BEYAZ FİLO (BEYAZ)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 159.702.556
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.281.361
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 42.157.492
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.157.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 35.008
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 483
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.525
Türev Araçlar 649.180
Stoklar 78.818.058
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 10.832.387
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 16.929.070
ARA TOPLAM 159.702.556
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 67.481.363
Finansal Yatırımlar 1.000
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 194.275
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 194.275
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 8.474.787
Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.766.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.289.992
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 57.521.309
TOPLAM VARLIKLAR 227.183.919
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 106.673.635
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.819.303
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 65.383.528
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 65.383.528
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.463.307
Diğer Borçlar 4.651.763
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.651.763
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 9.002.041
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.668.130
ARA TOPLAM 106.673.635
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.769.795
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.634.668
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 1.594.390
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.887.806
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.887.806
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 652.931
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 120.443.430
Ö Z K A Y N A K L A R 106.740.489
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 106.740.489
Ödenmiş Sermaye 99.687.500
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.332.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.410.867
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.410.867
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.410.867
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.038.645
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.608.309
Net Dönem Karı/Zararı 484.853
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 227.183.919
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443