OLMUKSAN (OLMIP)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 778.400.655
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.334.534
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 428.761.773
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 389.907
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 428.371.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 29.453
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.453
Türev Araçlar 7.369.959
Stoklar 268.716.044
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 11.895.267
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 16.248.226
ARA TOPLAM 756.355.256
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 22.045.399
DURAN VARLIKLAR 137.343.831
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 407.870
Maddi Duran Varlıklar 116.798.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 998.716
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 998.716
Peşin Ödenmiş Giderler 19.138.495
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 915.744.486
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 603.979.735
Kısa Vadeli Borçlanmalar 67.976.561
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 513.354.425
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 170.629.978
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 342.724.447
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0
Diğer Borçlar 7.801.385
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.801.385
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 1.582.581
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.177.707
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.669.070
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.508.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 87.076
ARA TOPLAM 603.979.735
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.532.225
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.176.903
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.176.903
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.355.322
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 620.511.960
Ö Z K A Y N A K L A R 295.232.526
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 295.232.526
Ödenmiş Sermaye 82.102.500
Sermaye Düzeltme Farkları 90.609.827
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.928.800
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.928.800
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.928.800
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 119.465.527
Net Dönem Karı/Zararı -8.640.872
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 915.744.486
18:051.524
Değişim :  -1,43% |  -22,11
Açılış :  1.537  
Önceki Kapanış :  1.547  
En Yüksek
1.548
En Düşük
1.516