***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2019 22:53***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,22 18.689.686 12.732.359
Satışların Maliyeti
22 -11.704.576 -7.906.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.985.110 4.825.859
BRÜT KAR (ZARAR)
6.985.110 4.825.859
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.580.767 -955.534
Pazarlama Giderleri
23 -3.944.482 -2.701.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 554.348 314.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -408.249 -231.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.605.960 1.251.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 231.251 46.063
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -167.571 -110.016
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -81.065 -30.362
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.588.575 1.157.634
Finansman Gelirleri
27 3.093.380 1.105.188
Finansman Giderleri
27 -4.052.020 -1.779.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
629.935 483.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-314.825 -177.512
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -261.271 -157.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -53.554 -19.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
315.110 305.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
315.110 305.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 218.228 156.469
Ana Ortaklık Payları
96.882 149.420
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) (Tam TL) 29 0,16360000 0,25240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.783.517 58.325 303.414 -235.742 3.630.736 -70.795 9.262.501 5.554.521 14.817.022
Diğer Düzeltmeler
2 -158.131 235.742 -235.742 -158.131 -158.131
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.105 63.583 3.137.684 19.923 -20.249 1.625.386 58.325 303.414 0 3.394.994 -70.795 9.104.370 5.554.521 14.658.891
Transferler
-8.686 14.507 -76.616 70.795 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.218 736.398 -29.556 149.420 852.044 346.883 1.198.927
Dönem Karı (Zararı)
149.420 149.420 156.469 305.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.218 736.398 -29.556 702.624 190.414 893.038
Kar Payları
-86.864 -58.202 -145.066 -48.719 -193.785
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
352 352 1.210 1.562
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.361.784 28.769 317.921 3.260.176 149.420 9.811.700 5.853.895 15.665.595
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
592.105 63.583 3.042.134 20.275 -24.467 2.361.784 28.769 317.921 3.260.176 149.420 9.811.700 5.853.895 15.665.595
Transferler
-25.010 25.010 149.420 -149.420 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003 1.751.398 -703.635 96.882 1.145.648 1.229.315 2.374.963
Dönem Karı (Zararı)
96.882 96.882 218.228 315.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.003 1.751.398 -703.635 1.048.766 1.011.087 2.059.853
Sermaye Arttırımı
42.890 42.890
Kar Payları
21 -251.910 -251.910 -130.654 -382.564
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 3.903.478 3.903.478
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 586.736 586.736 -823.202 -236.466
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.502 -13.502 -20.388 -33.890
Dönem Sonu Bakiyeler
592.105 63.583 2.765.214 6.773 -23.464 4.113.182 -674.866 342.931 3.996.332 96.882 11.278.672 10.055.334 21.334.006


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.818.246 2.190.025
Dönem Karı (Zararı)
315.110 305.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.636.156 1.979.376
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,14,15,16,24 1.297.749 931.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33 156.292 121.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33 72.146 45.176
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 259.787 125.408
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
636.094 585.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 81.065 30.362
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 314.825 177.512
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -41.803 -19.428
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -19.145
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-156.346 197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.688 70.579
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-651.258 -224.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-280.983 -160.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-486.418 -160.664
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
982.444 401.444
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
542.903 215.008
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.057.954 2.355.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -52.701 -49.219
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-187.007 -116.600
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.372.787 -788.653
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -105.069 -17.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.946 65.823
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15,16 105.946 65.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.610.169 -836.631
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33 236.505 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.115.991 1.085.374
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.491.673 3.324.034
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -4.807.590 -1.802.742
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-224.588 -60.249
Ödenen Temettüler
-382.564 -193.785
Ödenen Faiz
7 -552.684 -239.553
Alınan Faiz
292.337 135.221
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
67.425 -77.552
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.670.532 2.486.746
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.027.706 172.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-642.826 2.659.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.399.185 2.740.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.756.359 5.399.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
315.110 305.889
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.277 -3.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 1.603 -4.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-326 1.092
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-326 1.092
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.058.576 896.416
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.850.318 945.422
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
216.312 -61.578
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -1.229.608 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
221.554 12.572
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
221.554 12.572
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.059.853 893.038
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.374.963 1.198.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.229.315 346.883
Ana Ortaklık Payları
1.145.648 852.044


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.770.052 5.409.622
Finansal Yatırımlar
9 21.163 88.588
Ticari Alacaklar
10 2.413.804 1.530.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 230.018 158.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.183.786 1.372.560
Diğer Alacaklar
11 102.028 103.368
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 28.377 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
73.651 103.368
Türev Araçlar
8 0 152
Stoklar
12 1.943.100 1.179.231
Peşin Ödenmiş Giderler
13 496.865 399.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 168.428 115.653
Diğer Dönen Varlıklar
20 374.161 271.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
374.161 271.572
ARA TOPLAM
10.289.601 9.097.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.289.601 9.097.981
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
792 767
Ticari Alacaklar
10 1.437 1.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.437 1.212
Diğer Alacaklar
11 52.866 22.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.866 22.338
Türev Araçlar
8 47.010 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 71.195 46.309
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 113.362 101.894
Maddi Duran Varlıklar
15 10.049.742 7.485.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.959.421 12.082.868
Şerefiye
16 5.897.466 1.840.808
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 11.061.955 10.242.060
Peşin Ödenmiş Giderler
13 407.495 335.835
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 867.100 307.406
Diğer Duran Varlıklar
20 66.091 47.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.636.511 20.431.651
TOPLAM VARLIKLAR
38.926.112 29.529.632
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 830.699 89.359
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30 328.327 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
502.372 89.359
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.524.416 2.956.119
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30 196.784 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.327.632 2.956.119
Ticari Borçlar
10 3.600.610 1.676.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 282.578 52.423
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.318.032 1.623.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 77.035 66.362
Diğer Borçlar
11 1.472.436 851.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.472.436 851.122
Türev Araçlar
8 29.832 0
Ertelenmiş Gelirler
13 58.592 33.169
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.051 6.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 132.469 115.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
113.218 114.532
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19.251 897
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 36.525 24.215
ARA TOPLAM
7.779.665 5.818.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.779.665 5.818.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 6.873.565 5.464.012
Ticari Borçlar
10 44.207 35.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.207 35.180
Diğer Borçlar
11 391.376 347.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
391.376 347.171
Ertelenmiş Gelirler
13 975 1.331
Uzun Vadeli Karşılıklar
143.175 124.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 143.175 124.086
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 2.088.835 1.908.091
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 270.308 165.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.812.441 8.045.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.592.106 13.864.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.278.672 9.811.700
Ödenmiş Sermaye
21 592.105 592.105
Sermaye Düzeltme Farkları
63.583 63.583
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.765.214 3.042.134
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
6.773 20.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.464 -24.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.464 -24.467
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.438.316 2.390.553
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.113.182 2.361.784
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-674.866 28.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 342.931 317.921
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.996.332 3.260.176
Net Dönem Karı veya Zararı
96.882 149.420
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 10.055.334 5.853.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.334.006 15.665.595
TOPLAM KAYNAKLAR
38.926.112 29.529.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743546


BIST18:051.519
Değişim :  0,67% |  10,05
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.521
En Düşük
1.503
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATATP 39,60 41.032.564 % 10,00  
SELVA 9,92 66.567.003 % 9,98  
JANTS 64,50 327.031.133 % 9,97  
KARYE 20,10 80.755.862 % 9,90  
RHEAG 2,22 7.872.396 % 9,90  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5020 9,5132 % 0,35  
Euro 11,0259 11,0733 % 0,42  
Sterlin 12,9865 13,0516 % -0,80  
Frank 10,2846 10,3465 % -0,45  
Riyal 2,5201 2,5328 % -0,62  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 0,40  
Altın Gr. 548 548 -1,87  
Cumhuriyet 3.604 3.659 -6,00  
Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
Gümüş.Ons 24,07 24,09 0,02  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,02  
B. Petrol 83,50 83,50 0,13  
Seans Raporu 18:05
daha fazla