***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 23:33


855.116
Finansman Gelirleri
27 1.105.188 832.526
Finansman Giderleri
27 -1.779.421 -1.634.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
483.401 52.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-177.512 -93.019
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -157.578 -84.927
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -19.934 -8.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
305.889 -40.055
DÖNEM KARI (ZARARI)
305.889 -40.055
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 156.469 30.740
Ana Ortaklık Payları
149.420 -70.795
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Tam TL) 29 0,25240000 -0,11956488
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 5.795 -15.128 48.156 32.387 282.836 -235.742 3.994.139 -197.759 7.708.056 4.865.449 12.573.505
Transferler
14.507 -212.266 197.759
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.121 1.735.361 25.938 -70.795 1.685.383 690.013 2.375.396
Dönem Karı (Zararı)
-70.795 -70.795 30.740 -40.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.121 1.735.361 25.938 1.756.178 659.273 2.415.451
Sermaye Arttırımı
6.071 -6.071
Kar Payları
-145.066 -145.066 -15.628 -160.694
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.128 14.128 14.687 28.815
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 -235.742 3.630.736 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 -235.742 3.630.736 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022
Transferler
-8.686 14.507 -76.616 70.795
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.218 739.540 -29.556 149.420 855.186 346.883 1.202.069
Dönem Karı (Zararı)
149.420 149.420 156.469 305.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.218 739.540 -29.556 705.766 190.414 896.180
Kar Payları
-86.864 -58.202 -145.066 -48.719 -193.785
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
352 352 1.210 1.562
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.523.057 28.769 317.921 -235.742 3.495.918 149.420 9.972.973 5.853.895 15.826.868


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.190.025 1.876.185
Dönem Karı (Zararı)
305.889 -40.055
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.979.376 1.866.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,14,15,16,24 931.979 790.670
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33 121.572 88.741
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33 45.176 49.895
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 124.747 130.468
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
585.743 706.046
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 30.362 23.530
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 177.512 93.019
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
661 661
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.428 -21.329
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -19.145 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
197 287
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
70.579 183.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.814 -176.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.395 -90.639
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-160.664 65.716
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
401.444 263.695
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.008 121.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.355.844 2.009.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-49.219 -41.047
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-116.600 -92.400
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-788.653 -732.898
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -71
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -17.845 -14.075
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.823 42.395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
33 -836.631 -761.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.085.374 -473.808
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.324.034 1.696.147
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.802.742 -1.942.585
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-60.249 71.241
Ödenen Temettüler
4,21 -193.785 -160.694
Ödenen Faiz
-239.553 -206.066
Alınan Faiz
135.221 79.034
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-77.552 -10.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.486.746 669.479
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
172.436 182.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.659.182 851.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.740.003 1.888.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.399.185 2.740.003


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
305.889 -40.055
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.378 -7.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.470 -9.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.092 1.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.092 1.871
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
899.558 2.423.439
Yabancı Para Çevrim Farkları
948.564 2.356.757
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.578 83.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.572 -16.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.572 -16.677
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
896.180 2.415.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.202.069 2.375.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
346.883 690.013
Ana Ortaklık Payları
855.186 1.685.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.409.622 2.745.264
Finansal Yatırımlar
9 88.588 11.036
Ticari Alacaklar
10 1.530.645 1.319.634
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
158.085 131.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.372.560 1.188.135
Diğer Alacaklar
11 103.368 99.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
103.368 99.093
Türev Araçlar
8 152 1.472
Stoklar
12 1.179.231 1.030.992
Peşin Ödenmiş Giderler
13 499.150 425.477
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 115.653 124.324
Diğer Dönen Varlıklar
20 271.572 251.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
271.572 251.383
ARA TOPLAM
9.197.981 6.008.675
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.197.981 6.008.675
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
767 767
Ticari Alacaklar
10 1.212 1.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.212 1.278
Diğer Alacaklar
11 22.338 14.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22.338 14.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 46.309 58.406
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 101.894 93.897
Maddi Duran Varlıklar
15 7.485.235 7.302.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.244.141 11.639.357
Şerefiye
17 1.840.808 1.675.218
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 10.403.333 9.964.139
Peşin Ödenmiş Giderler
13 235.835 177.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 307.406 274.330
Diğer Duran Varlıklar
20 47.787 57.007
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.492.924 19.619.884
TOPLAM VARLIKLAR
29.690.905 25.628.559
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 89.359 117.754
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.956.119 383.116
Ticari Borçlar
10 1.676.381 1.284.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
52.423 25.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.623.958 1.258.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 66.362 54.076
Diğer Borçlar
851.122 661.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 851.122 661.646
Türev Araçlar
8 0 65
Ertelenmiş Gelirler
13 33.169 33.453
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 6.498 1.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
115.429 129.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 114.532 129.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
897 560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 24.215 21.043
ARA TOPLAM
5.818.654 2.686.457
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.818.654 2.686.457
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.464.012 5.682.403
Ticari Borçlar
10 35.180 26.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.180 26.425
Diğer Borçlar
11 347.171 301.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
347.171 301.549
Ertelenmiş Gelirler
13 1.331 544
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 124.086 116.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
124.086 116.267
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.908.091 1.831.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 165.512 166.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.045.383 8.125.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.864.037 10.811.537
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.972.973 9.262.501
Ödenmiş Sermaye
21 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
21 63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.042.134 3.137.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
21 20.275 19.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.467 -20.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -24.467 -20.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.551.826 1.841.842
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 2.523.057 1.783.517
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 28.769 58.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 317.921 303.414
Diğer Yedekler
21 -235.742 -235.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 3.495.918 3.630.736
Net Dönem Karı veya Zararı
149.420 -70.795
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 5.853.895 5.554.521
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.826.868 14.817.022
TOPLAM KAYNAKLAR
29.690.905 25.628.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665211


BIST18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2606 9,2621 % 0,92  
Euro 10,7512 10,7715 % 0,92  
Sterlin 12,6687 12,7323 % 1,21  
Frank 9,9789 10,0391 % 0,79  
Riyal 2,4574 2,4697 % 0,68  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 -28,42  
Altın Gr. 525 525 -5,21  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,30 23,34 -0,19  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 -0,02  
B. Petrol 84,72 84,72 0,72