***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

03.11.2016 19:23***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 8.264.994 8.259.956 3.243.032 3.185.278
Satışların Maliyeti
-4.954.043 -4.793.555 -1.968.689 -1.878.430
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.310.951 3.466.401 1.274.343 1.306.848
BRÜT KAR (ZARAR)
3.310.951 3.466.401 1.274.343 1.306.848
Genel Yönetim Giderleri
-612.375 -639.353 -206.621 -213.610
Pazarlama Giderleri
-1.783.354 -1.805.823 -625.539 -613.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 132.186 113.803 49.402 45.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -115.752 -167.887 -28.075 -73.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
931.656 967.141 463.510 452.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 22.718 8.251 7.488 4.039
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -21.102 -4.276 -10.399 -1.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -14.647 -18.585 -7.824 -10.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
918.625 952.531 452.775 445.109
Finansman Gelirleri
20 536.252 631.995 135.306 204.676
Finansman Giderleri
20 -726.714 -1.694.250 -306.950 -763.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
728.163 -109.724 281.131 -113.837
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-145.930 -7.029 -50.007 16.700
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-127.686 -130.525 -51.946 -48.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.244 123.496 1.939 65.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
582.233 -116.753 231.124 -97.137
DÖNEM KARI (ZARARI)
582.233 -116.753 231.124 -97.137
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
217.990 62.436 99.045 42.636
Ana Ortaklık Payları
364.243 -179.189 132.079 -139.773
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç / (Kayıp) (Tam TL) 22 0,61520000 0,22310000 -0,30260000 -0,23610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 8.817 -10.480 -498.289 2.234 249.541 -235.742 4.812.035 -512.233 7.609.255 4.214.684 11.823.939
Transferler
33.295 -545.528 512.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.188 1.074.327 22.451 -179.189 915.401 809.546 1.724.947
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -179.189 -179.189 62.436 -116.753
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.188 1.074.327 22.451 0 1.094.590 747.110 1.841.700
Sermaye Arttırımı
5.205 5.205
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-272.368 -272.368 -50.030 -322.398
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.052 1.052 -1.052 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 9.869 -12.668 576.038 24.685 282.836 -235.742 3.994.139 -179.189 8.253.340 4.978.353 13.231.693
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.795 -15.128 48.156 32.387 282.836 -235.742 3.994.139 -197.759 7.708.056 4.865.449 12.573.505
Transferler
14.507 -212.266 197.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.784 499.161 -19.540 364.243 842.080 308.528 1.150.608
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 364.243 364.243 217.990 582.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.784 499.161 -19.540 0 477.837 90.538 568.375
Kar Payları
-145.066 -145.066 -14.957 -160.023
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.457 1.457 -1.457 0
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 7.252 -16.912 547.317 12.847 297.343 -235.742 3.636.807 364.243 8.406.527 5.157.563 13.564.090


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.286.286 1.440.237
Dönem Karı (Zararı)
582.233 -116.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
973.501 1.942.069
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 581.416 547.199
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.250 16.624
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.119 3.702
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.480 9.897
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 16.314 3.025
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 337 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.397 33.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.397 33.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.943 108.708
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -53.470 -59.573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 153.413 168.281
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
83.487 1.215.822
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.737 1.576
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 5.737 1.576
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 14.647 18.585
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
145.930 7.029
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20 496 496
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -18.267 -7.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.449 -7.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
182 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.465 -580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-183.611 -263.543
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-740.419 -723.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.874 -166.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-669.545 -557.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.744 49.939
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
92.523 -77.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
230.712 332.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.990 -12.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
220.722 344.620
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
237.317 155.172
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.372.123 1.561.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.095 -27.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-60.742 -93.737
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-503.485 -805.912
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-14.075 -8.942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.793 28.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-523.203 -830.829
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-510.121 -821.874
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.082 -8.955
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-452.653 -431.840
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.169.633 1.332.428
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.359.991 -1.402.607
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-15.577 25.804
Ödenen Temettüler
23 -160.023 -322.398
Ödenen Faiz
-113.310 -129.361
Alınan Faiz
53.742 61.323
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-27.127 2.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
330.148 202.485
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.216 104.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
345.364 306.504
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.888.034 1.550.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.233.398 1.856.887


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
582.233 -116.753 231.124 -97.137
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.784 -2.188 -166 -991
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.230 -2.736 -208 -1.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
446 548 42 249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
446 548 42 249
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
570.159 1.843.888 384.151 624.164
Yabancı Para Çevrim Farkları
573.921 1.824.104 375.754 610.640
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.703 24.730 10.495 16.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
941 -4.946 -2.098 -3.379
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
941 -4.946 -2.098 -3.379
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
568.375 1.841.700 383.985 623.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.150.608 1.724.947 615.109 526.036
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
308.528 809.546 210.623 380.026
Ana Ortaklık Payları
842.080 915.401 404.486 146.010


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.236.564 1.891.459
Finansal Yatırımlar
5 27.278 151
Ticari Alacaklar
1.876.662 1.139.463
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 176.963 106.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.699.699 1.033.374
Diğer Alacaklar
82.134 57.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 82.134 57.557
Türev Araçlar
7 466 260
Stoklar
1.008.915 1.102.915
Peşin Ödenmiş Giderler
16 434.215 406.064
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
37.527 80.301
Diğer Dönen Varlıklar
222.061 264.372
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 13.750 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 208.311 264.372
ARA TOPLAM
5.925.822 4.942.542
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.925.822 4.942.542
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
767 767
Ticari Alacaklar
1.084 1.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.084 1.038
Diğer Alacaklar
16.925 21.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.925 21.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 66.594 66.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 83.224 72.298
Maddi Duran Varlıklar
11 6.483.663 6.315.908
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.585.241 10.175.787
Şerefiye
13 1.468.464 1.334.738
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.116.777 8.841.049
Peşin Ödenmiş Giderler
16 194.864 192.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 222.720 228.863
Diğer Duran Varlıklar
17 77.987 26.280
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.733.069 17.101.548
TOPLAM VARLIKLAR
23.658.891 22.044.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 121.566 265.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 594.886 478.781
Ticari Borçlar
1.266.556 1.022.339
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 46.055 22.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.220.501 1.000.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
47.623 47.697
Diğer Borçlar
797.454 646.778
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 797.454 646.778
Türev Araçlar
7 667 11.279
Ertelenmiş Gelirler
16 21.145 31.865
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.687 8.174
Kısa Vadeli Karşılıklar
131.234 91.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
129.539 91.770
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.695 207
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 41.592 20.461
ARA TOPLAM
3.053.410 2.625.163
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.053.410 2.625.163
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 4.701.137 4.638.623
Ticari Borçlar
22.789 21.305
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.789 21.305
Diğer Borçlar
300.777 264.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 300.777 264.564
Türev Araçlar
7 0 98
Ertelenmiş Gelirler
16 795 1.581
Uzun Vadeli Karşılıklar
112.155 99.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
112.155 99.102
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.708.566 1.678.997
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 195.172 141.152
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.041.391 6.845.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.094.801 9.470.585
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.406.527 7.708.056
Ödenmiş Sermaye
14 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
14 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 3.137.684 3.137.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
14 7.252 5.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.912 -15.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -16.912 -15.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
560.164 80.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
14 547.317 48.156
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 12.847 32.387
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 297.343 282.836
Diğer Yedekler
14 -235.742 -235.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 3.636.807 3.994.139
Net Dönem Karı veya Zararı
364.243 -197.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.157.563 4.865.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.564.090 12.573.505
TOPLAM KAYNAKLAR
23.658.891 22.044.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566096


BIST10:011.476
Değişim :  -0,26% |  -3,81
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.476
En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler10:01
VESBE 50,50 114.674.033 % 760,86  
DOKTA 29,38 1.005.912 % 9,96  
HEDEF 2,36 332.682 % 9,77  
COSMO 12,69 520.785 % 8,65  
DIRIT 4,50 22.374 % 7,40  
10:01 Alış Satış %  
Dolar 9,7788 9,7832 % 1,88  
Euro 11,3925 11,4055 % 1,90  
Sterlin 13,4555 13,5230 % 2,19  
Frank 10,6460 10,7101 % 1,95  
Riyal 2,6049 2,6180 % 2,05  
10:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 4,67  
Altın Gr. 566 566 12,91  
Cumhuriyet 3.632 3.687 -49,00  
Tam 3.613 3.704 63,86  
Yarım 1.746 1.792 30,89  
Çeyrek 876 896 15,45  
Gümüş.Ons 24,39 24,43 0,10  
Gümüş Gr. 7,68 7,69 0,18  
B. Petrol 85,09 85,09 0,45