YEŞİL GMYO (YGYO)

Mali Tablolar
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 1.317.443.657
Nakit ve Nakit Benzerleri 350.693
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 120.607.302
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 54.162.250
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.445.052
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 11.077.851
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.077.851
Türev Araçlar 0
Stoklar 1.037.190.045
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 78.515.223
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.188
Diğer Dönen Varlıklar 69.651.355
ARA TOPLAM 1.317.443.657
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 790.255.497
Finansal Yatırımlar 230.020.607
Ticari Alacaklar 29.041.422
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.041.422
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 5.589.363
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.589.363
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 130.668.287
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 196.202.317
Maddi Duran Varlıklar 980.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.187
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.187
Peşin Ödenmiş Giderler 189.727.224
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 8.001.788
TOPLAM VARLIKLAR 2.107.699.154
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 977.925.368
Kısa Vadeli Borçlanmalar 301.433.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 222.103.389
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 186.524.609
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.578.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.818.326
Diğer Borçlar 189.561.332
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 167.759.363
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.801.969
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 7.089.784
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.714.637
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 120.326
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.594.311
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 977.925.368
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.000.715.818
Uzun Vadeli Borçlanmalar 112.925.633
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 786.434
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 786.434
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 886.926.643
Uzun Vadeli Karşılıklar 77.108
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 77.108
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.978.641.186
Ö Z K A Y N A K L A R 129.057.968
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 129.057.968
Ödenmiş Sermaye 235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları 0
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 70.223
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.551.466
Net Dönem Karı/Zararı -113.402.972
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.107.699.154
18:051.391
Değişim :  -1,63% |  -23,09
Açılış :  1.418  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.389