İşte ekonomide 100 gün içinde atılacak adımlar!

03.08.2018 17:01

Son güncelleme : 06.08.2018 09:44

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 100 gün içerisinde atılacak adımlar belli oldu.Ekonomiyle ilişkili bakanlıkların 100 günlük eylem planı belli oldu. İşte 100 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından atılacak adımlar.
 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI
 
- Kamu idarelerinin harcamalarını gözden geçirmesini ve bu şekilde tasarrufların artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenmesi
 
- Kamu harcamalarının mali kaynaklarının yönetimini tek elde toplayarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar dolar gelir elde edilmesi
 
- Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması, Çin'in panda piyasası'ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi
 
- Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine uygun şekilde tahsisatının sağlanması
 
- Yurt dışı kaynak temini amacıyla yurt dışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine gidilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması
 
- Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman faaliyetleri için altyapının geliştirilmesi
 
- E-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması
 
- Sağlık hizmetlerine ilişkin alımların Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmesi
 
- Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda alınmaya başlanarak vatandaşın vergi dairesine gitmeden işlemlerini tamamlamasının sağlanması
 
- Hâlihazırda 35 farklı hizmetin sunulduğu İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 10 yeni hizmet eklenmesi
 
- Geçiş sürecinin temel aşamalarının 10 gün içinde tamamlanması
 
- 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması
 
TİCARET BAKANLIĞI 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI
 
- EXIMBANK müşteri sayısının artırılması ve toplam müşteriler arasında KOBİ'lerin payının yükseltilmesi
 
- Hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanması
 
- Modern toptancı halleri kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanması
 
- Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve tek pencere sistemi üzerinden hizmet verilmesi
 
- Ticaret hacmimizi artırmak amacıyla mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 adet yeni Türkiye Ticaret Merkezi'nin (TTM) açılacağı ülke/şehirlerin belirlenmesi
 
- Yeni nesil Serbest Bölgelerin kurulması ve mevcut Serbest Bölgelerin katma değerli yatırım ve ihracata yönlendirilmesi
 
- Piyasa Gözetimi ve Denetimi'nin (PDG) etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla daha etkin bir PGD sistemi için ihtiyaç duyulan mekanizma belirlenerek mevzuat hazırlıklarına başlanması
 
- Rekabet Kurumu'nun, dinamik ve piyasa koşullarını yönlendirici etkisi olan işlevselliğe kavuşacak şekilde yeniden yapılandırılması ve piyasa işlerliğinin uzlaşma ve taahhüt müesseselerinin tesisiyle artırılması
 
- E-ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için uluslararası bir sembolü de içerecek şekilde 'Elektronik Ticarette Güven Damgası' sisteminin oluşturulması
 
- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde ilgili tüm STK ve özel sektör temsilcileri ile düzenli istişare ve bilgilendirme toplantılarının tamamlanması ve STK ile özel sektör temsilcilerinin yurtdışı paydaşları ile birlikte sürece aktif şekilde dahil olması
 
- BREXIT sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticaret ve ekonomik ilişkilerin zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması
 
- Türk müteahhitlik-müşavirlik sektörünün, Eximbank ve Türk bankalarının tanıtımını da içeren II. Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun düzenlenmesi
 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI
 
- Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için Yüksek Teknoloji Destek Programlarının oluşturulması
 
- Yerli ve Milli Üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere yaklaşık 1 milyar 225 milyon TL destek sağlanması
 
- Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması
 
- Savunma Sanayii Projeleri kapsamında Hassas Güdüm Kiti, EKADAS'ın TSK'ya teslimi, SOM-J Füzesinin test aşamalarının tamamlanması, 100 adet Kanatlı Güdüm Kitinin teslimatı, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nın hizmete alınması ve BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi ve ilk atış testinin yapılması
 
- Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin geliştirilmesi
 
- Bilişim ve Bilgi Güvenliği Projeleri
 
- Türkiye'nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan 3,5 milyon metre kare alana kurulu Bilişim Vadisi'nin 1. etap 2. kısmının tamamlanması
 
- 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin kuruluş sözleşmelerinin imzalanması
 
- Ar-Ge Merkezleri'nin sayısının %9 artırılarak 1000'e, Tasarım Merkezleri sayısının %8 artırılarak 27'e ulaştırılması
 
- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışmasının tamamlanması
 
- Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik 222 hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temelinin atılması
 
- Karapınar Enerji İhtisas Endüsti Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer tahsisi yapılması
 
- Sanayi Doktora Programıyla 500 Sanayi Doktora Programı öğrencisinin desteklenmesi

EKONOMİDE ATILACAK DİĞER ADIMLAR:
 
- İstanbul'daki yeni havalimanı 29  Ekim'de hizmete girecek.
 
- Kanal İstanbul Projesi'nin, ÇED ve etüt proje işleri tamamlanacak. Üç  katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin yap-işlet-devret modeliyle inşası için ihaleye  çıkılacak. Bölünmüş yol ağına 328 kilometre, otoyol ağına 120 kilometre daha  ilave edilecek.
 
- Toplam 246 kilometre uzunluğa sahip Aydın-Denizli ve Mersin-Taşucu  otoyollarının ihalesi gerçekleştirilecek. Karayollarındaki güvenliği ve konforu  yükseltmek için 893 kilometre daha bitümlü sıcak karışım kaplama yapılacak.
 
- Tünellere 30 kilometre daha ilave edilecek, Halkalı-Kapıkule Hızlı  Demiryolu'nun ihalesi yapılacak, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı hizmete sunulacak.  Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feribotu seferlere başlayacak.
 
- Mersin ve Konya'da 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik  merkezi faaliyete geçecek. Konya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kayseri'de toplam 73  kilometre şehir içi raylı sistem hattı yapımıyla, 248 araç alımı için ihaleye  çıkılacak. 13,4 kilometre uzunluğa ve 10 metre çapa sahip Silvan Tünelleri'nin  ihalesi tamamlanacak.
 
- Enerji alanında Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesi 2023'te  hizmete alınacak, Sinop Nükleer Santrali için çalışmalar devam edecek.
 
- Şırnak ve Artvin'e doğalgaz vermeye başlanacak. Denizlerdeki  hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alınacak.
 
- Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahaları  özel sektörün işletmesine açılacak.
 
- Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat  gücündeki güneş enerjisi santralleri için ilana çıkılacak. Eskişehir Alpu'da bin  megavat kurulu güce sahip termik santral inşası için ihaleye çıkılacak.  Adana-Yumurtalık'ta bir milyar dolarlık petrokimya tesisi yatırımı için arazi  tahsisi yapılacak.
 
- e-Devlet sistemi etkinleştirilecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde  icraat, plan ve proje takip sistemi kurulacak. İstanbul Uluslararası Finans  Merkezi Projesi başlatılacak.
 
- Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek, kamunun borçlanma maliyetleri  düşürülecek. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesapta yönetilerek,  yılda 3-4 milyar lira arasında ilave gelir elde edilecek.
 
- Dış borçlanmada Çin piyasasına yönelinecek, Kalkınma Bankası yeniden  yapılandırılacak, KOBİ'lere verilen destek artırılacak, 1000 liranın altında  emekli maaşı bırakmama sözü yerine getirilecek.
 
- 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan, kasım sonuna kadar  tamamlanacak.
 
- Sanayi ve Dış Ticaret sektöründe ihracatı geliştirmek, yeni dönemde de  önceliklerin başında yer alacak.
 
- Eximbank'ın müşteri sayısı ve bunun içindeki KOBİ payı artırılacak.  Yeni dönemde öncelik Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları olacak. Bunun  için gereken ülke stratejileri ve eylem planları hazırlanacak.
 
- İhracatçıların işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması uygulaması  başlatılacak. Hava, deniz ve demiryoluyla transit taşımalarda beyanname  zorunluluğu kaldırılacak, karayolunda ise ihracat refakat belgesine geçilecek.
 
- İhracat için gereken belgelerin bir bölümünün daha elektronik ortamda  düzenlenebilmesi sağlanacak. Ticaret hacmini artırmak için Türkiye Ticaret  Merkezi açılabilecek 35 yeni ülke ve şehir belirlenecek.
 
- Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil  ihtisas serbest bölgeleri kurulacak. Ürün İhtisas Borsasının gelecek yıl işler  hale getirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.
 
- Şehircilik ve konut projelerinde 100 günde 17 bin konut ve iş yeri hak  sahiplerine teslim edilecek, 16 bin konut ve iş yerinin temeli atılacak.
 
- Dar gelirliler için 15 bin 523 konut satışa çıkarılacak, 15 bin 506  konut inşasının ihalesi tamamlanacak. Satışı mümkün gözüken 50 bin kamu konutuyla  ilgili envanter çalışması tamamlanacak, ilk etapta 5 bininin satışı için  işlemlere başlanacak.
 
- Emlak Bankası tekrar faaliyete geçirilecek, imar barışı kapsamında 13  milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemler tamamlanacak.
 
- Savunma ve güvenlik alanında ise Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin  500 polis memuru, 7 bin bekçi; Jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin  175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman  erbaş alınarak güvenlik birimleri güçlendirilecek.
 
- Sınırlardaki mayın ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan  1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmaları başlatılacak.
 
- MİLGEM Projesi'nin 3'üncü gemisi Burgazada Korveti, 27 Eylül'de Deniz  Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.
 
- Yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığının  envanterine alınacak. Milli insansız uçak ANKA'dan 4, SİHA'lardan da 6 adet daha  ordunun kullanımına sunulacak.
 
- Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan bugüne kadar askerliğe müracaat  edememiş olanların da dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilmesi sağlanacak.
 
- Harita Genel Müdürlüğünün yerli harita-görüntüleme sistemleri olan  HGM-Küre ve HGM-Atlas, tüm internet kullanıcılarının hizmetine sunulacak.
 
- Düzensiz göçün önlenmesi çalışmaları için İstanbul-Tuzla, Kocaeli,  Iğdır ve Kırıkkale'de 4 yeni geri gönderme merkezi daha kurulacak.
 
- Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İHA  Komutanlığı kurulacak, Jandarmaya 2 genel maksat helikopteri ve 6 SİHA daha  kazandırılacak.
 
- Emniyet ve Jandarma 459 yeni zırhlı araçla takviye edilecek, Türk  Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan füzeler, hassas güdüm kitleri, elektronik  kripto anahtarları gibi savunma sanayi projelerinin teslimi hızlandırılacak.
 
- Turizm yeni pazarlara açılacak, Çin'in turizm pazarındaki payını  artırmak için eylem planı hazırlanacak.
 
- İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin ihalesi sonuçlandırılarak,  kütüphaneye dönüştürülen Rami Kışlası'nın birinci etabındaki fiziki gerçekleşme  yüzde 45'e çıkartılacak.
 
- Yurt içi ve yurt dışında devam eden 9 restorasyon çalışması  tamamlanacak, İzmir-Bornova, Sinop ve Tekirdağ'daki 3 yeni kültür merkezinin  inşası bitirilecek.
 
- Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek  lisans oranı artırılacak. Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçilecek.
 
- Sağlık alanında yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni  yatak daha hizmete alınacak. Kronik hastalıkları ve risk faktörlerini azaltarak  sağlıklı nesiller yetiştirmeye yönelik çalışmalar başlatılacak.
 
- Türkiye'yi sağlık turizminde marka haline getirmek için bu alanda  faaliyet gösteren kurumların sayısı artırılacak, Uluslararası Sağlık Hizmetleri  Anonim Şirketi kurulacak.
 
- Sağlık Market uygulamasıyla, bu alandaki sarf malzemelerinin temini  kolaylaştırılacak. Kamu hastanelerinin acil servislerindeki yığılmayı engellemek  için gereken önlemler alınacak.
 
- Obeziteyle mücadele yaygınlaştırılacak, acil ihtiyaç olan ve yaygın  kullanılan aşıların ülkede üretimi için proje çağrısına çıkılacak. İlaçta ve  tıbbi cihazda, çok uluslu şirketler için yerelleşmeyi, Türk firmaları için de  yerlileşmeyi ve millileşmeyi teşvik edecek bir sistem kurulacak.
 
- Yüksek teknolojili ürünlere destek sağlamak için fon şirketleriyle  protokoller imzalanacak. Türkiye Uzay Ajansı kurulacak, yerli ve milli 5G ve  ötesi için çalışmalara başlanacak.
 
- Yerli uydular için projeler geliştirecek, Uzay Teknolojileri Optik  Sistemler Araştırma Merkezi açılacak. Yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin  araca takılı testlerine başlanacak. Milli Güvenli Veri Depolama Sistemi,  üniversitelerin ortak kullanımına sunulacak.
 
- Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini, TAI, TÜBİTAK, BİLGEM,  MAM gibi kritik kurumlarda gerçekleştirilecek. 3,5 milyon metrekare alanda  kurulan Bilişim Vadisi'nin ilk etabının ikinci kısmı tamamlanacak.
 
- Ar-Ge merkezlerinin sayısı yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısı  yüzde 8 artırılacak.
 
- Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlanacak.  Damızlık koyun projesi kapsamında üreticilere, Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin  koyun verilecek
 
- 8 bin 300 hektar alan daha sulamaya açılacak, 8 bin 500 kişiye ilave  istihdam sağlanacak.
 
- Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozova gibi önemli  sulama projelerinde biten kısımlar hizmete sunulacak. Diyarbakır-Ergani, Edirne  Çokal Barajı 5'inci Kısım, Sivas-Divriği ve Alanya İçmesuyu Projeleriyle 344 bin  vatandaşa temiz ve yeterli içme suyu sağlanacak.
 
- Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmaları  bitirilecek.
 
- Ergene Nehri'nin suyunu temizlemek için yürütülen proje kapsamında  Marmara Derin Deşarj Sistemi tamamlanacak. Sudan'da ülkeye tahsis edilen 780 bin  hektar tarım arazisini yatırımcılara açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda  kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirket faaliyete geçirilecek.
 
- Beşi bu dönemde tamamlanacak millet bahçelerinden 6'sının inşasına,  22'sinin de projelerine başlanacak.
 
- İstanbul-Kayaşehir, Baruthane, Esenler ve Konya Meram Millet Bahçeleri  açılacak.
 
- İstanbul Kayaşehir'in 2, 3 ve 4'üncü etapları, Pendik, Validebağ,  Küçükçekmece, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi'nde Millet Bahçesi inşasına  başlanacak.
 
- İstanbul Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu Beştelsiz, Ankara AKM sahası  ve Gölbaşı, Konya, Yozgat-Sorgun ile stadyumdan dönüştürülecek Adana, Batman,  Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Sakarya,  Samsun, Sivas, Trabzon Akçaabat ve Avni Aker Millet Bahçeleri'nin projeleri  hazırlanacak.
 
- Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden  faydalanabilmeleri temin edilecek. Sosyal hizmet merkezlerinin sayısı 298'den  313'e çıkarılacak. İhtiyaçlarını tespit için ziyaret edilen hane sayısı 526  binden 826 bine çıkarılacak.
 
- Güvenlik yollarının uzunluğu yüzde 10 artırılarak 2 bin 526  kilometreye çıkartılacak. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi yüzde 20, Mobil Plaka  Tanıma Sistemi yüzde 27 yaygınlaştırılacak.

18:051.435
Değişim :  0,21% |  2,98
Açılış :  1.434  
Önceki Kapanış :  1.432  
En Yüksek
1.441
En Düşük
1.425
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAFKR 9,35 74.910.547 % 10,00  
KTSKR 35,44 55.296.789 % 9,99  
GENIL 13,00 781.941.785 % 9,98  
SNKRN 23,16 1.105.076 % 9,97  
PENTA 48,78 7.825.339 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6211 8,6227 % 1,21  
Euro 10,1422 10,1717 % 0,64  
Sterlin 11,9276 11,9874 % 0,82  
Frank 9,3829 9,4395 % 0,28  
Riyal 2,2920 2,3034 % 1,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 -41,08  
Altın Gr. 488 488 -5,73  
Cumhuriyet 3.246 3.295 -33,00  
Tam 3.233 3.316 -34,44  
Yarım 1.562 1.604 -16,66  
Çeyrek 784 802 -8,33  
Gümüş.Ons 24,29 24,34 -0,84  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 -0,16  
B. Petrol 70,40 70,40 -0,89