***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

16.08.2016 21:18***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 5.021.962 5.074.678 3.088.720 3.143.649
Satışların Maliyeti
-2.985.354 -2.915.125 -1.784.147 -1.772.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.036.608 2.159.553 1.304.573 1.370.794
BRÜT KAR (ZARAR)
2.036.608 2.159.553 1.304.573 1.370.794
Genel Yönetim Giderleri
-405.754 -425.743 -216.477 -223.583
Pazarlama Giderleri
-1.157.815 -1.192.673 -662.078 -705.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 82.784 67.828 37.505 19.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -87.677 -94.639 -40.897 -27.060
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
468.146 514.326 422.626 433.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 15.230 4.212 10.873 2.723
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -10.703 -2.643 -8.258 -1.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -6.823 -8.473 -3.398 -3.622
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
465.850 507.422 421.843 431.107
Finansman Gelirleri
19 400.946 427.319 149.369 166.082
Finansman Giderleri
19 -419.764 -930.628 -202.876 -279.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
447.032 4.113 368.336 318.157
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-95.923 -23.729 -66.735 -55.016
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-75.740 -81.795 -51.969 -66.020
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-20.183 58.066 -14.766 11.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
351.109 -19.616 301.601 263.141
DÖNEM KARI (ZARARI)
351.109 -19.616 301.601 263.141
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
118.945 19.800 129.720 90.599
Ana Ortaklık Payları
232.164 -39.416 171.881 172.542
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) (Tam TL) 21 0,39210000 -0,06660000 0,29030000 0,29140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 8.817 -10.480 -498.289 2.234 249.541 -235.742 4.812.035 -512.233 7.609.255 4.214.684 11.823.939
Transferler
33.295 -545.528 512.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.197 803.966 6.038 -39.416 769.391 429.520 1.198.911
Sermaye Arttırımı
5.205 5.205
Kar Payları
-272.368 -272.368 -50.030 -322.398
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
217 217 -191 26
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 9.034 -11.677 305.677 8.272 282.836 -235.742 3.994.139 -39.416 8.106.495 4.599.188 12.705.683
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.795 -15.128 48.156 32.387 282.836 -235.742 3.994.139 -197.759 7.708.056 4.865.449 12.573.505
Transferler
14.507 -212.266 197.759 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.618 230.839 -23.791 232.164 437.594 97.905 535.499
Kar Payları
-145.066 -145.066 -14.957 -160.023
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
50 50 -50 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.845 -16.746 278.995 8.596 297.343 -235.742 3.636.807 232.164 8.000.634 4.948.347 12.948.981


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
504.876 530.817
Dönem Karı (Zararı)
351.109 -19.616
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
529.092 1.058.906
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 383.860 358.161
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.456 11.746
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 524 2.806
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 570 6.966
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 8.288 1.974
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 74 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.225 27.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.225 27.916
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 65.755 65.310
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-66.626 565.730
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14.029 730
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 14.029 730
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 6.823 8.473
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
95.923 23.729
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
19 330 330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -12.889 -3.543
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.206 324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-331.590 -414.505
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-942.769 -923.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.430 -5.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.206 -313.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
488.187 517.747
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.768 310.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
548.611 624.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.264 -20.110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.471 -73.858
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-390.497 -648.844
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-14.075 -8.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.522 15.693
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-399.944 -660.800
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-312.890 -255.856
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
571.742 611.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-635.282 -499.150
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.344
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-24.480
Ödenen Temettüler
22 -160.023 -322.398
Ödenen Faiz
-102.888 -101.899
Alınan Faiz
37.890 49.170
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
151 2.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-198.511 -373.883
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
957 99.524
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.554 -274.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.888.034 1.550.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.690.480 1.276.024


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
351.109 -19.616 301.601 263.141
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.618 -1.197 -1.381 -1.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.022 -1.496 -1.726 -1.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
404 299 345 260
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
404 299 345 260
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
186.008 1.219.724 289.927 381.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
198.167 1.213.464 290.986 383.708
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.198 7.827 -1.322 -2.299
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-15.198 7.827 -1.322 -2.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.039 -1.567 263 458
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.039 -1.567 263 458
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.390 1.218.527 288.546 380.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
535.499 1.198.911 590.147 643.969
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
97.905 429.520 193.612 172.222
Ana Ortaklık Payları
437.594 769.391 396.535 471.747


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.691.735 1.891.459
Finansal Yatırımlar
0 151
Ticari Alacaklar
2.080.804 1.139.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 149.572 106.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.931.232 1.033.374
Diğer Alacaklar
57.259 57.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 57.259 57.557
Türev Araçlar
6 302 260
Stoklar
1.157.870 1.102.915
Peşin Ödenmiş Giderler
15 454.191 406.064
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
42.706 80.301
Diğer Dönen Varlıklar
16 224.209 264.372
ARA TOPLAM
5.709.076 4.942.542
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.709.076 4.942.542
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
767 767
Ticari Alacaklar
1.035 1.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.035 1.038
Diğer Alacaklar
17.040 21.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 17.040 21.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 74.324 66.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 79.693 72.298
Maddi Duran Varlıklar
10 6.401.536 6.315.908
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.352.751 10.175.787
Şerefiye
12 1.408.738 1.334.738
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.944.013 8.841.049
Peşin Ödenmiş Giderler
15 193.677 192.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 223.455 228.863
Diğer Duran Varlıklar
16 58.637 26.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.402.915 17.101.548
TOPLAM VARLIKLAR
23.111.991 22.044.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 261.851 265.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 488.070 478.781
Ticari Borçlar
1.537.651 1.022.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 53.249 22.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.484.402 1.000.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
43.229 47.697
Diğer Borçlar
746.750 646.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 746.750 646.778
Türev Araçlar
6 2.136 11.279
Ertelenmiş Gelirler
15 33.731 31.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34.421 8.174
Kısa Vadeli Karşılıklar
120.086 91.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
118.678 91.770
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.408 207
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 25.704 20.461
ARA TOPLAM
3.293.629 2.625.163
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.293.629 2.625.163
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.581.673 4.638.623
Ticari Borçlar
21.763 21.305
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.763 21.305
Diğer Borçlar
289.923 264.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 289.923 264.564
Türev Araçlar
6 0 98
Ertelenmiş Gelirler
15 1.060 1.581
Uzun Vadeli Karşılıklar
107.013 99.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
107.013 99.102
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 1.696.601 1.678.997
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 171.348 141.152
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.869.381 6.845.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.163.010 9.470.585
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.000.634 7.708.056
Ödenmiş Sermaye
13 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
13 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 3.137.684 3.137.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
13 5.845 5.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -16.746 -15.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -16.746 -15.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -16.746 -15.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
287.591 80.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 278.995 48.156
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 8.596 32.387
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 297.343 282.836
Diğer Yedekler
13 -235.742 -235.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 3.636.807 3.994.139
Net Dönem Karı veya Zararı
232.164 -197.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.948.347 4.865.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.948.981 12.573.505
TOPLAM KAYNAKLAR
23.111.991 22.044.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553303


BIST
12:381.432
Değişim :  -0,05% |  -0,74
Açılış :  1.433  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.436
En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler12:38
HLGYO 2,62 36.553.174 % 9,62  
ZRGYO 1,71 76.382.321 % 7,55  
OYLUM 7,80 4.096.670 % 6,85  
DMSAS 8,61 59.058.425 % 6,69  
SERVE 13,80 28.373 % 6,07  
12:38 Alış Satış %  
Dolar 9,2894 9,2927 % 0,88  
Euro 10,8323 10,8382 % 0,82  
Sterlin 12,7694 12,8334 % 0,58  
Frank 10,0657 10,1264 % 0,83  
Riyal 2,4694 2,4818 % 0,86  
12:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 4,97  
Altın Gr. 533 533 5,40  
Cumhuriyet 3.522 3.575 21,00  
Tam 3.512 3.600 29,32  
Yarım 1.697 1.741 14,18  
Çeyrek 851 871 7,09  
Gümüş.Ons 24,26 24,30 -0,01  
Gümüş Gr. 7,22 7,24 0,03  
B. Petrol 84,91 84,91 -0,91