İşte 2015 yılında öne çıkan hisseler!

30.12.2015 18:22

2008 krizi sonrasında akıllarda iz bırakan en önemli senelerden biri de hiç kuşkusuz 2015 olacaktır. İç ve dış piyasada oldukça çalkantılı geçen bir seneyi noktalamaya hazırlanırken, zorluklar ile geçen bu yıl içerisinde karlılığını, satışlarını, aktiflerini, özsermayesini artırmayı başarmış, bununla beraber döviz yükümlülüklerini azaltmayı başaran ve temettü dağıtma politikasına devam eden belli başlı hisselerin yılın son çeyreğinde ön plana çıkmasını bekliyoruz. Yılın ilk dokuz aylık döneminde 377 şirketin toplam karının yüzde 20 azaldığını hatırlatarak bu dönemde gelişme kaydeden ve sektöründe akıllara ilk olarak gelen birkaç firmadan biri olmayı başarmış şirketlere kısaca değinelim..

TOFAŞ OTO.

Son bir yıllık dönemde %30’un üzerinde yükseliş kaydeden hissede yılın ilk 9 ayında %35 üzerinde aktif büyüme sağlanması, bununla beraber bir önceki yılın eş dönemine göre %44.84 oranında bir kar artışı olması ve ilaveten net satışlarda da geçtiğimiz yıla kıyasla %34.21 oranında bir yükseliş olması dikkat çekici. Firma yıllık bazda %35 artışla 2.3 milyar TL ciro elde ederken, firmanın yıllık bazda %41 artışla 277 milyon TL FAVÖK rakamı elde etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Şirketin ayrıca yılın ilk dokuz aylık döneminde üretim ve ihracat faaliyetlerinde sektör ortalamasının üzerinde performans sergilediğini de atlamamak gerekiyor. Ekonominin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörü, "parite" kaybından kaynaklanan olumsuzluklara rağmen 11 ayda, 1 milyon 233 bin 35 adetlik toplam üretiminin (traktörler hariç) yüzde 73'ünü (899 bin 996 adet) ihraç etti. Toplam ihracatın içinde Tofaş’ın % 17,61 paya sahip olduğunu da belirtelim.

FORD OTO.

Bu yılın ilk 9 ayı itibariyle %20.79 aktif büyüme, %88.46 esas faaliyet karı artışı, geçtiğimiz yılın eş dönemine kıyasla %17.13 net kar ve %44.77 net satış büyümesi kaydeden firma bu yıl toplam ihracat içinde %25.57 oranında paya sahip oldu. Türkiye'de ise 2015 Ocak - Kasım döneminde otomobil satışları yüzde 28,1 artarken, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamında otomobil pazarı, bu yılın Ocak - Kasım döneminde yıllık bazda yüzde 8,6 büyüme kaydetti. 2020 yılına kadar 50 ülkeye ulaşma hedefi olan, üretimin yüzde 33’ünü ihraç eden, 4 yılda 1.5 milyar dolar yatırım yapan firma olumlu seyreden ihraç satışları ile ön plana çıkabilir. Son olarak firmanın önümüzdeki yıllarda yüksek temettü verimi beklenen firmalar arasında yer aldığını da atlamamak gerekiyor.

TÜPRAŞ

Yılın ilk 9 aylık sürecinde %316.51 gibi muazzam bir esas faaliyet karında artış sağlayan, buna ek olarak yine yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın eş dönemine kıyasla %39.24 net kar büyümesi kaydeden ve özsermayesini de %21.51 artıran firma bu zorlu sene içerisinde etkileyici rakamlara ulaşmış durumda. Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Projesi’nin tüm üniteleriyle tamamen devreye girmesi ile başta motorin olmak üzere ithal edilen katma değerli ürünlerdeki yerli üretimi artmasını sağlayarak ülkemiz ekonomisi için yarattığı değeri önemli derecede artırırken, firma bu sayede daha rekabetçi ve küresel rafineri marjlarındaki dalgalanmalara karşı daha dirençli bir oyuncu haline gelmiştir. Ayrıca yüksek temettü verimi de beklenen hissenin son bir yıllık süreçte yatırımcılarına %30 üzerinde getiri sağladığını da atlamamak gerekiyor.

DEVA HOLDİNG

Son bir yıllık dönem incelendiğinde %88 üzerinde yükseliş kaydeden hissede firmanın bilançosunda yılın ilk 9 ayı itibariyle kayda değer ilerlemeler göze çarpıyor. Esas faaliyet karında %125.17, net karlılıkta %521.99 ve net satışlarda da %23.64 oranında gözlemlenen artışlar dikkat çekmektedir. Piyasa değeri 824 milyon TL olan firmanın mali performansına bir parantez açmak gerekiyor. Türkiye İlaç Sektörü önemli miktarlarda ve çeşitlilikte üretim ve ihracat olanağına sahip ve katma değeri yüksek olan sektörlerden biridir. Ayrıca Türkiye ilaç sektörü 15,9 milyar TL’lik pazar hacmiyle Doğu Avrupa (Rusya hariç) ve Ortadoğu’nun en önemli pazarı durumundadır.

BİM

Yılın ilk 9 ayı itibariyle %20.61 aktif büyüme, %35.94 esas faaliyet karı büyümesi, %41.27 net kar büyümesi, %20.39 net satışlarda büyüme ve %23.11 özsermaye büyümesi gerçekleştiren firma etkileyici rakamlara sahip. Yeni açılan mağazalar ile yakalanan istikrarlı bir operasyonel performansın yanında firmanın sağladığı istikrarlı ciro büyümesi de kar artışındaki önemli etkenlerdir. 2015-2019 yılları arasında yıllık olarak yurtiçinde 3-4 depo ve 400-500 mağaza açma hedefini sürdüren şirketin sektörüne kıyasla istikrarlı seyri de göze çarpmaktadır. Ayrıca Perakende sektörü Türkiye’nin dinamik ve göze çarpan, sektördeki şirketlerin hızlı genişleme stratejileri, güçlü nakit yaratma kabiliyetleri ile büyüme potansiyeli barındırmaktadır.

ÇİMSA

Çimento sektörünün ilk akla gelen firmalarından olan Çimsa’nın yılın ilk 9 aylık döneminde %27.33 aktif büyüme, %24.65 net kar büyümesi sağlamayı başaran firmanın 6O'tan fazla ülkeye beyaz çimento ve özel ürünler ihracatı yaptığını, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Rusya ve Güney Amerika en büyük ihracat bölgeleri arasında yer aldığını belirtmek gerekiyor. Farklı bölgelere satış gerçekleştirmesi ve ihracat yapması nedeniyle bölgesel rekabetlerden fazla etkilenmeyen firmanın geniş ürün yelpazesinin şirketin karlılığını desteklediğini de söyleyebiliriz. Ayrıca çimento şirketlerinin yüksek temettü verimlilikleri nedeniyle tercih sıralarında üst sıralarda yer almaları ve kış aylarında bu hisselere olan ilginin artması da önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Emre Özgüven /www.destekmenkul.com/ 
Destek Menkul Değerler Araştırma Uzmanı