Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayınlandı

30.04.2019 14:55

Son güncelleme : 02.05.2019 07:22

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, "Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir" ifadelerine yer verildi.AA

Kurulun 25 Nisan'daki toplantısına ilişkin yayımlanan özete göre mart  ayında tüketici fiyatları yüzde 1,03 arttı ve yıllık enflasyon 0,04 puan  yükselerek yüzde 19,71 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon gıda ve enerji  gruplarında yükselirken, temel mal grubunda geriledi.

Gıda yıllık enflasyonu taze meyve ve sebze fiyatlarındaki belirgin  artışa bağlı olarak yükseldi. Enerji fiyatlarındaki yükselişte ise uluslararası  petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmeler etkili oldu. Bu dönemde hizmet  enflasyonu yataya yakın bir seyir izlerken, temel mal enflasyonundaki yavaşlama  eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürdü. Bu görünüm altında, çekirdek  enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama devam etti, ana  eğilimlerindeki düşük seviyeler korundu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu mart ayında 0,52  puan artarak yüzde 29,77’ye yükseldi. Bu gelişmede taze meyve-sebze fiyatları  kaynaklı olarak işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici oldu. İşlenmiş gıda  grubunda fiyat artışları ılımlı seyretti, grup yıllık enflasyonu geriledi.

Enerji grubu fiyatları yüzde 1,94 arttı ve grup yıllık enflasyonu 1,84  puanlık yükselişle yüzde 16,41 oldu. Bu gelişmede döviz kuru ve uluslararası  petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak yükselen akaryakıt ve tüp gaz  fiyatları etkili oldu.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu mart ayında 1,30 puan düşüşle yüzde  19,92’ye geriledi. Bu dönemde, yıllık enflasyon tüm alt gruplarda düşüş gösterdi.  Dayanıklı mal grubunda otomobil fiyatlarındaki düşüş belirleyici olurken, giyim  grubunda yeni sezon açılışındaki fiyat artışı bir önceki yılın altında  gerçekleşti. Diğer temel mallar grubunda ise yıllık enflasyon yavaşlamakla  birlikte yüksek seviyesini korudu. Özetle, temel mal grubu enflasyonunda  kaydedilen ılımlı seyirde zayıf iç talep koşullarının etkisi izlendi.

Hizmet grubu enflasyonu bir önceki aya kıyasla 0,07 puan artarak yüzde  15,21'e yükseldi. Yıllık enflasyon lokanta-otel, kira ve ulaştırma hizmetlerinde  sınırlı oranlarda düşüş gösterirken diğer hizmetler grubunda yükseldi. Ulaştırma  grubu enflasyonu şehir içi yolcu taşımacılığı öncülüğünde geriledi. Diğer  hizmetler enflasyonunda ise bakım-onarım hizmetleri ile eğitim hizmetleri  fiyatlarındaki özel okul ücretleri kaynaklı artış öne çıktı. Hizmet enflasyonu iç  talep koşullarındaki yavaş seyre karşın, gerek maliyet unsurları gerekse geriye  doğru endeksleme neticesinde yüksek seviyesini korudu.

"CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME EĞİLİMİNİN SÜRMESİ BEKLENMEKTE"

PPK toplantı özetine göre gayri safi yurt içi hâsıla 2018 yılının  dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,0, dönemlik yüzde 2,4 oranında daraldı.  Böylelikle, 2018 yılı büyümesi yüzde 2,6 olarak gerçekleti. Son çeyrekte iktisadi  faaliyetteki daralma yurt içi talep kaynaklı olurken, net ihracat büyümeye güçlü  katkısını sürdürmüş ve ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşti.

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam  ettiğini gösteriyor. Finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyet  yavaş bir seyir izlemiyor. Kamu harcamalarındaki artış, dayanıklı mallardaki  vergi indirimlerinin süresinin uzatılması ve kredi hacmindeki kısmı yükselişin  ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmayı desteklediği  değerlendirildi. Bu doğrultuda iktisadi faaliyette bir önceki çeyreğe göre kısmi  bir toparlanma gözlenirken toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönlü  katkısı devam ediyor. Yakın dönemde finansal oynaklık ve risk primi  göstergelerindeki artış yurt içi talep görünümü üzerinde aşağı yönlü riskleri  arttırıyor.

Son dönemde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere küresel büyüme  görünümüne ilişkin yavaşlama sinyallerine rağmen dış talep nispeten gücünü  koruyor. Yurt içi talepteki yavaşlamaya bağlı olarak firmaların dış piyasalara  yönelme eğilimi ve pazar çeşitlendirme esnekliği mal ihracatını destekliyor,  gecikmeli döviz kuru etkileri, krediler ve iktisadi faaliyetteki yavaş seyir  ithalat talebini sınırlıyor, canlı seyreden turizm talebiyle birlikte dış  dengedeki iyileşme hızlı bir şekilde devam ediyor. Gelecek dönemde cari dengedeki  iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

İşgücü piyasası verileri, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı teyit  ediyor. 2019 yılının ocak dönemi verilerine göre tarım dışı istihdam başta inşaat  olmak üzere sektörler genelinde bir önceki döneme kıyasla azaldı, işsizlik  oranları yükselişini sürdürdü.

"HAM PETROL VE DİĞER EMTİA FİYATLARI ÜZERİNDE YUKARI YÖNLÜ RİSK  BULUNUYOR"

Özete göre bir önceki PPK toplantısını takip eden dönemde, başta  Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, küresel iktisadi faaliyette gözlenen ivme  kaybı devam etti. Avrupa Bölgesi'ndeki politik belirsizliklerin sürmesi, ABD ve  Çin arasında ticaret anlaşmazlıklarının devam etmesi ve jeopolitik sorunlar,  küresel ekonomi politikaları üzerindeki belirsizliğin artmasına ve finansal  piyasalardaki kırılganlıkların devam etmesine neden oluyor. Bu durum, küresel  ekonomik aktivite üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutuyor.

Gelecek dönemde uluslararası ham petrol ve diğer emtia fiyatları  üzerinde arz yönlü etkilere bağlı olarak yukarı yönlü riskler bulunuyor. Söz  konusu risklerin belirginleşmesi durumunda, para politikası tepkisi, enflasyon  beklentileri ve fiyatlama davranışında gözlenebilecek bozulmayı kontrol altında  tutacak şekilde belirlenecek.

Gelişmiş ülke para politikalarındaki normalleşme sürecinin  ertelenmesiyle risk iştahında gözlenen iyileşme gelişmekte olan ülkelere yönelen  portföy akımlarını kısmen destekliyor.

İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir  miktar iyileşme gözleniyor. Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi  maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat  istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini gösteriyor. Bu çerçevede Kurul,  enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun  korunmasına karar verdi ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz  oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.

"PARASAL DURUŞ, ENFLASYONU HEDEFLENEN PATİKA İLE UYUMLU SEVİYELERDE TUTACAK ŞEKİLDE BELİRLENECEK"

PPK toplantı özetine göre Kurul, toplantıda nisan Enflasyon Raporu’nda  yer alması öngörülen orta vadeli tahminleri değerlendirdi. Tahminler  oluşturulurken, jeopolitik faktörler ve belirsizliklere bağlı olarak son  haftalarda yükselen ülke risk priminin, söz konusu unsurların kısmen  normalleşmesi ve sıkı para politikası duruşu ile enflasyon odaklı makro politika  bileşimi neticesinde iyileşeceği bir görünüm esas alındı. Risk primi ve finansal  oynaklık göstergelerindeki iyileşmenin gecikmesi durumunda enflasyon ve döviz  kuru beklentilerinin enflasyonla mücadeleyi güçleştirmesi söz konusu olabilecek.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki  bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyon görünümünü etkileyen  unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek parasal duruş, enflasyonu hedeflenen  patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecek.

Para politikası duruşu oluşturulurken, maliye politikasına dair esas  alınan görünüm fiyat istikrarı ve makroekonomik dengelenmeye odaklı, para  politikasıyla eşgüdüm arz eden bir politika duruşu içeriyor. Bu doğrultuda,  yönetilen/yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının geçmiş enflasyona  endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirleneceği  varsayıldı. Maliye politikasının söz konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve  bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para  politikası duruşunun da güncellenmesi söz konusu olabilecek.

Para politikası ve maliye politikası arasında kuvvetlendirilen  eşgüdümün sürekli ve sistematik bir yapıya dönüştürülmesi yönünde yürütülmekte  olan ortak çabaların fiyat istikrarını sağlamaya katkıda bulunması bekleniyor.  Bunun yanı sıra, enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara  devam edilmesi fiyat istikrarına ve dolayısıyla toplumsal refaha olumlu katkıda  bulunacak.

18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27