirde ihracatımızı artıracağız." deÄŸerlendirmelerini yaptı.

Gülle, ihracatın içerisinde yüksek teknolojili ürünlerin payının  arttığına iÅŸaret ederek, bazı sektörlerde de deÄŸer olarak Avrupa ortalamasının  üzerinde rakamların elde edildiÄŸine dikkati çekti.

Politikalar bazında ihracatın desteklendiÄŸini anlatan Gülle, "Sayın  bakanımızın açıkladığı gerek Ä°VME, yani Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin yatırımı  bazında, gerekse diÄŸer yatırım ve büyümelerle ilgili çok ciddi teÅŸviklerin  olduÄŸunu görüyoruz. Bunların devreye girmesi de zaten bu söylediklerimizin altını  dolduran önemli bir gösterge." dedi.

KURUN Ä°HRACATA ETKÄ°SÄ°

Gülle, ihracatın 2019'u yüzde 2'nin üzerinde bir artışla kapattığını  ifade ederek, "Yüzde 2 artışı miktar olarak çok daha fazla ama deÄŸer olarak bunu  küçümsememek gerekiyor. Dünyanın belli büyük ekonomilerinin çok ciddi oranlarda  düÅŸüÅŸlerle kapattığı bir ortamda yüzde 2 ile de bunu götürmek son derece önemli."  dedi.

Kurun ihracata etkisine de deÄŸinen Gülle, "Şu anda bizim ihracatımıza  etkisi 5 milyar dolar seviyesinde. Bu son derece önemli. Sadece bir hesap  yaparken kullandığınız bir çarpımdan dolayı kayıp. DiÄŸer taraftan tabii maliyet  bazıyla girdi maliyetlerinin dolar satışında Avrupa'ya satışında avro olduÄŸu bir  ortamda bir de böyle tersine durumla karşılaşıyoruz. Yani özellikle ABD'nin  çelikle ilgili almış olduÄŸu karar, Avrupa BirliÄŸi'nde otomobille ilgili yaÅŸanan  daralma var. Bu ikisinin üst üste koyduÄŸunuz zaman yaklaşık iki kalem 10 milyar  dolarlık bir ticaret kaybı çıkartıyor ortaya." deÄŸerlendirmelerini  yaptı.

"TÜRKÄ°YE, BU COĞRAFYA Ä°ÇÄ°N BÄ°R ROL MODEL"

Ä°smail Gülle, ABD ile Ä°ran arasındaki gerilimin bölge ihracatına  yansımasına iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin çok zorlu bir coÄŸrafi konumda bulunduÄŸuna dikkati çeken  Gülle, ÅŸunları söyledi:

"Tarih boyunca hep böyle olmuÅŸ. Buradaki zenginlikleri, nimetleri,  petrolü, enerji ve enerjiyle ilgili getirileri hiç bu bölge halkı yememiÅŸ,  kullanamamıştır. Çok tezat bir görüntü var. Bu kadar deÄŸerli yer altı kaynakları  var ama üstünde inanların fakirliÄŸi, kalkınmamışlığı var. O açından bu süreç öyle  görünüyor ki en azından enerji burada olduÄŸu sürece de devam edecek. Biz buna  raÄŸmen bu kadar olumsuz konjonktüre raÄŸmen bir istikrar abidesi olarak hem  yönetsel olarak hem de iÅŸlevsel olarak bunu koruyor olmamız bu bölge adına, bu  bölgenin daha da kötü olmaması adına çok önemli bir duruÅŸtur."

Gülle, Türkiye'nin bu coÄŸrafya için bir rol model olduÄŸunu belirterek,  "Özellikle son yıllarda yapmış olduÄŸu ataklar, yatırımlar, büyüme, teknoloji  alanındaki, savunma sanayisindeki geliÅŸmeler var. Biz yer altı kaynaklarımızla  deÄŸil yer üstündeki insan kaynağımızla yatırımcımızla sanayicimizle bunu  saÄŸladık. O açıdan bu tür ÅŸeyler bize mutlaka ki istikrarın olduÄŸu bölgeyle  ilgili ticaretimizde bir avantaj getirir diye bekliyoruz. Özellikle bazı  pazarlarla bunun olumlu etkilerini de kısa zamanda göreceÄŸimiz kanaatindeyiz."  diye konuÅŸtu.

"BORSADA KISA ZAMANDA ARTIŞ OLMASI GÜZEL, BORSA Ä°STÄ°KRARIN BAROMETRESÄ° GÄ°BÄ°"

Bölgedeki ABD-Ä°ran gerginliÄŸinin ihracata etkisine iliÅŸkin soru  üzerine Gülle, her gün yeni bir olayla karşılaşıldığını belirterek, "2019'da  siyaset de ticaret de üzerine düÅŸeni doÄŸru yaptı. Herkes görevini iyi tamamladı.  Dünyanın aklıselim liderlerin aklıselim baÅŸkanların yönetimine ihtiyacı var.  Dünyanın çok kolaylıkla ayarının bozulduÄŸunu görüyoruz. Ä°ki devlet baÅŸkanının  açıkladığı olumlu hava hem bölgeyi hem de ekonomileri rahatlattı. Borsada kısa  zamanda artış olması güzel. Borsa istikrarın barometresi gibi eÄŸer orada artış  varsa, güven ve huzur var demektir." diye konuÅŸtu.

Gülle, Ä°ngiltere'nin Brexit sürecini yönetmekte baÅŸarılı olamadığına  iÅŸaret ederek, ÅŸunları kaydetti:

"Bizler bu süreçten etkilendik. Bundan en çok otomotiv sektörümüz  etkilendi. 500 milyon dolar seviyesinde ihracatımızda düÅŸüÅŸ oldu. Bu kadar  belirsizliÄŸin olduÄŸu ortamda ihracatımızı devam ettirmek de önemli. TÄ°M ve  bakanlık olarak sektörünü bilgilendirici çalışmalar yaptık ve yapmaya devam  ediyoruz. Brexit'te artık anlaÅŸmalı bir ayrılığın olacağı belli oldu. EÄŸer bu  bizim kaldığımız pozisyonda kalarak çıkması durumunda çok sorunlu bir ayrılık  deÄŸil. Bunun haricinde farklı bir ayrılıkla gelip sistemin dışında kalırsa bütün  ülkelerle ticaret anlaÅŸmalarına gideceÄŸi durum olursa bundan etkilenebiliriz. Ama  bunu çok tercih edeceÄŸini zannetmiyorum. Brexit'te fırsatlar olabilir.  Ä°ngiltere'nin vereceÄŸi karar Türkiye'nin pozisyonunu belirleyecek. Gümrük BirliÄŸi  açısından bunu iyi yönetmemiz bizler için önemli."

"190 MÄ°LYAR DOLAR Ä°HRACATI 2019'DA YAPMAMAMIZ Ä°ÇÄ°N HÄ°ÇBÄ°R SEBEP YOKTU"

Avrupa BirliÄŸi (AB) ile olan Gümrük BirliÄŸi AnlaÅŸması'nın  güncellenmesi konusunda 2019 yılında hiçbir ÅŸey yapılmadığına dikkati çeken  Gülle, bugün ihracat artışının sınırlı kalmasındaki en önemli etken Avrupa'daki  daralma olduÄŸunu kaydetti.

Gülle, hem çelikte hem de otomobilde ciddi bir etkileÅŸim görüldüÄŸünü  aktararak, "Hem otomotiv hem de çelik sektörümüzün negatif vermesinde AB ve ABD  etkili oldu. Bu iki pazardaki etkileÅŸimden dolayı negatif çıktı. 190 milyar dolar  ihracat yapabilir miyiz? Ä°nanın ki 190 milyar dolar ihracatı geçen sene  yapmamamız için hiçbir sebep yoktu. Bu kadar olumsuzluÄŸa raÄŸmen ihracatı artı  çıkarıyoruz. Olan iÅŸler elimizden kaydı gitti. Ama genel olarak siyaset  siyasetini ticaret ticaretini yaptı." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16