FRİGO PAK GIDA (FRIGO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 17.465.909
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.740.581
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 3.214.110
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.214.110
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 813.016
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 813.016
Türev Araçlar 0
Stoklar 8.920.217
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 644.091
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11.324
Diğer Dönen Varlıklar 122.570
ARA TOPLAM 17.465.909
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 24.607.545
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 75.154
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 75.154
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 24.037.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.252
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.252
Peşin Ödenmiş Giderler 480.839
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 42.073.454
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.306.713
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 3.832.642
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.832.642
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 921.659
Diğer Borçlar 44.251
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 44.251
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 3.645.694
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 225.570
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 143.760
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 81.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 11.306.713
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.833.883
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.916.555
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 5.945.805
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.945.805
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.437.401
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.437.401
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.534.122
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 34.140.596
Ö Z K A Y N A K L A R 7.932.858
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.932.858
Ödenmiş Sermaye 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.930.257
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.930.257
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 236.982
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.672
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.614.528
Net Dönem Karı/Zararı -4.424.543
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 42.073.454
18:051.345
Değişim :  1,10% |  14,67
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.346
En Düşük
1.309